Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Employment Expectations of Karadeniz Technical University International Relations Students

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 132 - 147, 27.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.411084

Öz

Dünyada ve Türkiye’de birkaç küçük istisna
hariç üniversiteler eğitim verecekleri bireyleri seçerek kabul ederler ve
öğrencileri mezuniyet sonrası meslek sahibi olacak ya da belli alanda
uzmanlaşacak şekilde eğitirler. Söz konusu nedenden ötürü yükseköğretimde
eğitim gören öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri seçme sınavlarındaki
başarı oranları ile mezuniyet sonrası meslek tercihleri tarafından da
şekillendirilir. Bunlara ek olarak, üniversite eğitimiyle elde edilen mesleki
uzmanlaşma, mezuniyet sonrası istihdam beklentileri ekonomik büyüme hızı ve
nüfus aratışıyla yakından ilintilidir. Nüfus artışıyla ekonomik büyüme arasında
doğru orantılı bir büyüme gerçekleşmemesi sebep sonuç ilişkisi içinde
üniversite mezunlarının arz fazlası oluşturmasına neden olur. Belirtilen durum
kaçınılmaz olarak mezuniyet sonrası iyi bir iş ve meslek sahibi olmayı hedefleyen
öğrencilerin meslek seçimleriyle bu seçime bağlı bölüm tercihlerini yakından
etkiler. İstihdam olanakları dinamik bir sürece giren ya da gerileyen bölümler
Türkiye’deki bazı meslek alanlarında olduğu gibi sürdürebilirlik sorunu
yaşamaya başlar. Bu çalışmanın amaçlarından birisi Uluslararası ilişkiler (Uİ)
bölümünün yakın gelecekte böyle bir sorun yaşayıp yaşamayacağı sorusuna cevap
aramaktır. Diğer amaç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uİ Bölümü’nde eğitim gören
öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerini ortaya çıkarmaktır. 

Kaynakça

 • Criss, N. B. (2006). Üniversite Öğretiminde Siyasi Tarihin Yeri, Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 49-64.
 • Köse, İ. (2014). Uluslararası İlişkilerde Siyasi Tarih Öğretimi: Türkiye Örneği, İnsan ve Toplum Dergisi, 4 (8), 109-135.
 • Manning, P. (2003). Navigating World History-Historians Create a Global Past, Palgrave Publication.
 • ÖSYS Tercih Kitapçığı (2015), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • ÖSYS Tercih Kitapçığı (2016), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • ÖSYS Tercih Kitapçığı (2017), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • Smith, S. ve Booth, K. (1995). International Relations Theory Today,Cambridge: Polity Press.
 • Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler Anket Çalışması, Nisan-Mayıs, 2016.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Uİ) Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 132 - 147, 27.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.411084

Öz

Except
some exceptions all around the world universities enrol students due selection
exams and train them towards a profession which they could be employed when
graduated. Therefore, university and department preferences of students are
steered by their capabilities in the selection exams and profession choices
also are effective in this process. In addition, vocational expertise which
handled due university education and employment expectations after the
graduation are in close interaction with economic and population growth rates.
Lack of proportional equality between population growth and economic growth in
cause and effect reaction chain pave the way of increasing unemployment rates
for university graduates. Thus, this fact inevitably steer student preferences
who want to have a favourable profession when graduated. In Turkey, in
connection with above mentioned facts, some university departments whose
employment possibilities started to decrease face with sustainability problems.
One of the basic aims of this paper is to search whether international
relations (IR) departments will come across with such problem in near future or
not. The other aim is to analyse what are the employment expectations of IR
students studying in Karadeniz Technical University. 

Kaynakça

 • Criss, N. B. (2006). Üniversite Öğretiminde Siyasi Tarihin Yeri, Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 49-64.
 • Köse, İ. (2014). Uluslararası İlişkilerde Siyasi Tarih Öğretimi: Türkiye Örneği, İnsan ve Toplum Dergisi, 4 (8), 109-135.
 • Manning, P. (2003). Navigating World History-Historians Create a Global Past, Palgrave Publication.
 • ÖSYS Tercih Kitapçığı (2015), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • ÖSYS Tercih Kitapçığı (2016), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • ÖSYS Tercih Kitapçığı (2017), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • Smith, S. ve Booth, K. (1995). International Relations Theory Today,Cambridge: Polity Press.
 • Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler Anket Çalışması, Nisan-Mayıs, 2016.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail Köse

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 30 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Köse, İ. (2018). Employment Expectations of Karadeniz Technical University International Relations Students. The Journal of International Scientific Researches, 3(2), 132-147. https://doi.org/10.23834/isrjournal.411084