Etik İlkeler ve Yayın Politikası


YAYIM İLKELERİ


1. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, insan ve toplum bilimleri alanındaki bilimsel ve özgün çalışmaları yayınlar.

2. Dergi Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

3. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi’nin yazım dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır. Dergide yayımlanan makalelerin gerek bilimsel olarak uygunluğu gerekse dil olarak doğruluğunun sorumluluğu yazarlara aittir.

4. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi yayın kurulu, ulusal ve uluslararası hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda makalelerin kabul edilip edilmeyeceği konusunda yetkilidir.

5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

6. Makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup dergiyi bağlamaz.

7. Hakem değerlendirmesi sonucunda makale yayıma kabul edilirse, yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi’ne ait olduğu yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır. Bunun için tek yazarlı çalışmalarda yazarın kendisinin, çok yazarlı çalışmalarda her yazarın onayını gösteren telif hakları sözleşmesinin çalışmanın makaleye yüklenmesi sırasında ayrıca yüklenmesi gerekmektedir.

8. Yayınlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

9. Dergiye gönderilen çalışmalar kör hakemlik sistemi ile değerlendirildiği için yayınlana kadar dosya biçimindeyken yazar bilgilerini içermemelidir. Bu sebeple çalışmalar 2 kopya bir isimli, bir isimsiz olacak şekilde gönderilmeleri gerekmektedir.

10. Makaleler APA referans sistemine (APA 6.0) göre düzenlenmelidir ve özler, dipnotlar ve referanslar dâhil, beş ilâ on iki bin sözcük arasında olmalıdır.

11. Benzerlik üst oranı derginin yayın kurulu tarafından %20 olarak belirlenmiştir. Benzerlik tespit programındaki filtreleme seçenekleri şu şekilde ayarlanır: -Kaynakça hariç (Bibliography excluded) -Alıntılar hariç (Quotes excluded) -5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) -Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.