Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Sayı: 4, 55 - 75, 30.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Saipova, Saida. “Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 4 (Yaz 2019): 53-73.

Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi

Yıl 2019, Sayı: 4, 55 - 75, 30.06.2019

Öz

Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi başlıklı araştırmamızın konusu, hesap kavramının türediği “hsb” kökünün, vahiy geleneğinde taşıdığı anlamların art zamanlı (diachronic) semantik metot ile incelemesidir. Araştırmamız, “hsb” kökünün vahiy geleneğinde ilk kez incelenmiş olması bakımından özgündür. “Hsb” kökü, Tevrat, İncil ve Kur’ân’da ortak kullanılan bir köktür. Tevrat, İncil ve Kur’ân Samî dil ailesine mensup dillerle (İbranice, Süryanice ve Arapça) yazılmış Kutsal Kitaplardır. Her üç kutsal kitabın aynı dil sınıfına ait dillerle yazılmış olması, ortak kavram ve kelimeleri bünyelerinde bulundurmaları ihtimal ve imkânını da birlikte getirmektedir. Art zamanlı semantik metot ile “hsb” kökünün incelemesini yapmak, her şeyden önce karşılaştırmalı bir metodu kullanmamızı gerekli kılmıştır. Amacımız Tevrat, İncil ve Kur’ân’da “hsb” kökünün kök anlamlarına inmek, analizlerde bulunmak ve ortaya çıkan sonuçların karşılaştırmasını üç kutsal kitap çerçevesinde yapmaktır. Tezimiz tefsir alanında semantik yöntemi uygulamaya çalışmakla sınırlı kalmayıp, üç büyük dinin temel kavramlarından birini incelemek suretiyle tespitler yapmak ve böylece mütevazı bir akademik katkıyı ortaya koymamızı sağlamaktır. “Hsb” kökünün akademik alanda kapsamlı bir şekilde çalışılmamış olması bu kökün ele alınması ihtiyacını doğurmuştur. Çünkü “hsb” kökü her üç Kitap’ta sıklıkla karşılaştığımız bir köktür.

Kaynakça

  • Saipova, Saida. “Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 4 (Yaz 2019): 53-73.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Saida Saıpova

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Saıpova, S. (2019). Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi. İsrailiyat(4), 55-75.
AMA Saıpova S. Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi. İSRAİLİYAT. Haziran 2019;(4):55-75.
Chicago Saıpova, Saida. “Tevrat, İnciller Ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”. İsrailiyat, sy. 4 (Haziran 2019): 55-75.
EndNote Saıpova S (01 Haziran 2019) Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi. İsrailiyat 4 55–75.
IEEE S. Saıpova, “Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”, İSRAİLİYAT, sy. 4, ss. 55–75, Haziran 2019.
ISNAD Saıpova, Saida. “Tevrat, İnciller Ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”. İsrailiyat 4 (Haziran 2019), 55-75.
JAMA Saıpova S. Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi. İSRAİLİYAT. 2019;:55–75.
MLA Saıpova, Saida. “Tevrat, İnciller Ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”. İsrailiyat, sy. 4, 2019, ss. 55-75.
Vancouver Saıpova S. Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi. İSRAİLİYAT. 2019(4):55-7.