Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği

Yıl 2019, Sayı: 4, 6 - 30, 30.06.2019

Öz

İspanya’da Vizigot Egemenliği Yahudilere dönük baskılarla hatırlanmaktadır. Öyle ki çok sayıda uzman Müslüman fetihleri olmasaydı İspanya’da köklü bir geçmişe sahip olan Yahudi topluluğunun 1492’den çok daha önce 7. asır başlarında silineceğini düşünmektedirler. İslâm fetihlerinin İspanya’daki Yahudi varlığının yedi asır daha devam etmesini sağlamıştır. Gerçekten de Vizigot Krallarının Ariusçuluğu terk edip Katolikliği benimsemelerinden sonraki dönemde Yahudi kimliği ve varlığına bakış açıları 1492 sonrasındaki uygulamalarla şaşılacak derecede benzeşmektedir. Tarihsel olayların geçmişe uzanan kökleri olduğu düşüncesinden hareketle İspanya’da 1492 sonrasında yaşanan olayları anlamak için, Yahudi aleyhtarlığının kökenleri üzerinde eğilmek gerekmektedir. Bu çalışmada Geç Antik Çağ İspanya’sında Yahudilere dönük zorla vaftiz, toplumsal hayattan dışlanma, malların müsaderesi gibi hukuki, maddi ve manevi yaptırımlar incelenerek Erken Modern dönemde yaşanan sürgünlerin tarihsel arka planına mercek tutulmaktadır.

Kaynakça

  • Sivrioğlu, Ulaş Töre. “Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 4 (Yaz 2019): 4-28.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ulaş Töre Sivrioğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Sivrioğlu, U. T. (2019). Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği. İsrailiyat(4), 6-30.
AMA Sivrioğlu UT. Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği. İSRAİLİYAT. Haziran 2019;(4):6-30.
Chicago Sivrioğlu, Ulaş Töre. “Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği”. İsrailiyat, sy. 4 (Haziran 2019): 6-30.
EndNote Sivrioğlu UT (01 Haziran 2019) Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği. İsrailiyat 4 6–30.
IEEE U. T. Sivrioğlu, “Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği”, İSRAİLİYAT, sy. 4, ss. 6–30, Haziran 2019.
ISNAD Sivrioğlu, Ulaş Töre. “Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği”. İsrailiyat 4 (Haziran 2019), 6-30.
JAMA Sivrioğlu UT. Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği. İSRAİLİYAT. 2019;:6–30.
MLA Sivrioğlu, Ulaş Töre. “Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği”. İsrailiyat, sy. 4, 2019, ss. 6-30.
Vancouver Sivrioğlu UT. Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizm’in Erken Bir Örneği. İSRAİLİYAT. 2019(4):6-30.