PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Köknar Terimi Üzerine

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 72 - 75, 31.12.2016

Öz

Bu çalışma, “ağaç” özellikle bir çam türü olan “köknar”ın Türk kültür tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durmaktadır. Çalışma, Türk kültüründe “ağaç” kültüne ve ağaçla ilgili köken mitlerine ait kavramlara da açıklık getirmektedir. Köknar terimine ayrıntılı bir şekilde geçilmeden önce “ağaçlı yer”,” “orman” kavramlarının kutsiyeti üzerinde durulmuş, Göktürk Abidelerinde Türk soyunun devamının “Ötüken Ormanı”nda yaşamak ve oradan çıkmamak şartı düşüncesi ağaç ve ormana atfedilen kutsiyeti desteklemiştir. Ağaç kültünün Uygur Efsaneleri, Dede Korkut, Manas Destanı yansımaları üzerinde durulduktan sonra “kök”, “ner, “nar” kavramlarının tarihî ve asrî kullanımları ve anlamları üzerinde durularak, kültür tarihimizdeki yeri aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

  • Ögel, Bahaeddin, (1995). Türk Mitolojisi II. Cilt. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.Türk Tarih Kurumu Yayınları.VII. Dizi. Sa. 102.
  • Gökalp, Ziya (1975). Türk Medeniyet Tarihi, İslamiyetten Evvel Türk Medeniyeti, İslamiyetten Evvel Türk Dini I. Kitap (Hazırlayan: Fikret Şahoğlu). İstanbul: Türk Kültür Yayını.
  • Yayın, Nerin (2012). Gök Tanrı İnancı Bağlamında Türk Mitolojik Değerlerinde Cinsiyet) İzmir: Üniversiteliler Ofset.
  • Atsız, Nihal (1943). Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul:
  • Çağatay, Saadet (1963). Türk Lehçeleri Örnekleri (XIII. yy’dan XVIII. yy’a Kadar). Ankara: Ankara Üniversitesi, DTCF Yayınları, No:62, Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü No:9
  • Ergin, Muharrem (2008). Dede Korkut Kitabı-I, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları:169.
  • Yayın, Nerin (2013). “Ner Teriminden Hareketle Sünnet Kınası Geleneği” Studies Of The Ottoman Domain Cilt:3, Sayı:4 (Şubat) ss. 24-28 Issn: 2147-5210.
  • Radloff, Wilhelm( 1995). Manas Destanı (Yayına Hazırlayan: Emine Gürsoy Naskali). İstanbul: Türksoy Yayınları No:1.
  • Tarama Sözlüğü IV. (1996). (K-N). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurumu Yayınları 212/IV.
  • Derleme Sözlüğü IX. (1993). (K-N). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 211/IX.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nerin YAYIN Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { itbhssj296675, journal = {Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi}, eissn = {2548-0545}, address = {http://hssj.artuklu.edu.tr/}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {72 - 75}, title = {Köknar Terimi Üzerine}, key = {cite}, author = {Yayın, Nerin} }
APA Yayın, N. (2016). Köknar Terimi Üzerine . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi , 1 (1) , 72-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/27927/296675
MLA Yayın, N. "Köknar Terimi Üzerine" . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 (2016 ): 72-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/27927/296675>
Chicago Yayın, N. "Köknar Terimi Üzerine". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 (2016 ): 72-75
RIS TY - JOUR T1 - Köknar Terimi Üzerine AU - NerinYayın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 75 VL - 1 IS - 1 SN - -2548-0545 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Köknar Terimi Üzerine %A Nerin Yayın %T Köknar Terimi Üzerine %D 2016 %J Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi %P -2548-0545 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yayın, Nerin . "Köknar Terimi Üzerine". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 / 1 (Aralık 2016): 72-75 .
AMA Yayın N. Köknar Terimi Üzerine. itbhssj. 2016; 1(1): 72-75.
Vancouver Yayın N. Köknar Terimi Üzerine. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. 2016; 1(1): 72-75.
IEEE N. Yayın , "Köknar Terimi Üzerine", Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 72-75, Ara. 2016