Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 16, 18.02.2022

Öz

Bu araştırma Türk dizilerindeki kadına yönelik şiddet ve cinsel içerikli sahnelerin toplumdaki algılarını anlamaya çalışmaktadır. Şiddet ve cinsel içerikli sahnelere günümüzde televizyon dizilerinde sıkça rastlanmaktadır. Bu tepkilerin ve bakış açısının şiddet ve cinsel içerikli sahneler için farklılaşıp farklılaşmadığının araştırıldığı bu çalışma, 2021 yılında Ankara ilinin Eryaman ilçesinde gerçekleştirilmiştir.20 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada nitel araştırma desenine uygun olarak veriler yarı yapılandırılmış görüşme aracığıyla toplanmıştır. Yaşa, cinsiyete, eğitim durumlarına ve aile yapılarına göre cevapları incelenip gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Katılımcıların yanıtları hak, eşitlik savunan, toplumsal cinsiyet tabularına karşı yıkıcı rol oynayan bir disiplin olarak Sosyal Hizmet mesleğinin, toplumsal cinsiyet ve sosyal hizmet perspektifinden tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Anbarlı, Z. (2019). Dijital Televizyon Dizilerinde Hegemonik Erkeklik, Erciyes İletişim Dergisi, sayı, 1, ss.81-104.
 • Aras, A., Ünlü, D. (2018). Türkiye’de Yayınlanan Televizyon Dizilerindeki Kadın ve Erkek Karakterlerin Temsili ve Konuşma Biçimleri Üzerine Bir Araştırma, Kurgu Dergisi, 26(3), ss.1-14.
 • Çalışır, G., Dudu, E. (2015). Türkiye’deki Televizyon Kanallarında Gösterilen Dizilerde Şiddet Olgusunun Sunumu: Kara Para Aşk, Poyraz Karayel, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 8, ss.175-205.
 • Çalışır, G., OKUR Çakıcı, F. (2015). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Medyada Kurulan Benlik İnşasının Temeli, Turkish Studies Dergisi, 10(10) ss.267-290.
 • Çam, Ş. (2009). Televizyon Dizilerinin Kadına Yönelik Şiddet Temsillerinde Ataerkil Rejimin İdeolojisi, Kültür ve İletişim Dergisi, 12(2), ss.79-132.
 • Dönmez, N. (2008). Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Yerli Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlere Yansımaları: Binbir Gece Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi.
 • Erdal, Ç. (2012). Türkiye’de Ulusal Kanallarda Yayınlanan Prime-Time Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Ailenin Sunumu, İletişim Fakültesi, Marmara Üniversitesi.
 • Erdal, P. (2018). Yerli Dizilerde Kadın Kimliğinin Temsili Üzerine Bir Örnek; “Yaprak Dökümü” Dizisi, Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), ss.447-463.
 • Gürer, M., Gürer, Z. (2020). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türkiye'deki Televizyon Dizilerinde Sunulan Kadın Stereotipi, Alanya Akademik Bakış Dergisi, 4(3), ss.631-650.
 • Korkmaz, A., Yeğin, O., (2020). Televizyon Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddetin Gösterimi: “Sen Anlat Karadeniz” Örneği, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin E-Kitabı ss.82-90.
 • Şimşek, A., Öner, R. (2015). Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal TR Edition, 6(11), ss.447-477.
 • Türkoğlu, S. (2014). Kadına Yönelik Şiddeti Özendiren Diziler Üzerine Etki Araştırması, Atatürk İletişim Dergisi, sayı 7, ss.143-157.
 • Ünlü, D., Aslan, P. Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın Rollerine Kadınların Gözünden Bakmak, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2), ss.191-196.
 • Yüksel, A., (1999). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’deki Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Televizyon Dizilerindeki Yansımaları, Kurgu Dergisi, 16(16), ss.67-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Betül ANIL
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Jade Cemre ERCİYES
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4186-8901
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2022
Kabul Tarihi 29 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ANIL, B., & ERCİYES, J. C. (2022). TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-16.
MLA
ANIL, Betül ve Jade Cemre ERCİYES. “TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI”. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, c. 3, sy. 1, 2022, ss. 1-16.
Chicago
ANIL, Betül, ve Jade Cemre ERCİYES. “TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI”. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi 3, sy. 1 (Şubat 2022): 1-16.
EndNote
ANIL B, ERCİYES JC (01 Şubat 2022) TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3 1 1–16.
ISNAD
ANIL, Betül - ERCİYES, Jade Cemre. “TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI”. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3/1 (Şubat 2022), 1-16.
AMA
ANIL B, ERCİYES JC. TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. Şubat 2022;3(1):1-16.
Vancouver
ANIL B, ERCİYES JC. TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2022;3(1):1-16.
IEEE
B. ANIL ve J. C. ERCİYES, “TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI”, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, c. 3, sy. 1, ss. 1–16, 2022.
JAMA
ANIL B, ERCİYES JC. TÜRK DİZİLERİNDEKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELERİN TOPLUMDAKİ ALGISI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2022;3:1–16.