Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fırat Mollaer, Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık. Metis Yayınları, İstanbul 2019 (1. Baskı, 355 sayfa).

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 73 - 76, 28.12.2020

Öz

Kimlik kavramı geçmişten günümüze değin tartışıla gelen ve hala salt, genel geçer bir tanımı olmayan bir olgudur. Fırat Mollaer, bu eserde kimlik kavramının üzerine yapılmış çalışmaları karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Kimliğin çok katmanlı oluşu ve bu katmanlardan biri olan tanınmanın nasıl bir mücadeleye dönüştüğünü sömürgecilik ve sürgün anlatıları üzerinden açıklamaktadır. Said'in Şarkiyatçılık çalışmasını temel alan bu eserde kimlik ve tanınma mücadelelerine şarkiyatçılık bağlamı içerisinde bakılmıştır. Bu bağlam ile bize kimliğe dair yeni bir bakış açısı sunarak bunu sosyal, felsefi, antropolojik ve tarihsel boyutu ile kaleme almıştır.

Kaynakça

  • Mollaer, Fırat (2019). Kimlik, Tanınma Mücadeleleri ve Şarkiyatçılık. Metis Yayınları. İstanbul.
  • Edward W., Said (2013) Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Metis Yayınları. İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Nermin Kenusa ISIK 0000-0003-3761-245X

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ISIK, N. K. (2020). Fırat Mollaer, Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık. Metis Yayınları, İstanbul 2019 (1. Baskı, 355 sayfa). Artuklu İnsan Ve Toplum Bilim Dergisi, 5(2), 73-76.