Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 80 - 89 2020-02-29

Evaluation of Urban Brand Image and Urban Brand Value Perceptions on Some Variables of Physical Education and Sport School Students: Gümüşhane Province
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği

Ahmet Yilmaz ALBAYRAK [1] , Yeşim BAYRAKDAROĞLU [2]


This study was prepared to evaluate the perception of Gümüşhane brand urban image and urban brand value of university students studying in Gümüşhane in terms of various variables. One-on-one interviews were conducted with 195 students attending Gumushane University School of Physical Education and Sports, and questionnaires were collected and analyzes were conducted through the relevant program. Kolmogorov-Smirnov normality test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used in the study. Spearman test was used to evaluate the relationship between nonparametric non-normal data. According to the analyzes, the results obtained in terms of urban brand image and urban brand value perceptions of Gümüşhane were evaluated and recommendations were made.

Bu çalışma Gümüşhane’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin Gümüşhane marka kent imajı ve kent marka değeri algılarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 195 öğrenci ile birebir görüşmeler yapılarak anketler toplanmış, ilgili program aracılığıyla analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mannwhitney U testi ve Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen parametrik olmayan verilerin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ise Spearman testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizlerle Gümüşhane ilinin kent marka imajı ve kent marka değeri algıları açısından elde dilen sonuçlar değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

 • Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 10, s. 230-241Ernek, A. A. (2014): Kıplıng marka imajına bir bakış, İstanbul: Nobel Yayıncılık.Güz, H. & Çıkın, M. (2018). Yer markacılığı bağlamında engelsiz marka şehirlerinin Gümüşhane örneğinde analizi. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 135-157.Kevin P. G., & Eaton, J. (1999): Building brand ımage through event sponsorship: The role of ımage transfer.Kızılcık O., & Avcı İ. (2018). Şehir imajını oluşturan faktörlerin belirlenmesi: Gümüşhane üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 181-193.Musante, M., & Milne, R. G., & McDanold, M. A. (1999). Sport Sponsorship: Evaluating the Sport and Brand Image Match. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 1 Issue: 1, pp.24-39Mizrai, A., & Fard, Y. S., & Slambolchi, A. (2016). The brandıng : a study of brand ımage , brand assocıatıons and reputatıon. London Review Journal, 59(1), 83-119.Toksarı, M., & İsen, İ., & Dağcı, A. (2014). Bir şehrin markalaşması ve pazarlanması süreci: Konya ilinde bir uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 328-343, Sarıyer N. & Altun D. (2019). Kayseri’de yaşayanların şehir marka algılamaları. The Journal of International Scientific Researches, 4(1), 16-24Sargın, S. & Demir, Ş. (2018). İnsan mekan ilişkisi ölçeğinde kent kimliği ve Gümüşhane örneği. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 221-239.Okmeydan, S. B. (2018). Marka kent olmaya giden yol: İzmir’de kent markası çalışan iletişim akademisyenlerine yönelik bir araştırma. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 111-134.Özilhan, Ö. D., & Başer, H. H. (2015). Kent marka imajı oluşumunda etkili unsurların önem ve yeterlilik derecelerinin Konya açısından incelenmesi. The Journal of International Social Research, Volume: 8 Issue: 39, 923-932.Yarar, A. E. (2018). Şehir markalaşmasında online içeriğin önemi: Gümüşhane örneği. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 1-13.Zhang, Y. (2015): The ımpact of brand ımage on consumer behavior: A Literature Review Scientific Research Publishing Inc.
 • Ernek, A. A. (2014): Kıplıng marka imajına bir bakış, İstanbul: Nobel Yayıncılık
 • Güz, H. & Çıkın, M. (2018). Yer markacılığı bağlamında engelsiz marka şehirlerinin Gümüşhane örneğinde analizi. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 135-157.
 • Kevin P. G., & Eaton, J. (1999): Building brand ımage through event sponsorship: The role of ımage transfer.
 • Kızılcık O., & Avcı İ. (2018). Şehir imajını oluşturan faktörlerin belirlenmesi: Gümüşhane üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 181-193.
 • Musante, M., & Milne, R. G., & McDanold, M. A. (1999). Sport Sponsorship: Evaluating the Sport and Brand Image Match. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 1 Issue: 1, pp.24-39
 • Mizrai, A., & Fard, Y. S., & Slambolchi, A. (2016). The brandıng : a study of brand ımage , brand assocıatıons and reputatıon. London Review Journal, 59(1), 83-119.
 • Toksarı, M., & İsen, İ., & Dağcı, A. (2014). Bir şehrin markalaşması ve pazarlanması süreci: Konya ilinde bir uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 328-343,
 • Sarıyer N. & Altun D. (2019). Kayseri’de yaşayanların şehir marka algılamaları. The Journal of International Scientific Researches, 4(1), 16-24
 • Sargın, S. & Demir, Ş. (2018). İnsan mekan ilişkisi ölçeğinde kent kimliği ve Gümüşhane örneği. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 221-239.
 • Okmeydan, S. B. (2018). Marka kent olmaya giden yol: İzmir’de kent markası çalışan iletişim akademisyenlerine yönelik bir araştırma. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 111-134.
 • Özilhan, Ö. D., & Başer, H. H. (2015). Kent marka imajı oluşumunda etkili unsurların önem ve yeterlilik derecelerinin Konya açısından incelenmesi. The Journal of International Social Research, Volume: 8 Issue: 39, 923-932.
 • Yarar, A. E. (2018). Şehir markalaşmasında online içeriğin önemi: Gümüşhane örneği. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 1-13.
 • Zhang, Y. (2015): The ımpact of brand ımage on consumer behavior: A Literature Review Scientific Research Publishing Inc.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3345-6579
Yazar: Ahmet Yilmaz ALBAYRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1460-4780
Yazar: Yeşim BAYRAKDAROĞLU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal631666, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {80 - 89}, doi = {10.23834/isrjournal.631666}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği}, key = {cite}, author = {Albayrak, Ahmet Yilmaz and Bayrakdaroğlu, Yeşim} }
APA Albayrak, A , Bayrakdaroğlu, Y . (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği. The Journal of International Scientific Researches , 5 (1) , 80-89 . DOI: 10.23834/isrjournal.631666
MLA Albayrak, A , Bayrakdaroğlu, Y . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği". The Journal of International Scientific Researches 5 (2020 ): 80-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/52772/631666>
Chicago Albayrak, A , Bayrakdaroğlu, Y . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği". The Journal of International Scientific Researches 5 (2020 ): 80-89
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği AU - Ahmet Yilmaz Albayrak , Yeşim Bayrakdaroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.631666 DO - 10.23834/isrjournal.631666 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 89 VL - 5 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.631666 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.631666 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği %A Ahmet Yilmaz Albayrak , Yeşim Bayrakdaroğlu %T Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği %D 2020 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 5 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.631666 %U 10.23834/isrjournal.631666
ISNAD Albayrak, Ahmet Yilmaz , Bayrakdaroğlu, Yeşim . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği". The Journal of International Scientific Researches 5 / 1 (Şubat 2020): 80-89 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.631666
AMA Albayrak A , Bayrakdaroğlu Y . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği. ISRjournal. 2020; 5(1): 80-89.
Vancouver Albayrak A , Bayrakdaroğlu Y . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kent Marka İmajı ve Kent Marka Değeri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği. The Journal of International Scientific Researches. 2020; 5(1): 89-80.