Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 61 - 71, 17.11.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı
Almanca öğretmenlerinin yaratıcılığı teşvik etme davranışlarını gösterme
sıklıklarını ve derslerde kullandıkları yaratıcı aktiviteleri incelemektir.
Katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında
çalışmakta olan Almanca öğretmenleridir. Veriler likert tipi maddelerin ve açık
uçlu soruların bulunduğu bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen
veriler nicel ve nitel açıdan incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular ışığında
katılımcıların yaratıcılığı teşvik eden davranışları sıklıkla sergiledikleri
görülmektedir. En sık kullanıldığı görülen davranışların hayal kırıklığını
önleyerek yaratıcı güdülenmeyi artırmaya yönelik olan davranışlar olduğu
görülmüştür. Sınıflarda kullanılan yaratıcı dil öğretim aktiviteleri sınırlı
olmakla birlikte, müfredatta Almanca dersleri için ayrılan zamanın yetersizliği
ve öğrencilerin dil becerilerinin yüksek olmayışı bu tarz aktivitelerin
kullanımına engel teşkil eden iki önemli etken olarak ifade edilmiştir. 

Kaynakça

 • Akdağ, M., Güneş, H. (2003). Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturmasındaki önemi.Milli Eğitim Dergisi. 159, 60-73.
 • Beghetto, R.A. & Kaufman, J.C. (2007). Toward a Broader Conception of Creativity: A Case for “mini-c” Creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Vol. 1 (2), 73–79
 • Carlile, O. & Jordan, A. (2012). Approaches To Creativity: A Guide For Teachers: A guide for teachers. Open University Press.
 • Cropley A. J. (1997). Fostering creativity in the classroom: General principles. M.A. Runco (ed), Creativity research handbook (vol. 1) içinde. Cresskill, N.J: Hampton Press.
 • Cropley, A. J. (2001). Creativity in Education and Learning – A Guide for Teachers and Educators. London: Kogan Page.
 • Esquivel, G. B. (1995). Teacher behaviors that foster creativity. Educational Psychology Review. 7 (2), 185-202.
 • Furnham, A. & Bachtiar, V. (2008).Personality and intelligence as predictors of creativity. Personality and Individual Differences, 45 (7), 613-617.
 • Horng, J. S., Hong, J. C., ChanLin, L. J., Chang, S. H. & Chu, H. C. (2005). Creative teachers and creative teaching strategies. International Journal of Consumer Studies.29 (4), 352-358.
 • Işık, A. D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı bireyler yetiştirmede görev ve sorumlulukları. The Journal of Academic Social Science Studies.6 (6). 585-601 Jauk, E., Benedek,M., Dunst, B. & Neubauer, A. C. (2013). The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection. Intelligence. 41, 212-221.
 • Jeffrey, B. & Craft, A. (2004) Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships, Educational Studies, 30:1, 77-87.
 • Kampylis, P., Berki, E., & Saariluoma, P. (2009). In-service and prospective teachers‟ conceptions of creativity. Thinking Skills and Creativity, 4(1), 15–29.
 • Karpova, E. E., Marcketti, S. B. & Barker, J. (2011). The efficacy of teaching creativity: assessment of student creative thinking before and after exercises. Clothing and Textiles Research Journal. 29 (1), 52-66.
 • Lee, I.R. (2013). Pre-service teachers’ personality traits and creative behaviors as predictors of their support of children’s creativity.Yayınlanmamış Doktora Tezi.Florida Universitesi.
 • Soh, K. C. (2000). Indexing creativity fostering teacher behavior: A preliminary validation study. Journal of Creative Behavior, 34(2), 118-134. Sternberg, R. J., & O'Hara, L. A. (1999). Creativity and intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp. 251–272). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yenilmez, K. Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi. 18, 95-105.

Creativity Fostering Teacher Behavior and Creative Activities in German Language Classrooms

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 61 - 71, 17.11.2017

Öz

The aim of this study is to investigate frequency of
German language teachers’ creativity fostering behavior and the creative
activities that they use in the classroom. The participants are German language
teachers teaching at private and public schools in the Ministry of Education.
The data were collected through a questionnaire containing likert items and
open ended questions. The data obtained were analyzed and interpreted both
quantitatively and qualitatively. The results indicated that the participants
used creativity fostering behavior frequently. It was observed that the most
frequently used behavior was the one used to decrease student disappointment
and so that foster increase their creativity motivation. Together with the fact
that creative activities used in the classrooms were limited, it was claimed
that the limited time allocated to German language courses and learners’ low
proficiency level were two main factors that limit the use of such activities. 

Kaynakça

 • Akdağ, M., Güneş, H. (2003). Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturmasındaki önemi.Milli Eğitim Dergisi. 159, 60-73.
 • Beghetto, R.A. & Kaufman, J.C. (2007). Toward a Broader Conception of Creativity: A Case for “mini-c” Creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Vol. 1 (2), 73–79
 • Carlile, O. & Jordan, A. (2012). Approaches To Creativity: A Guide For Teachers: A guide for teachers. Open University Press.
 • Cropley A. J. (1997). Fostering creativity in the classroom: General principles. M.A. Runco (ed), Creativity research handbook (vol. 1) içinde. Cresskill, N.J: Hampton Press.
 • Cropley, A. J. (2001). Creativity in Education and Learning – A Guide for Teachers and Educators. London: Kogan Page.
 • Esquivel, G. B. (1995). Teacher behaviors that foster creativity. Educational Psychology Review. 7 (2), 185-202.
 • Furnham, A. & Bachtiar, V. (2008).Personality and intelligence as predictors of creativity. Personality and Individual Differences, 45 (7), 613-617.
 • Horng, J. S., Hong, J. C., ChanLin, L. J., Chang, S. H. & Chu, H. C. (2005). Creative teachers and creative teaching strategies. International Journal of Consumer Studies.29 (4), 352-358.
 • Işık, A. D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı bireyler yetiştirmede görev ve sorumlulukları. The Journal of Academic Social Science Studies.6 (6). 585-601 Jauk, E., Benedek,M., Dunst, B. & Neubauer, A. C. (2013). The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection. Intelligence. 41, 212-221.
 • Jeffrey, B. & Craft, A. (2004) Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships, Educational Studies, 30:1, 77-87.
 • Kampylis, P., Berki, E., & Saariluoma, P. (2009). In-service and prospective teachers‟ conceptions of creativity. Thinking Skills and Creativity, 4(1), 15–29.
 • Karpova, E. E., Marcketti, S. B. & Barker, J. (2011). The efficacy of teaching creativity: assessment of student creative thinking before and after exercises. Clothing and Textiles Research Journal. 29 (1), 52-66.
 • Lee, I.R. (2013). Pre-service teachers’ personality traits and creative behaviors as predictors of their support of children’s creativity.Yayınlanmamış Doktora Tezi.Florida Universitesi.
 • Soh, K. C. (2000). Indexing creativity fostering teacher behavior: A preliminary validation study. Journal of Creative Behavior, 34(2), 118-134. Sternberg, R. J., & O'Hara, L. A. (1999). Creativity and intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp. 251–272). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yenilmez, K. Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi. 18, 95-105.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cüneyt Dinçer

Yayımlanma Tarihi 17 Kasım 2017
Gönderilme Tarihi 30 Eylül 2017
Kabul Tarihi 17 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dinçer, C. (2017). Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 3(1), 61-71.
AMA Dinçer C. Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler. USBED. Kasım 2017;3(1):61-71.
Chicago Dinçer, Cüneyt. “Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları Ve Yaratıcı Aktiviteler”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 3, sy. 1 (Kasım 2017): 61-71.
EndNote Dinçer C (01 Kasım 2017) Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 3 1 61–71.
IEEE C. Dinçer, “Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler”, USBED, c. 3, sy. 1, ss. 61–71, 2017.
ISNAD Dinçer, Cüneyt. “Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları Ve Yaratıcı Aktiviteler”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 3/1 (Kasım 2017), 61-71.
JAMA Dinçer C. Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler. USBED. 2017;3:61–71.
MLA Dinçer, Cüneyt. “Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları Ve Yaratıcı Aktiviteler”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, c. 3, sy. 1, 2017, ss. 61-71.
Vancouver Dinçer C. Almanca Derslerinde Yaratıcılığı Teşvik Öğretmen Davranışları ve Yaratıcı Aktiviteler. USBED. 2017;3(1):61-7.

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

SOBIAD ETKİ DEĞERİ .458