Cilt: 70 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

5. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama