Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Uzbek Afandi Anecdotes On the Context of The Location’s

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 24 - 36, 27.12.2017

Öz

Location and the elements belonging to it have a main place on the forming of narrative’s fashion. To master a narrative depends on analyzing the relation between narrative and location. The researchers have noticed the importance of studies about location and its elements on the epics and that these have a main place on Turkish oral tradition, folktales and folk love stories. Understanding clearly the fashional features of the narrative depends on knowing the location-fashion features too. The aim of this study is to determine the fashional features of Afandi anecdotes in Uzbek field as evaluating the relation of these anecdotes and the location. Also we aimed to contribute to the issue by ascertaining the location in the anecdotes and how these anecdotes affecting the narrative.

Kaynakça

  • AKARSU, Bedia. Çağdaş Felsefe Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1994. BACHELARD, Gaston. Mekânın Poetikası. İstanbul: İthaki Yayınları, 2013.

Mekanları Bağlamında Özbek Efendi Fıkraları

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 24 - 36, 27.12.2017

Öz

Mekân ve mekâna ait unsurlar ürünün üslubunun
şekillenmesinde önemli bir yere sahiptirler. Anlatının anlam çerçevesine
girebilmek, anlatının mekânla olan bağını çözmekten geçer. Bu hususun önemi
araştırmacılar tarafından fark edilmiş ve Türk sözlü geleneğinde önemli bir
yere sahip olan destanlar başta olmak üzere masal ve halk hikâyelerinde mekân
ve mekâna ait unsurlar üzerinde çeşitli incelemeler yapılmıştır. Anlatının
üslup özelliklerinin net bir şekilde anlaşılması mekân-üslup özelliklerinin
bilinmesinden geçmektedir. Bizim de bu çalışmadaki amacımız, Özbek sahasında Afandi
tipi etrafında gelişen fıkraların mekânla olan ilişkisi üzerinde bir
değerlendirme yaparak fıkralardaki üslup özelliklerini ortaya koymaktır. Fıkradaki
olayların geçtiği mekânlar ve bu mekânların özelliklerinin yaratmaya ne ölçüde
etki ettiklerini tespit ederek konuya katkıda bulunmaya çalışılacaktır. 

Kaynakça

  • AKARSU, Bedia. Çağdaş Felsefe Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1994. BACHELARD, Gaston. Mekânın Poetikası. İstanbul: İthaki Yayınları, 2013.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erhan Solmaz

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Solmaz, E. (2017). Mekanları Bağlamında Özbek Efendi Fıkraları. Artuklu İnsan Ve Toplum Bilim Dergisi, 2(2), 24-36.