Amaç ve Kapsam

Dergi, insan ve toplum bilimlerini kapsayan alanlara katkıda bulunmayı amaçlayan bilimsel ve özgün çalışmaları yayınlar.         

Dergide, İnsan ve Toplum Bilimleriyle ilgili konuları ele alan  Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yazılmış bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, ve bildiriler yer almaktadır.                                                                                                                                                                        


Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Haziran