Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması

Yıl 2018, Sayı: 3, 61 - 91, 11.03.2019

Öz

Çalışmada, Dmitry Radyshevsky’nin
Evrensel Siyonizm kavramı incelenecektir. Radyshevsky, Rus Yahudi’sidir.
Moskova Devlet Üniversitesi’nden gazetecilik lisans, Harvard Üniversitesi’nde
ilahiyat yüksek lisans ve İbrani Üniversitesi’nden din felsefesi doktora
derecesi almıştır. ABD’den İsrail’e 1999’da göç etmiştir. Ezoterizm ve
parapsikoloji kitaplarıyla tanınan, İslamofobik bir gazetecidir. Radyshevsky,
kavramsallaştırmasını ilk kez 2001’de yapmış ve “Evrensel Siyonizm” başlıklı
kitabını 2008’de yayımlamıştır. İsrail kamuoyunda tanınmasını sağlayan olay,
12-14 Ekim 2003’te “Yeruşalayim Zirvesi” adıyla İsrail’de gerçekleştirilen
toplantının basın açıklamasıdır. Radyshevsky, kendini Michael Cherney Vakfı
Başkanı olarak tanıtmıştır. Kara para aklama, vergi kaçırma, rüşvet verme ile
suçlanan, 1999’da ABD’nin vize vermediği, Rus oligark, Özbekistan doğumlu İsrailli
Yahudi işadamı Michael Cherney tarafından 2010’a kadar maddi olarak
desteklenmiştir. Radyshevsky, Birleşmiş Milletler’in tasfiye edilmesi
gerektiği, ABD liderliğinin dünyaya barış getirmediği, ABD’nin dünya
liderliğinin dünyadaki tüm Yahudiler için “Babil Yolu” olacağı, “Yeruşalayim
Yolu” için Rusya ile İsrail’in işbirliği yapması gerektiği, İsrail siyasetinde
merkez-sağ parti Likud ile merkez-sol parti HaAvoda arasında ideolojik fark
olmadığı savlarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Evrensel Siyonizm adına,
2001-2010 yıllarında İsrail içinde ve dışında faaliyette bulunmuştur. Bir
yandan, Rus Yahudileri üzerinden İsrail siyasetinde Rus etkisini artırmaya
çalışmış; diğer yandan, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e İsrail Devleti’nin
egemenliğinin Tanrı’nın isteği olduğuna dair Ortodoks Hıristiyanlara propaganda
yapmıştır. İslamcılığın ve Küreselciliğin yükselişinde ABD’yi ve Batı Avrupa’yı
suçlayan ve bu iki ideolojinin İsrail’in ulusal çıkarlarına zarar verdiğini
söyleyen Radyshevsky, Rusya’nın ve İsrail’in potansiyelini birleştirmesi
gerektiğini iddia etmiştir. Radyshevsky, Rusya’nın himayesindeki Hıristiyan
Siyonizm’inin fikir babasıdır. Rus emperyalizmi ile Yahudi mesihçiliğini sentezlemiştir.
İsrail kamuoyundan 2010 yılı sonunda çekilmiştir. Marjinal birkaç siyasetçi
dışında İsrail’de destekçi bulamamıştır. Filistin sorununun çözümü için radikal
öneriler sunmuş, İslam dünyasında Anti-Semitizm’in yükselmesinde etkisi
olmuştur. Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” kitabı, safsata bir kitap olan
“Siyon Liderlerinin Protokolleri”nin 20. yüzyıl başında Avrupa’da yarattığı
etkinin benzerini, 21. yüzyılda İslam dünyasında yaratmaya adaydır. Evrensel
Siyonizm kavramının anlaşılması bu nedenle önemlidir. Çalışma üç bölümden
oluşacaktır. Birinci bölümde Dmitry Radyshevsky’nin dünya görüşü ele alınacak,
ikinci bölümde Evrensel Siyonizm kavramı açıklanacak ve üçüncü bölümde
Radyshevsky’nin düşüncesinin İsrail’de destek bulamamasının nedenleri tespit
edilecektir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak betimsel analiz
kullanılacaktır. Çalışmanın İsrail siyasetini anlamaya katkı sunması
amaçlanmaktadır.

Kaynakça

  • Çakmak, Diren. “Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 3 (Kış 2018): 61-91.

Dmitry Radyshevsky’s Conceptualisation of “Universal Zionism”

Yıl 2018, Sayı: 3, 61 - 91, 11.03.2019

Öz

In the study, Dmitry Radyshevsky’s conceptualisation of “Universal
Zionism” will be analyzed. Radyshevsky is a Russian Jew. He received his
bachelor degree in journalism from Moscow State University, his master’s degree
in theology from Harvard University and his PhD in philosophy of religion from
Hebrew University. He emigrated from the USA to Israel in 1999. He is an
Islamophobic journalist who has been known for his books on esoterism and
parapsychology. Radyshevsky has made his conceptualisation for the first time
in 2001 and published his book titled “Universal Zionism” in 2008. The event
which provided recognition for him in Israel public is the press conference of
the meeting held in Israel on 12-14 October 2003 called as “The Jerusalem
Summit”. Radyshevsky introduced himself as the President of Michael Cherney
Foundation. Radyshevsky was financially supported until 2010 by Jewish
businessman Michael Cherney, who was born in Uzbekistan, a Russian oligarch,
has been accused of money laundering, tax evasion and bribery, couldn’t get a
visa from the USA in 1999. Radyshevsky has suggested that the United Nations
should be dissolved, that the USA leadership has not brought peace to the
world, that the world leadership of the USA will be the “Babylonian Way” for
all Jews in the world, that Russia and Israel should cooperate in the
“Jerusalem Way”, and that there is no ideological difference between the
center-right party Likud and the center-left party HaAvoda in Israeli politics,
and has attracted attention with his arguments. In the name of Universal
Zionism, in the years 2001-2010, he has been operating in Israel and abroad. On
the one hand, he has tried to increase Russian influence in Israeli politics
through Russian Jews; on the other hand, he has propagated to Orthodox
Christians that the sovereignty of the State of Israel from the River Jordan to
the Mediterranean is God's will. Radyshevsky, accusing the USA and Western
Europe of the rise of Islamism and Globalism, and saying that these ideologies
harm Israel's national interests, has claimed that Russia and Israel should
unite their potential. Radyshevsky is the father of Christian Zionism under the
auspices of Russia. He has synthesized Jewish messianism with Russian
imperialism. Radyshevsky withdrew from Israeli public at the end of 2010. He
has not found any supporters in Israel apart from a few marginal politicians.
He has presented radical proposals for the solution of Palestinian problem, he
has been influential in the rise of Anti-Semitism in the Islamic world. The
book “Universal Zionism” by Radyshevsky is the candidate to create the similar
effect in the 21st century in the Islamic world, that “The Protocols of the
Zion Leaders”, a nonsense book, created at the beginning of the 20th century in
Europe. This is why it is important to understand the concept of Universal
Zionism. The study will consist of three parts. In the first part Dmitry
Radyshevsky's worldview will be handled, in the second part the concept of
Universal Zionism will be explained and in the third part, the reasons why
Radyshevsky's thought has not found support in Israel will be determined. In
the study, descriptive analysis will be used as the research method. It is
aimed that the study will contribute to the understanding of Israeli politics.

Kaynakça

  • Çakmak, Diren. “Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 3 (Kış 2018): 61-91.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Diren Çakmak 0000-0002-2024-7831

Yayımlanma Tarihi 11 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çakmak, D. (2019). Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İsrailiyat(3), 61-91.
AMA Çakmak D. Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İSRAİLİYAT. Mart 2019;(3):61-91.
Chicago Çakmak, Diren. “Dmitry Radyshevsky’nin ‘Evrensel Siyonizm’ Kavramsallaştırması”. İsrailiyat, sy. 3 (Mart 2019): 61-91.
EndNote Çakmak D (01 Mart 2019) Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İsrailiyat 3 61–91.
IEEE D. Çakmak, “Dmitry Radyshevsky’nin ‘Evrensel Siyonizm’ Kavramsallaştırması”, İSRAİLİYAT, sy. 3, ss. 61–91, Mart 2019.
ISNAD Çakmak, Diren. “Dmitry Radyshevsky’nin ‘Evrensel Siyonizm’ Kavramsallaştırması”. İsrailiyat 3 (Mart 2019), 61-91.
JAMA Çakmak D. Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İSRAİLİYAT. 2019;:61–91.
MLA Çakmak, Diren. “Dmitry Radyshevsky’nin ‘Evrensel Siyonizm’ Kavramsallaştırması”. İsrailiyat, sy. 3, 2019, ss. 61-91.
Vancouver Çakmak D. Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İSRAİLİYAT. 2019(3):61-9.