Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri

Yıl 2018, Sayı: 2, 146 - 166, 30.06.2018

Öz

Geçmiş, koşullar, ortam gibi belirleyiciler siyasi
hareketlerin araştırılmasında önemli yere sahiptir. Bu açıdan Siyonizm’in
ortaya çıkmasında da rol oynamış tarih, koşullar, zaruret gibi etkenleri
araştırmadan Siyonizm’in köklerine varmak, nereden kaynaklandığını anlamak
mümkün değildir. Makalede Siyon aşkının yaklaşık iki bin yıl önce eski İsrail
ve Yahuda krallıklarının ata topraklarını terk ederek antik dünyanın dört bir
yanına dağılan Yahudilerin kendi kimliklerini koruyabilmelerine gösterdiği
katkı ve bu düşüncenin son 150 yılda siyasi bir hareket olarak Siyonizm
şeklinde ortaya çıkışı araştırılmıştır. İsrail devletinin kurucuları olan
Siyonistlerin Avrupa Yahudileri arasından çıkmasının nedenleri, Yahudilerin
yoğun halde yaşadıkları ülkeler, Avrupa'daki siyasi, sosyal, ideolojik
değişiklik ve hareketlerin Siyonizm'in evirilmesine etkisi incelenmiştir.
Ayrıca, makalede Orta Doğunun yakın tarihinde önemli yeri olan Siyonizm hareketinin
tarihi kökleri, itici güçleri, siyasi hareket olarak ortaya çıktığı koşullar,
nedenler ve ortaya çıkma zaruretinin yanı sıra barındırdığı farklı görüşler,
etkileri ve günümüzdeki yeri araştırılmıştır. Araştırmada İngiliz, Türk, Rus ve
İbrani dillerindeki bilimsel kaynakların yanı sıra Siyonizm liderlerinin de
kendi eserleri ve fikirleri esas alınmıştır.

Kaynakça

  • Gurbanov, Elşen. “Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 146-166.

Love of Zion from Ancient Times to the Modern Era and Types of Zionism

Yıl 2018, Sayı: 2, 146 - 166, 30.06.2018

Öz

Historical background,
conditions, necessities and other factors should be taken into consideration
while researching any political movement. Within this viewpoint, it is not
possible to understand roots and sources of Zionism without researching these factors
that played an important role in the emergence of Zionism. The article
researches Love of Zion as the primary ideology that prevented Jews from losing
their religions identity and that linked them to the land of forefathers for up
to two thousand years. Thus, after Jews were deported from or left the Land of
Israel approximately 2000 years ago, Mount Zion was the symbol of love and
longing to the Promised Land. Jewish-Zionist movement, which established the
very first modern Jewish settlements in today's Israel, had their
socio-economic and ideological roots in Europe. Therefore, it is necessary also
to research factors, as a result of which this movement emerged. Besides,
researching all these, we should pay special attention to countries, where Jews
lived in a considerable amount in last two centuries, among which European
countries come into prominence with all their ideological, social and political
changes and innovations. The article presents a research of historical roots,
driving forces, reasons and necessity of emergence of the Zionist Movement
together with its different viewpoints, influence and contemporary importance.
Scientific sources in English, Turkish, Russian and Hebrew were used in this
study. Besides, works and ideas of Zionist leaders were taken as the basis,
which were as a whole used to present an analysis based conclusion.

Kaynakça

  • Gurbanov, Elşen. “Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 146-166.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elşen Gurbanov Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gurbanov, E. (2018). Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri. İsrailiyat(2), 146-166.
AMA Gurbanov E. Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri. İSRAİLİYAT. Haziran 2018;(2):146-166.
Chicago Gurbanov, Elşen. “Tarihten Günümüze Siyon Aşkı Ve Siyonizm Türleri”. İsrailiyat, sy. 2 (Haziran 2018): 146-66.
EndNote Gurbanov E (01 Haziran 2018) Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri. İsrailiyat 2 146–166.
IEEE E. Gurbanov, “Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri”, İSRAİLİYAT, sy. 2, ss. 146–166, Haziran 2018.
ISNAD Gurbanov, Elşen. “Tarihten Günümüze Siyon Aşkı Ve Siyonizm Türleri”. İsrailiyat 2 (Haziran 2018), 146-166.
JAMA Gurbanov E. Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri. İSRAİLİYAT. 2018;:146–166.
MLA Gurbanov, Elşen. “Tarihten Günümüze Siyon Aşkı Ve Siyonizm Türleri”. İsrailiyat, sy. 2, 2018, ss. 146-6.
Vancouver Gurbanov E. Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm Türleri. İSRAİLİYAT. 2018(2):146-6.