Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği

Yıl 2019, Sayı: 5, 72 - 90, 31.12.2019

Öz

Filistin ve kadim şehir Kudüs, Ortadoğu coğrafyasında tarihin her döneminde en çok mücadele edilen ve çekişmelere sahne olan topraklardır. Yahudi toplumu için kutsal sayılan bu topraklar ve ilk mabetlerinin kurulduğu Kudüs, 1900’lü yılların başlarına kadar ulaşılması gereken büyük bir hayal ve hedefti. Bu hayale ulaşılan 1948 ve sonrasında başlayan Arap-İsrail savaşları İsrail’i agresif ve gözü dönmüş bir yapıya sokmuş, binlerce yıl sonra ulaştıkları hayallerinin ellerinden alınmasına neden olabilecek her türlü ihtimal yok edilmesi gerek bir hedef haline gelmiştir. Özellikle üç semavi dinin doğuş ve yaşam sürecinin beşiği olan Kudüs şehrine sahip olma duygusu, mücadelenin odak noktası haline gelmiştir. 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması ve devamında 1967 Arap-İsrail Savaşları sonrası İsrail’in işgali genişletmesi, bölgede yaşayan Filistin Halkını, tüm insan hakları kurallarını hiçe sayarak, zorla yerlerinden yurtlarından etmesi, Yahudi göçmenlere her fırsatta yerleşim yerleri açması, daha vahim olanı ise bütün dünyanın yaşanan insanlık dışı zulme göz yumması günümüzün en önemli trajik gerçeği haline gelmiştir. Günümüzde hemen hemen her büyük ekonomik varlık içinde yerini alan Yahudi toplumu elde ettiği kazanımları korumak ve Kutsal Kitaplarında yazan “Arzı Mevud”a ulaşarak “Büyük İsrail”i inşa etmek için önüne çıkan her engeli askeri, ekonomik ve güçlü uluslararası ilişkilerle aşmayı zorlayacaktır. Çalışmanın kapsamı; tarih süreci içinde günümüze kadar süregelen ve halen devam eden İsrail’in yerleşim faaliyetleridir. Çalışmanın amacı, geçmişten günümüze din eksenli olarak İsrail’in kutsal saydığı Filistin topraklarını ve Kudüs’ü hukuksuz işgal ve hukuksuz yerleşim faaliyetlerini incelemek, ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasıyla başlayan gerginlik ve son olarak İsrail Meclisi’nin “Yahudi Ulus Devlet Yasası”nı kabulüyle bu kararın Filistin Halkı üzerinde etkilerini analiz ederek gelecek ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmaktır.

Kaynakça

  • Köylü, Murat. “İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 5 (Kış 2019): 64-90.
Yıl 2019, Sayı: 5, 72 - 90, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Köylü, Murat. “İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 5 (Kış 2019): 64-90.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat Köylü

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Köylü, M. (2019). İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği. İsrailiyat(5), 72-90.
AMA Köylü M. İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği. İSRAİLİYAT. Aralık 2019;(5):72-90.
Chicago Köylü, Murat. “İsrail’in Kudüs Ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri Ve Filistin Halkının Geleceği”. İsrailiyat, sy. 5 (Aralık 2019): 72-90.
EndNote Köylü M (01 Aralık 2019) İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği. İsrailiyat 5 72–90.
IEEE M. Köylü, “İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği”, İSRAİLİYAT, sy. 5, ss. 72–90, Aralık 2019.
ISNAD Köylü, Murat. “İsrail’in Kudüs Ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri Ve Filistin Halkının Geleceği”. İsrailiyat 5 (Aralık 2019), 72-90.
JAMA Köylü M. İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği. İSRAİLİYAT. 2019;:72–90.
MLA Köylü, Murat. “İsrail’in Kudüs Ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri Ve Filistin Halkının Geleceği”. İsrailiyat, sy. 5, 2019, ss. 72-90.
Vancouver Köylü M. İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği. İSRAİLİYAT. 2019(5):72-90.