Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Sayı: 5, 40 - 46, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Turan, Resul. “Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 5 (Kış 2019): 33-49.

Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri

Yıl 2019, Sayı: 5, 40 - 46, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, Gürcü Yahudileri adı verilen Yahudilerin Çarlık Rusya’sı, Sovyetler Birliği ve sonraki süreçteki tarihsel ve toplumsal durumlarını ele almaktır. Kafkasya, yüzyıllardır boyunca birçok etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı bir bölgedir. Bu coğrafyada bulunan dinî gruplardan biri olan Gürcü Yahudileri, çoğunlukla Gürcistan’da bulunmaktadır. Bölgeye geliş tarihleri milattan önceye dayandırılmaktadır. Gürcistan’da yaşayan bu Yahudiler, zaman içinde Gürcü dilini, kültürünü ve yaşam tarzını benimseyerek Gürcüleşmişlerdir. Gürcistan’ın Çarlık idaresine girmesiyle bu Yahudilerin toplumsal statülerinde değişimler yaşanmış, imparatorluk genelinde ortaya çıkan anti-semitizm hareketlerinden etkilenmişlerdir. Bu süreç Gürcü Yahudilerinin Filistin topraklarına ve diğer ülkelere uzun yıllar, aralıklarla sürecek olan göçünü doğurmuştur.

Kaynakça

  • Turan, Resul. “Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 5 (Kış 2019): 33-49.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Resul Turan 0000-0002-7832-0552

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Turan, R. (2019). Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri. İsrailiyat(5), 40-46.
AMA Turan R. Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri. İSRAİLİYAT. Aralık 2019;(5):40-46.
Chicago Turan, Resul. “Çarlık Rusya’sı Ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri”. İsrailiyat, sy. 5 (Aralık 2019): 40-46.
EndNote Turan R (01 Aralık 2019) Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri. İsrailiyat 5 40–46.
IEEE R. Turan, “Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri”, İSRAİLİYAT, sy. 5, ss. 40–46, Aralık 2019.
ISNAD Turan, Resul. “Çarlık Rusya’sı Ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri”. İsrailiyat 5 (Aralık 2019), 40-46.
JAMA Turan R. Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri. İSRAİLİYAT. 2019;:40–46.
MLA Turan, Resul. “Çarlık Rusya’sı Ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri”. İsrailiyat, sy. 5, 2019, ss. 40-46.
Vancouver Turan R. Çarlık Rusya’sı ve Sovyet Birliği’nde Gürcü Yahudileri. İSRAİLİYAT. 2019(5):40-6.