Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 64 - 79 2020-02-29

The Redefinition of Development Through Its Vertical and Horizontal Components
Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması

Eray ÖZTÜRK [1] , Mustafa Eser KURUM [2] , Suat OKTAR [3]


Countries’ welfare has been one of the most basic point of interest for economist’s science the economy has been emerged as a science. Science human beings’ life has become more complex the factors which determine the quality of that life have increased and also become more complicated. Therefore macroeconomic parameters that define and measure economic welfare only via personal income have become narrow and shallow. In that context economic development is to be approached as a field of study which contain and exceed economic growth and take human being at the centre of its focus.
What make a society developed is to be the individual’s life standard and the richness of quality and quantity of the choice set. So, issues like democracy, freedom and nature need to be evaluated among a country’s welfare criterion as development’s vertical component. Besides, studying institutional values and mechanisms that create these components like societies’ openness to change, individual’s domination on themselves and nature and the source of individuals’ value means studying development’s horizontal components.
In this study a modern and universal description of development will be suggested, development’s components and relationship between each other will be investigated and development’s meaning will be discussed though these components.
Ülkelerin refahı ekonomi bir bilim olarak ortaya çıktığından beri ekonomistlerin en temel ilgi alanlarından biri olmuştur. İnsan yaşamı karmaşıklaştıkça yaşamın kalitesini belirleyen unsurlar da daha girift ve sayıca çok hale gelmiştir. Bu nedenle ekonomik refahı sadece kişi başına gelir gibi temel makroekonomik göstergeler üzerinden tanımlayan ve ölçen yaklaşımlar dar ve sığ kalmaya başlamıştır. Bu bağlamda kalkınma, ekonomik büyümeyi de kapsayan ve ancak onu aşan, odağına insanı almış yeni bir çalışma alanı olarak değerlendirilmelidir.
Bir toplumu kalkınmış kılan o toplumun sahip olduğu toplam ekonomik büyüklükten öte tek tek bireylerinin refahı toplamı ve yaşam standardını belirleyen seçenek setlerinin nitelik ve niceliğinin zenginliğidir. Bu yüzden demokrasi, özgürlük ve çevre gibi konular kalkınmanın dikey bileşenleri olarak bir ülkenin refahının ölçütleri arasında yer almalıdır. Öte taraftan toplumlarda bu bileşenleri mümkün kılacak toplumun değişikliklere açıklığı, bireyin kıymetinin kaynağı, bireyin doğaya ve kendine hâkimiyeti gibi kurumsal değerler ve mekanizmaların incelenmesi ise yine kalkınmanın yatay bileşenlerinin irdelenmesi anlamına gelir.
Bu çalışmayla kalkınmanın bu iki boyuttan bileşenleri ve bu bileşenlerin birbiri ile ilişkisi araştırılarak kalkınma için modern ve evrensel bir tanım önerilecek ve kalkınmanın anlamı bu bileşenler üzerinden tartışılacaktır.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. A. (2014). Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Faruk Rasim Velioğlu (çev.), İstanbul: Doğan Kitap.
 • AKAT, A. S. (2009). İktisadi Analiz, 2. Basım, Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • BARBER, W. J. (1967). A History of Economic Thought, New York: Penguin Books.
 • BARRY, N. P. (1988). The Invisible Hand in Economics and Politics A study in the Two Conflicting Explanations of Society:End-state and Process. London: The Institute of Economic Affairs.
 • BERBER, M. (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma: Büyüme Teorileri ve Kalkınma Ekonomisi, İstanbul: Derya Kitabevi.
 • DANG, G., Pheng, L. S. (2015). Infrastructure Investments in Developing Economies. Springer Singapore.
 • DONNELY, J. (1995). Teoride ve Uygulamada İnsan Hakları, M. Erdoğan ve L. Korkut (çev.), Ankara: Yetkin Yayınları.
 • FLAMMANG, R. A. (1979). Economic Growth and Economic Development: Counterparts or Competitors?, Economic Development and Cultural Change, 28(1):47-61.
 • GÖNEL, F. D. (2010). Kalkınma Ekonomisi. 1. Basım. Ankara: Efil Yayınevi.
 • GÜRAN, T. (1999). İktisat Tarihi, İstanbul: Acar Matbaacılık.
 • HAN, E., Kaya, A. A. (2013). Kalkınma Ekonomisi: Teori ve Politika, 8. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • HARARI, Y.N. (2014). Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Random House.
 • KAYA, M. A. (2011). Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.
 • KAYNAK, M. (2011). Kalkınma İktisadı, 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • KINDLEBERGER, C. P. (1965). Economic Development, 2. Basım, Tokyo: Tosho Printing.
 • KUZGUN, Y. (1972). Kendini gerçekleştirme, Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 10(1):162-178.
 • MAIR, L. (1984). Anthropology and Development, London: Macmillan Press.
 • MEIER, G. M. (2004). Biography of a Subject: An Evolution of Development Economics, Oxford University Press.
 • NAFZIGER, E. W. (2012). Economic Development, 5. Basım, New York: Cambridge University Press.
 • NORTH, C. D. (2002). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, G. Ç. Güven, (çev.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • SEERS, D. (1969). The Meaning of Development, Institute of Development Studies.
 • SEN, A. (1983). Development: Which Way Now?, The Economic Journal, 93: 745-762.
 • TEZEL, Y.S. (2003). İktisadi Büyüme, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • UNDP (2016). Human Development Report 2015: Work for Human Development.
 • UNDP (2016a). Human Development Index, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi, (Erişim Tarihi: 10.03.2016).
 • ÜNSAL, E. (2001). Makro İktisat, 4. Basım, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • ÜNSAL, E. (2001a). Mikro İktisat, 4. Basım, Ankara: İmaj Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eray ÖZTÜRK
Kurum: x
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5179-6876
Yazar: Mustafa Eser KURUM (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Suat OKTAR
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal678726, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {64 - 79}, doi = {10.23834/isrjournal.678726}, title = {Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması}, key = {cite}, author = {Öztürk, Eray and Kurum, Mustafa Eser and Oktar, Suat} }
APA Öztürk, E , Kurum, M , Oktar, S . (2020). Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması. The Journal of International Scientific Researches , 5 (1) , 64-79 . DOI: 10.23834/isrjournal.678726
MLA Öztürk, E , Kurum, M , Oktar, S . "Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması". The Journal of International Scientific Researches 5 (2020 ): 64-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/52772/678726>
Chicago Öztürk, E , Kurum, M , Oktar, S . "Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması". The Journal of International Scientific Researches 5 (2020 ): 64-79
RIS TY - JOUR T1 - Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması AU - Eray Öztürk , Mustafa Eser Kurum , Suat Oktar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.678726 DO - 10.23834/isrjournal.678726 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 79 VL - 5 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.678726 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.678726 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması %A Eray Öztürk , Mustafa Eser Kurum , Suat Oktar %T Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması %D 2020 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 5 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.678726 %U 10.23834/isrjournal.678726
ISNAD Öztürk, Eray , Kurum, Mustafa Eser , Oktar, Suat . "Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması". The Journal of International Scientific Researches 5 / 1 (Şubat 2020): 64-79 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.678726
AMA Öztürk E , Kurum M , Oktar S . Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması. ISRjournal. 2020; 5(1): 64-79.
Vancouver Öztürk E , Kurum M , Oktar S . Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması. The Journal of International Scientific Researches. 2020; 5(1): 79-64.