Makaleler


E. ÖZTÜRK, M. KURUM, S. OKTAR
Kalkınmanın Yatay ve Dikey Bileşenleri Üzerinden Yeniden Tanımlanması, The Journal of International Scientific Researches, (2020)
H. KAYA, S. OKTAR
Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. KURUM, S. OKTAR
Zorunlu Karşılık Politikasının Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. KURUM, S. OKTAR
REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2019)
U. ÜZAR, S. OKTAR
FİNANSAL SERBESTLEŞME DÖNEMİNDE FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI: GERÇEKLEŞMELER VE ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI, Global Journal of Economics and Business Studies, (2018)
S. OKTAR, A. YILDIRIM
Devletin Bir Finansman Yöntemi Olarak Borçlanma ve Ekonomik Göstergelere Etkileri: Hindistan Üzerine Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2018)
E. ÖZTÜRK, S. OKTAR
KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Akademik Hassasiyetler, (2017)
S. Oktar, H. Akyazı, U. Üzar
KALKINMACI MERKEZ BANKACILIĞI: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)
S. YÜKSEL, S. OKTAR
Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)
S. OKTAR, S. YÜKSEL
1998 YILINDA RUSYA’DA YAŞANAN BANKACILIK KRİZİ VE ÖNCÜ GÖSTERGELERİ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2016)
S. OKTAR, N. EROĞLU
2007 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GÖLGE BANKACILIK, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2016)
S. OKTAR, S. YÜKSEL
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
K. YURDABAK, S. OKTAR
2008 KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI / CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY MONETARY POLICY APPLICATIONS AFTER 2008 GLOBAL CRISES, Akademik Hassasiyetler, (2015)
S. OKTAR
SİYASETİN TRUVA ATI: BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, (2015)
S. OKTAR, L. DALYANCI
Dış Ticaret Hadlerinin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)
S. Oktar, L. DALYANCI
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)
S. Oktar, N. Eroğlu, İ. EROĞLU
2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)
S. OKTAR, L. DALYANCI
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)
S. OKTAR
Yolsuzluk Ekonomisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2014)
S. OKTAR, S. GÜRİŞ, E. ÇAĞLAYAN, E. YILDIRIM
120'nci Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamı ve Fakülte - Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2014)
S. OKTAR, Ö. ÖZKÖK
Makro Ekonomik Boyutlarıyla Yeni Ekonomi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2014)
S. OKTAR
AVRUPA MERKEZ BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞFNDE FİYAT İSTİKRARI, Öneri Dergisi, (1998)