PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 12, 31.12.2016

Öz

Çağdaş Türk şiirinin kurucuları Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’dir. Yahya Kemal üzerinde pek çok kitap ve makale yazılmış, tezler yapılmış ve enstitü kurulmuştur. Yahya Kemal hem sanatçı hem de düşün adamıdır. Salt bir şair olan Ahmet Haşim
ise, akademik ve poetik çevreler dışında fazla ilgi çekmemektedir. Oysa Haşim, şiirsel imgelemi daha güçlü bir şairdir. Onun poetikası kendinden sonraki şairler ve şiir hareketleri üzerinde daha geniş bir geniş bir etki bırakmıştır. Bu çalışmada Ahmet
Haşim’in sanat dönemleri ve bu dönemlerinin özellikleri; etkilendiği edebiyat akımları, ütopyası, yitirilen cennet ve çocukluğa dönüş özlemi, anne imgesinin şiirindeki yeri, kadın görüşü, ulusal ve toplumsal sorunlar karşısındaki tutumu ve şiirinin yaşamsallığı açısından incelenmektedir.

Kaynakça

 • Akyüz, K. (1986). Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Alangu, T. (1974). 100 ünlü Türk eseri (2. Cilt).İstanbul: Milliyet Yayınları
 • Bachelard, G. (1988). Seçmeler (Çev. Afşar Timuçin). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bachelard, G. (1995). Ateşin psikanalizi, (Çev. Aytaç Yiğit) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bachelard, G. (1996). Mekanın poetikası, (Çev. Aykut Derman). İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bachelard, G. (1999). Ateşin tinçözümlemesi (Çev. Nail Bezel). İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Bachelard, G. (2006a). Su ve düşler: Maddenin imgelemi üzerine deneme (Çev. Olcay Kunal). İstanbul: YKY.
 • Bachelard, G. (2006b). Yok felsefesi (Çev. Alp Tümertekin). İstanbul: YKY.
 • Bachelard, G. (2008a). Mumun alevi (Çev. Ali ve Işık Ergüden). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Bachelard, G. (2008b). Uzamın poetikası (Çev. Alp Tümertekin). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Banarlı, N. S. (1971). Türk edebiyatı tarihi (2. Cilt). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bengü, M. F. (1977). Ahmet Haşim. İstanbul: De Yayınevi.
 • Bezirci, A. (1979). Ahmet Haşim. İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Bilgegil, K. (1980). Yakın çağ Türk kültür ve edebiyatı üzerinde araştırmalar (2. Cilt). Erzurum: AÜEF Yayınları.
 • Ekiz, O. N. & Ergül, M. (1980). Yeni Türk edebiyatı antolojisi. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Fuat, M. (1977). Ahmet Haşim, yaşamı, sanatçı kişiliği, yapıtları. İstanbul: De Yayınevi.
 • Gözler, F. (1976). Edebiyat akımları yardımcısı (2.Cilt). İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Haşim, A. (1987). Bütün şiirleri (Haz. İnci Enginün). İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Hölderlin, F. (1987). Hyperion (Çev. Melahat Toygar). İstanbul: Adam Yayınevi.
 • Kabaklı, A. (1985). Türk edebiyatı (2. ve 3. Cilt). İstanbul: Türk Edebiyatı Yayınları.
 • Kaplan, M. (1985). Şiir tahlilleri (1. Cilt). İstanbul:Dergah Yayınları.
 • Kaplan, M. (1986). Tevfik Fikret. Ankara: KTB Yayınları.
 • Kaplan, M. (1987). Tevfik Fikret. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (1980). Türk edebiyatı tarihi (3. Cilt). İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1969). Gençlik ve edebiyat hatıraları. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Kurdakul, Ş. (1976). Çağdaş Türk edebiyatı (1. Cilt). İstanbul: May Yayınları.
 • Lane, J. F. (2006). Towards a poetics of consumerism Gaston Bachelard’s ‘Material Imagination’ and narratives of post-war modernisation. French Cultural Studies,17, 19–34.
 • Miyasoğlu, M. (1987). Ziya Osman Saba. Ankara: KTB Yayınları.
 • Nayır, Y. N. (1974). Ahmet Haşim. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • O’shea M. W. (2003). Gaston Bachelard’s L’Eau et les rêves: conquering the feminine element. French Cultural Studies, 14, 81–99.
 • Pelvanoğlu, E. (2006). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiir eleştirisinde Avrupa merkezlilik (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • Sayar, A. G. (1986). Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması. İstanbul: Der Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (1977). Makaleler. İstanbul: Dergah Yayınevi.
 • Tarancı, C. S. (1982). Otuz beş yaş. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Tural, S. K. (1987). Ahmet Haşim'in hayatının ana çizgileri. Doğumunun 100. yılında Ahmet Haşim içinde (s. 1-12). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Urgan, M. (1986). İngiliz edebiyatı tarihi. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Ahmet Haşim’s Image and Utopia World

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 12, 31.12.2016

Öz

Yahya Kemal and Ahmet Haşim are the founders of the modern Turkish Poem. Many books, articles and theses have been written and institutes have been opened about Yahya Kemal. Yahya Kemal is an artist and also an intellectual. Ahmet Haşim as a poet, is not very interested at nonacademic and non-poetic circle. But Haşim is a poet that has stronger poemic imagination. His poetica has been more effective in leaving a significant impact on the following people thanks to his poem motions. In this study, Ahmet Haşim’s art periods and characteristics of these periods, the perspective of literature currents that he was influenced by, his utopia, his lost paradise and his wish for turning back to childhood, the position of the mother image in his poem, the women image, his attitude about national and social problems and vitality of his poem are explored.

Kaynakça

 • Akyüz, K. (1986). Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Alangu, T. (1974). 100 ünlü Türk eseri (2. Cilt).İstanbul: Milliyet Yayınları
 • Bachelard, G. (1988). Seçmeler (Çev. Afşar Timuçin). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bachelard, G. (1995). Ateşin psikanalizi, (Çev. Aytaç Yiğit) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bachelard, G. (1996). Mekanın poetikası, (Çev. Aykut Derman). İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bachelard, G. (1999). Ateşin tinçözümlemesi (Çev. Nail Bezel). İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Bachelard, G. (2006a). Su ve düşler: Maddenin imgelemi üzerine deneme (Çev. Olcay Kunal). İstanbul: YKY.
 • Bachelard, G. (2006b). Yok felsefesi (Çev. Alp Tümertekin). İstanbul: YKY.
 • Bachelard, G. (2008a). Mumun alevi (Çev. Ali ve Işık Ergüden). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Bachelard, G. (2008b). Uzamın poetikası (Çev. Alp Tümertekin). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Banarlı, N. S. (1971). Türk edebiyatı tarihi (2. Cilt). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bengü, M. F. (1977). Ahmet Haşim. İstanbul: De Yayınevi.
 • Bezirci, A. (1979). Ahmet Haşim. İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Bilgegil, K. (1980). Yakın çağ Türk kültür ve edebiyatı üzerinde araştırmalar (2. Cilt). Erzurum: AÜEF Yayınları.
 • Ekiz, O. N. & Ergül, M. (1980). Yeni Türk edebiyatı antolojisi. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Fuat, M. (1977). Ahmet Haşim, yaşamı, sanatçı kişiliği, yapıtları. İstanbul: De Yayınevi.
 • Gözler, F. (1976). Edebiyat akımları yardımcısı (2.Cilt). İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Haşim, A. (1987). Bütün şiirleri (Haz. İnci Enginün). İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Hölderlin, F. (1987). Hyperion (Çev. Melahat Toygar). İstanbul: Adam Yayınevi.
 • Kabaklı, A. (1985). Türk edebiyatı (2. ve 3. Cilt). İstanbul: Türk Edebiyatı Yayınları.
 • Kaplan, M. (1985). Şiir tahlilleri (1. Cilt). İstanbul:Dergah Yayınları.
 • Kaplan, M. (1986). Tevfik Fikret. Ankara: KTB Yayınları.
 • Kaplan, M. (1987). Tevfik Fikret. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (1980). Türk edebiyatı tarihi (3. Cilt). İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1969). Gençlik ve edebiyat hatıraları. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Kurdakul, Ş. (1976). Çağdaş Türk edebiyatı (1. Cilt). İstanbul: May Yayınları.
 • Lane, J. F. (2006). Towards a poetics of consumerism Gaston Bachelard’s ‘Material Imagination’ and narratives of post-war modernisation. French Cultural Studies,17, 19–34.
 • Miyasoğlu, M. (1987). Ziya Osman Saba. Ankara: KTB Yayınları.
 • Nayır, Y. N. (1974). Ahmet Haşim. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • O’shea M. W. (2003). Gaston Bachelard’s L’Eau et les rêves: conquering the feminine element. French Cultural Studies, 14, 81–99.
 • Pelvanoğlu, E. (2006). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiir eleştirisinde Avrupa merkezlilik (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • Sayar, A. G. (1986). Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması. İstanbul: Der Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (1977). Makaleler. İstanbul: Dergah Yayınevi.
 • Tarancı, C. S. (1982). Otuz beş yaş. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Tural, S. K. (1987). Ahmet Haşim'in hayatının ana çizgileri. Doğumunun 100. yılında Ahmet Haşim içinde (s. 1-12). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Urgan, M. (1986). İngiliz edebiyatı tarihi. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurettin ÖZTÜRK>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { itbhssj296645, journal = {Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi}, eissn = {2548-0545}, address = {http://hssj.artuklu.edu.tr/}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {1 - 12}, title = {Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası}, key = {cite}, author = {Öztürk, Nurettin} }
APA Öztürk, N. (2016). Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi , 1 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/27927/296645
MLA Öztürk, N. "Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası" . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 (2016 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/27927/296645>
Chicago Öztürk, N. "Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 (2016 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası AU - NurettinÖztürk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 1 IS - 1 SN - -2548-0545 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası %A Nurettin Öztürk %T Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası %D 2016 %J Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi %P -2548-0545 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, Nurettin . "Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 / 1 (Aralık 2016): 1-12 .
AMA Öztürk N. Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası. itbhssj. 2016; 1(1): 1-12.
Vancouver Öztürk N. Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. 2016; 1(1): 1-12.
IEEE N. Öztürk , "Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası", Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 1-12, Ara. 2016