Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 14 2020-07-27

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi

Ayşe ACAR [1] , Ali BEDİR [2]


Antropometrik çalışmalarla toplumdaki bireylerin metrik verilerinin değerlendirilmesi ile topluma özgü standartların oluşturulmasını hedeflenmektedir. Çalışmanın amacı, genç nüfusu oluşturan üniversite öğrencilerinin demografik bilgileri ile birlikte sosyoekonomik yapılarının ortaya çıkarılması ve alınan antropometrik ölçülerle bireylerin antropometrik özelliklerini ortaya koymaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan toplam 100 adet bireye (51 adet erkek, 49 adet kadın) demografik bilgilerini ve alışkanlıklarını içeren 15 adet sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Aynı zamanda 17 adet uzunluk ölçümü ve 14 adet genişlik ve çevre ölçümünden oluşan antropometrik ölçüm yapılmıştır. Ölçümlerde boy uzunluğu antropometri aleti, ağırlık hassas tartı aletiyle, genişlik ölçüleri küçük ve büyük çap pergeliyle ve çevre ölçüleri esneme yapmayan mezura ile alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel analizleri SPSS programında hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları kadın ve erkek bireylerde sırasıyla 23,78 yaş ve 23,14 yaş olmuştur. Boy uzunlukları ortalamaları kadın bireylerde 159,01 cm, erkek bireylerde ise 175,02 cm’dir. Ağırlık ortalamalarına bakıldığında ise kadın bireyler 55,03 kg, erkek bireyler 69,82 kg’dır. Beden kitle endisleri değerlendirildiğinde kadın (%67,3) ve erkek (%68,6) bireylerin ideal kilolu olduğu tespit edilmiştir. Erkek bireylerin %5,9’unda obezite görülürken kadın bireylerde obeziteye rastlanmamıştır. Bütün antropometrik veriler değerlendirildiğinde erkeklerin ölçümlerde yüksek değerlerde olması cinsiyetler arası farklılıklardan dolayı olduğu tahmin edilmiştir. Demografik yapının incelenmesi sonucunda bireylerin kardeş sayısı ortalama 6,33 kişi ve çalışan birey sayısı ortalama 1,7 kişi olarak bulunmuştur. Genişletilmiş çalışmalarla veriler değerlendirilip toplumsal bir standart oluşturulmasına katkı sağlanabilir.
Antropometri, sosyo-ekonomik, mardin
  • 1. AKIN, G., 2001, Antropometri ve Ergonomi, İnkansa Ofset Matbaacılık, Ankara. 2. AKIN, G., 2013, Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Antropometrinin Önemi, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, Sayı: 26: 1-18. 3. AKIN, G., GÜLTEKİN, T., BEKTAŞ, Y., ÖNAL, S. ve TUNCEL, E. 2014, Üniversite Öğrencileri İçin Sıra Tasarımı, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, Sayı 54, 1, ss. 269-286. 4. BAKAN, G., AZAK, A., ÖZDEMİR, Ü. 2017, Diyabet ve Sosyo-Kültürel Yaklaşım, Kesit Akademi Dergisi, Sayı: 12, s. 180-195, ISSN: 2149 – 9225. 5. ÇİNER, R. 1960. Türkiye Kadınlarının Antropolojisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 18(3-4): 161-200. 6. ERGÜN, A. ve ERTEN, S. F. 2004, Öğrencilerde Vücut Kitle İndeksi ve Bel Çevresi Değerlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 57, Sayı 2, Sayfa 57-61. 7. FAZLIOĞLU, Z., DEDEOĞLU, H., BAKAN, T., ŞANDA, F. B., ÖZBAL, F. S., TUNCER, K., AKSOY, M. E., GÜNAYDIN, S. M., EKİNCİ, B., ve ÜNSAÇAN, M. E. 2016, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kraniofasial Ölçümlerinin Antropometrik Değerlendirmesi, Genel Tıp Dergisi, 26:16-19. 8. GÜLEÇ, E., AKIN, G., SAĞIR, M., KOCA ÖZER, B., GÜLTEKİN, T. ve BEKTAŞ, Y., 2009, Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi genel Sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49 (2), 187-201. 9. KADIOĞLU, M. ve ERGÜN, A. 2015, Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu, Öz-Etkinlik ve Etkileyen Faktörler, MÜSBED, 5(2):96-104. 10. KOCA ÖZER, B., GÜLTEKİN, T., YILMAZ, E., GÜLEÇ, E., AKIN, G., 2003, Emniyet Müdürlüğü Personelinin Antropometrik Karakterleri; Ergonomik Yaklaşımlar, Polis Bilimleri Dergisi, 5 (3-4): 39-46, Ankara. 11. KRISHAN, K., 2007, Anthropometry in Forensic Medicine and Forensic Science-'Forensic Anthropometry': The Internet Journal of Forensic Science.; Volume 2, Number 1. 12. ORAK, S., ÖZEN, T., ORAK, M.E. 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin sigara, alkol alışkanlıkları ve sosyokültürel özelliklerinin incelenmesi, S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 11(3):1-7. 13. ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK, G., ACAR, S., DOĞAN, M. 2017, Antropometrik Ölçümlerin Polis Adaylarının Silah Atış Performansları Üstünde Etkisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 10, Sayı 2. 14. TANNER, J.M, HIERNAUX, J., JARMAN, S. 1978, Büyüme ve beden yapısı üzerindeki antropometrik incelemeler, (Çev: Armağan Saatçioğlu), Antropoloji 8: 92–111, Ankara. 15. TAŞTAN, A. 2018, 18-21 Yaş Aralığındaki Üniversite Öğrencilerinin Antropometrik El Ölçümleri ve Bu Ölçümlerin Belli Vücut Ölçüleriyle Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İstanbul. 16. ÜÇEÇAM KARAGEL, D. 2009, Doğu Anadolu Kırsalında Kadın Nüfusun Okur-Yazarlığı, Doğu Anadolu Araştırmaları. 17. www.tuik.gov.tr. 18. YÜCEL, A. H., ÖZANDAÇ POLAT, S. ve KABAKÇI, A. G. 2017, 18-22 Yaş Arası, Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Alt Ekstremite Antropometrik Ölçümlerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1:1-11.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1327-6378
Yazar: Ayşe ACAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4508-0676
Yazar: Ali BEDİR
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Mardin Artuklu Üniversitesi BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
Proje Numarası MAÜ-BAP-17-EF-12
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itbhssj669784, journal = {Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0545}, address = {http://hssj.artuklu.edu.tr/}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {1 - 14}, doi = {10.46628/itbhssj.669784}, title = {Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Acar, Ayşe and Bedi̇r, Ali} }
APA Acar, A , Bedi̇r, A . (2020). Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi , 5 (1) , 1-14 . DOI: 10.46628/itbhssj.669784
MLA Acar, A , Bedi̇r, A . "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi" . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 5 (2020 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/56196/669784>
Chicago Acar, A , Bedi̇r, A . "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 5 (2020 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi AU - Ayşe Acar , Ali Bedi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46628/itbhssj.669784 DO - 10.46628/itbhssj.669784 T2 - Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-0545 M3 - doi: 10.46628/itbhssj.669784 UR - https://doi.org/10.46628/itbhssj.669784 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi %A Ayşe Acar , Ali Bedi̇r %T Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi %P -2548-0545 %V 5 %N 1 %R doi: 10.46628/itbhssj.669784 %U 10.46628/itbhssj.669784
ISNAD Acar, Ayşe , Bedi̇r, Ali . "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 1-14 . https://doi.org/10.46628/itbhssj.669784
AMA Acar A , Bedi̇r A . Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi. itbhssj. 2020; 5(1): 1-14.
Vancouver Acar A , Bedi̇r A . Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. 2020; 5(1): 1-14.
IEEE A. Acar ve A. Bedi̇r , "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik ve Sosyo-Ekonomik Verilerinin Değerlendirilmesi", Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 1-14, Tem. 2020, doi:10.46628/itbhssj.669784