e-ISSN: 2717-9737
Başlangıç: 2020
Yayımcı: İstanbul Kent Üniversitesi
Kapak Resmi
 

'SALGIN DÖNEMLERİNDE MEDYA VE İLETİŞİM UYGULAMALARI’

 ÖZEL SAYISI İÇİN MAKALE ÇAĞRI SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Söz konusu sayıya makale son gönderim tarihi 31 Aralık 2022 dir.

Araştırmacılara saygı ile duyrulur.


2022 YILI ÖZEL SAYI ÇAĞRISI

2022 ÖZEL SAYISI KONU BAŞLIĞI: ‘SALGIN DÖNEMLERİNDE MEDYA VE İLETİŞİM UYGULAMALARI’

Makale Son Kabul Tarihi: 30 EYLÜL 2022

Özel Sayı Yayın Tarihi: EKİM 2022

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 2022 yılı özel sayı konusu " SALGIN DÖNEMLERİNDE MEDYA VE İLETİŞİM UYGULAMALARI " olarak belirlenmiştir. Özel sayımız için bu konu başlığı çerçevesinde yapılan çalışmaların Dergipark üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Makalelerin son kabul tarihi 30 Eylül 2022'dir.

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:
Bu çağrı yazısı, gönderilen tüm makalelerin yayımlanacağı anlamını taşımaz. Yazılar ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemeyi geçen yazılar için hakem süreci başlatılır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup başvurusu yapılan makaleler hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Dergi sayfamızda "Kör Hakemlik Sistemi" ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Gönderilen makalelerin yayımlanabilmesi için en az iki olumlu hakem raporu gerekmektedir.
Makale göndermeden önce dergi sayfamızda yer alan Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları incelenmelidir.
Değerli Araştırmacılar,

Kör hakemlik polikamız gereği, yüklenen makalelerin Word dosyasının içerisine kesinlikle isim yazılmaması önemle rica olunur. TR Dizin 2020 kriterlerinde yapılan değişiklikler kapsamında etik kurul kararı gerektiren, katılımcılarla etkileşimi içeren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.


Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.