Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mediaeval Jews Thought: On Gersonides and His Philosophy

Yıl 2018, Sayı: 3, 123 - 144, 11.03.2019

Öz

In the Middle ages
Islamic thought is very advanced level both science and philosophy. Therefore
Islamic science and philosophy forms both Mediaeval Western and Jews thought.
Because of Latin and Hebrew translations, al- Fārābī’, Avicenna’, and
Averroes’s reading to Aristotle passed into Latin Western World and Hebrew
culture. Based on Muslim thinkers’ reading of Aristotle grow up a lot of
thinkers, like Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Giles of Rome, Duns Scotus,
Saadia Gaon, Avicebron, Maimonides. These thinkers inherited a lot of ideas
from Muslim thinkers. Gersonides (d. 1344), like other Christian and Jews
thinkers, follower and bearer of this tradition too. In this study, I tried to
put into consideration the idea of Gersonides in general and the influence of
Muslim thinkers and Maimonides to him in what extent.

Kaynakça

  • Akdağ, Özcan. “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 3 (Kış 2018):123-144.

Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine

Yıl 2018, Sayı: 3, 123 - 144, 11.03.2019

Öz

Orta Çağ’da İslam dünyası gerek bilim gerekse
felsefe bakımından oldukça ileri bir düzeydeydi. Bu sebeple Müslümanların
ürettiği bilim ve felsefe, hem Orta Çağ Hristiyan düşünce dünyasını hem de
Yahudi düşünce dünyasını etkilemiş; hatta şekillendirmiştir. Farâbî, İbn Sînâ
ve İbn Rüşd’ün Aristo’yu okuma biçimleri, çeviriler vasıtasıyla hem Latin Batı
dünyasına hem de Yahudi düşüncesine intikal etmiştir. Bu okuma biçiminin
etkisinde kalmış olan Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Romalı Giles, Duns
Scotus, Saadya Gaon, İbn Cebirol ve İbn Meymûn vb. pek çok düşünür yetişmiştir.
Kanaatimizce bu düşünürler, sahip oldukları entelektüel birikimi Farâbî, İbn
Sînâ, Gazâlî ve İbn Rüşd gibi Müslüman düşünürlere borçludur. Diğer pek çok
Hristiyan ve Yahudi düşünür gibi Gersonides (ö. 1344) de bu mirasın takipçisi
ve taşıyıcısıdır. Gersonides’in entelektüel birikimi bu çalışmada ana
hatlarıyla ortaya konulmuş ve onun, Müslüman düşünürlerden ve İbn Meymûn’dan ne
ölçüde beslendiği gösterilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Akdağ, Özcan. “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 3 (Kış 2018):123-144.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özcan Akdağ 0000-0002-7156-401X

Yayımlanma Tarihi 11 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Akdağ, Ö. (2019). Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İsrailiyat(3), 123-144.
AMA Akdağ Ö. Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İSRAİLİYAT. Mart 2019;(3):123-144.
Chicago Akdağ, Özcan. “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides Ve Felsefesi Üzerine”. İsrailiyat, sy. 3 (Mart 2019): 123-44.
EndNote Akdağ Ö (01 Mart 2019) Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İsrailiyat 3 123–144.
IEEE Ö. Akdağ, “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine”, İSRAİLİYAT, sy. 3, ss. 123–144, Mart 2019.
ISNAD Akdağ, Özcan. “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides Ve Felsefesi Üzerine”. İsrailiyat 3 (Mart 2019), 123-144.
JAMA Akdağ Ö. Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İSRAİLİYAT. 2019;:123–144.
MLA Akdağ, Özcan. “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides Ve Felsefesi Üzerine”. İsrailiyat, sy. 3, 2019, ss. 123-44.
Vancouver Akdağ Ö. Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İSRAİLİYAT. 2019(3):123-44.