Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş

Yıl 2019, Sayı: 5, 11 - 22, 31.12.2019

Öz

: Ber Borohov, 19.yy’da Avrupa Yahudi toplumu için sıcak bir konu haline gelen anti-semitizme (Yahudi aleyhtarlığı) bir yanıt olarak Marksizmi ve Siyonizm’i sentezleyerek genel teorik çıkarımlarda bulunmuştur. Bu makalede, Borohov’un 19.yy Yahudiliğinin toplumsal, iktisadi ve siyasi koşullarını göz önüne alarak ulusal sorun ve sınıf çatışmasına dönük geliştirdiği tezleri ve kavramları ele almaya çalıştım. Borohov teorik yaklaşımlarını siyasal aktivizmi ile birleştirerek milliyetçi ve sosyalist düşüncelerin yoğunlaştığı 19.yy sonlarında 20.yy başlarında Siyonist harekette önemli ivmelendirme yaratan karizmatik figürdü. Borohov’un çalışmaları sadece İşçi Siyonizm’i’nin tutarlı teorik çerçevesini çizmekle sınırlanmadı bunun ötesinde Borohov son yıllarında Yidiş çalışmalarına önem vererek dil ve milliyetçilik arasında bağlantı kurmaya çalıştı. Borohov bir siyasal düşünürün, büyük ideolojik tartışmalar ortasında toplumsal bir hareket oluşturma ve ötesinde ekol yaratabilme (Borohovizm) kapasitende olduğunu gösterdi. Borohov’un tarihsel bağlam üzerinde ilerleyen kişisel hikayesi ve entelektüel çözümlemeleri bu makalede giriş mahiyetinde ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Çınkara, Gökhan. “Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no.5 (Kış 2019):4-15.
Yıl 2019, Sayı: 5, 11 - 22, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Çınkara, Gökhan. “Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no.5 (Kış 2019):4-15.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gökhan Çınkara

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Çınkara, G. (2019). Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş. İsrailiyat(5), 11-22.
AMA Çınkara G. Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş. İSRAİLİYAT. Aralık 2019;(5):11-22.
Chicago Çınkara, Gökhan. “Sosyalizmi Ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş”. İsrailiyat, sy. 5 (Aralık 2019): 11-22.
EndNote Çınkara G (01 Aralık 2019) Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş. İsrailiyat 5 11–22.
IEEE G. Çınkara, “Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş”, İSRAİLİYAT, sy. 5, ss. 11–22, Aralık 2019.
ISNAD Çınkara, Gökhan. “Sosyalizmi Ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş”. İsrailiyat 5 (Aralık 2019), 11-22.
JAMA Çınkara G. Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş. İSRAİLİYAT. 2019;:11–22.
MLA Çınkara, Gökhan. “Sosyalizmi Ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş”. İsrailiyat, sy. 5, 2019, ss. 11-22.
Vancouver Çınkara G. Sosyalizmi ve Siyonizm’i Kaynaştıran Figür Olarak Ber Borohov’un Teorisine Kısa Bir Giriş. İSRAİLİYAT. 2019(5):11-22.