Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 119 - 135 2019-12-30

SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ

Orhan ÇINAR [1] , Harun SIÇRAR [2]


Sanal kaytarma ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma, alan yazın ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Alan yazın kısmında sanal kaytarma ve örgütsel bağlılığın kuramsal alt yapısı ele alınmaktadır. Uygulama bölümünde ise Erzurum ilinde faaliyet gösteren bir kamu kurumundan anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler istatistik yöntemleriyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sanal kaytarma ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Sanal Kaytarma, Örgütsel Bağlılık
  • Allen NJ, Meyer JP (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63-1: 1-18. Allen NJ, Meyer JP (1991). Organizational socialization tactics: A longitudinal analysis of links to newcomers' commitment and role orientation. The Academy of Management Journal, 33-4: 847-858. Baysal AC, Paksoy M (1999). Mesleğe ve örgüte bağlılığın çok yönlü incelenmesinde meyer-allen modeli. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2-1: 7-15. Blanchard AL, Henle CA (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24-3: 1067-1084. Candan H, İnce M (2016). Siber kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik emniyet çalışanları üzerine bir araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9-1: 229-235. Çınar O (2012). İş Yaşamı Kalitesi: Mobbing, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini İlişkisi. Ankara: Pagem Akademi. Çınar O, Karcıoğlu F (2015). The Relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior: A survey study in Erzurum/Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207: 444-453. Garrett RK, Danziger JN (2008). Disaffection or expected outcomes: Understanding personal internet use during work. Journal of Computer‐Mediated Communication, 13-4: 937-958. İnce M, Gül H (2005). Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi. Liberman B, Seidman G, McKenna KY, Buffardi LE (2011). employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing. Computers in Human Behavior, 27-6: 2192-2199. Lim VK (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23-5: 675-694. Lim VK, Teo TS (2005). Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore: An exploratory study. Information and Management, 42-8: 1081-1093. Meyer JP, Allen NJ (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69-3: 372-378. Morris T, Lydka H, O’Creevy MF (1993). Can commitment be managed ? A longitudinal analysis of employee commitment and human resource policies. Human Resource Management Journal, 3-3: 21-42. Mowday RT, Steers RM, Porter LW (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14-2: 224-247. Niaei M, Peidaei MM, Nasiripour AA (2014). The Relation between staff cyberloafing and organizational commitment in organization of environmental protection". Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3-7: 59-71. Örücü E, Yıldız H (2014). İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: Sanal kaytarma/The personal internet and technology usage at the workplace: Cyberslacking. Ege Akademik Bakış, 14-1: 99-114. Özyer K (2010). Etik İklim ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin Düzenleyici Rolü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ugrin JC, Pearson JM, Odom MD (2008). Profiling cyber-slackers in the workplace: Demographic, cultural, and workplace factors. Journal of Internet Commerce, 6-3: 75-89. Weatherbee TG, Kelloway EK (2006). A case of cyberdeviancy: Cyberaggression in the workplace. In EK Kelloway, J Barling and JJ Hurrell (Eds.), Handbook of Workplace Violence (pp. 445-487). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Orhan ÇINAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Harun SIÇRAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { isvehayat680002, journal = {İş ve Hayat}, issn = {2547-9873}, address = {Şeker-İŞ Genel Merkezi Karanfil sokak no 59, Ankara}, publisher = {Şeker-İş Sendikası}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {119 - 135}, doi = {}, title = {SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çınar, Orhan and Sıçrar, Harun} }
APA Çınar, O , Sıçrar, H . (2019). SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ . İş ve Hayat , 5 (10) , 119-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/680002
MLA Çınar, O , Sıçrar, H . "SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ" . İş ve Hayat 5 (2019 ): 119-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/680002>
Chicago Çınar, O , Sıçrar, H . "SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ". İş ve Hayat 5 (2019 ): 119-135
RIS TY - JOUR T1 - SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ AU - Orhan Çınar , Harun Sıçrar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İş ve Hayat JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 135 VL - 5 IS - 10 SN - 2547-9873- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İş ve Hayat SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ %A Orhan Çınar , Harun Sıçrar %T SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ %D 2019 %J İş ve Hayat %P 2547-9873- %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Çınar, Orhan , Sıçrar, Harun . "SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ". İş ve Hayat 5 / 10 (Aralık 2020): 119-135 .
AMA Çınar O , Sıçrar H . SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 119-135.
Vancouver Çınar O , Sıçrar H . SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 119-135.
IEEE O. Çınar ve H. Sıçrar , "SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZURUM İLİNDE BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ", İş ve Hayat, c. 5, sayı. 10, ss. 119-135, Ara. 2020