Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hegel’in Devlet Teorisi Üzerine

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 14, 28.12.2020
https://doi.org/10.46628/itbhssj.828227

Öz

Hegel’in devlet üzerine görüşlerini iki açıdan değerlendirebiliriz. İlki Hegel’in felsefi sisteminin gerektirdiği ilkeler ışığında kurguladığı devlet teorisidir. İkincisi ise Hegel’in tümü olmasa da kendi sisteminin dışında geliştirdiği ve ulusal kaygılarını paylaştığı devlet yorumudur. Her iki durumu ve Hegel öncesi birkaç devlet teorisini de tartışarak Hegel’in devlet kavramını nasıl değerlendirdiğini görmeye çalıştık. Ardından Hegel’in devlet teorisi üzerine yapılan tartışmaları hem yöntem açısından hem de teorik açıdan ele aldık.

Kaynakça

 • Arnhart, Larry. (2005). Siyasi Düşünce Tarihi. (Çev: A. Kemal Bayram). İstanbul: Adres Yayınları.
 • Avineri, Sholomo. (1994). Hegel’s Theoroy of The Modern State, New York: The Cambridge Universty Press.
 • Avineri, Sholomo. (2014). Hegel Üzerine Yorumlar I, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Beiser, Frederick C. (2013). “Hegel ve Metafizik Problemi”. (Çev: Güçlü Ateşoğlu). (Alman İdealizmi II– Hegel) kitabının içinde) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Benhabib, Şeyla. (1999). Modernizm, Evrensellik ve Birey. (Çev: Mehmet Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bumin, Tülin. (2010). Hegel. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Cassirer, Ernst. (1984). Devlet Efsanesi, (Çev. Necla Arat). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Copleston, Frederick. (1997). Aristoteles, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları,
 • Copleston, Frederick. (2000). Hegel, (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • D’hondt, Jacques. (1994). Hegel ve Hegelcilik. (Çev: Bayram Işık). İstanbul İletişim Yayınları.
 • Eflatun. (1980). Devlet. (Çev: M. Ali Cimcöz, S.Eyyüpoğlu). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2007). Dünya Tarihi Felsefesi, (Der. D. Özlem- G. Ateşoğlu). (Tarih Felsefesi kitabından), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1998). Hukuk Felsefesinin Temel Prensipleri. (Çev. Cenap Karakaya). İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2014). Mantık Bilimi-Küçük Mantık. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1986). Seçilmiş Parçalar. (Çev: Nejat Bozkurt). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2003). Tarihte Akıl. (Çev: Önay Sözer). İstanbul: Ara Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1986). Tinin GörüngüBilimi. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2006). Tüze Felsefesi, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kaufmann, Walter. (2014). Hegel Üzerine Yorumlar I, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kierkegaard, Søren. (2005). Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler. (Çev: İbrahim Kapaklıkaya). İstanbul: Anka Yayınları.
 • MacIntyre, Alasdair. (2001). Varoluşçuluk. (Çev: Hakkı Ünler). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Magill, Frank. (1992). Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği. (Çev: Vahap Mutal). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Müller, Gustav Emil. (2013). Fenomenoloji, Mantık ve Ansiklopedi. (Çev: Meryem Uçar). (Alman İdealizmi II–Hegel kitabının içinde). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Pinkard, Terry. Hegel. (2010). (Çev: Mehmet Barış Albayrak). Ankara. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Rousseau, Jean Jaques. (1945). Bilimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk. (Çev: S. Evrim ve M. Evrim). İstanbul: Türkiye Yayınları.
 • Ross, David. (2011), Aristoteles, (Çev: Ahmet Arslan), İstanbul, Kabalcı Yayınevi.
 • Russ, Jacquline. (2014). Avrupa Düşüncesinin Serüveni, (Çev: Özcan Doğan). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Taylor, Charles. (2014). Hegel Üzerine Yorumlar I, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 14, 28.12.2020
https://doi.org/10.46628/itbhssj.828227

Öz

Kaynakça

 • Arnhart, Larry. (2005). Siyasi Düşünce Tarihi. (Çev: A. Kemal Bayram). İstanbul: Adres Yayınları.
 • Avineri, Sholomo. (1994). Hegel’s Theoroy of The Modern State, New York: The Cambridge Universty Press.
 • Avineri, Sholomo. (2014). Hegel Üzerine Yorumlar I, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Beiser, Frederick C. (2013). “Hegel ve Metafizik Problemi”. (Çev: Güçlü Ateşoğlu). (Alman İdealizmi II– Hegel) kitabının içinde) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Benhabib, Şeyla. (1999). Modernizm, Evrensellik ve Birey. (Çev: Mehmet Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bumin, Tülin. (2010). Hegel. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Cassirer, Ernst. (1984). Devlet Efsanesi, (Çev. Necla Arat). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Copleston, Frederick. (1997). Aristoteles, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları,
 • Copleston, Frederick. (2000). Hegel, (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • D’hondt, Jacques. (1994). Hegel ve Hegelcilik. (Çev: Bayram Işık). İstanbul İletişim Yayınları.
 • Eflatun. (1980). Devlet. (Çev: M. Ali Cimcöz, S.Eyyüpoğlu). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2007). Dünya Tarihi Felsefesi, (Der. D. Özlem- G. Ateşoğlu). (Tarih Felsefesi kitabından), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1998). Hukuk Felsefesinin Temel Prensipleri. (Çev. Cenap Karakaya). İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2014). Mantık Bilimi-Küçük Mantık. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1986). Seçilmiş Parçalar. (Çev: Nejat Bozkurt). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2003). Tarihte Akıl. (Çev: Önay Sözer). İstanbul: Ara Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1986). Tinin GörüngüBilimi. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2006). Tüze Felsefesi, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kaufmann, Walter. (2014). Hegel Üzerine Yorumlar I, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kierkegaard, Søren. (2005). Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler. (Çev: İbrahim Kapaklıkaya). İstanbul: Anka Yayınları.
 • MacIntyre, Alasdair. (2001). Varoluşçuluk. (Çev: Hakkı Ünler). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Magill, Frank. (1992). Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği. (Çev: Vahap Mutal). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Müller, Gustav Emil. (2013). Fenomenoloji, Mantık ve Ansiklopedi. (Çev: Meryem Uçar). (Alman İdealizmi II–Hegel kitabının içinde). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Pinkard, Terry. Hegel. (2010). (Çev: Mehmet Barış Albayrak). Ankara. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Rousseau, Jean Jaques. (1945). Bilimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk. (Çev: S. Evrim ve M. Evrim). İstanbul: Türkiye Yayınları.
 • Ross, David. (2011), Aristoteles, (Çev: Ahmet Arslan), İstanbul, Kabalcı Yayınevi.
 • Russ, Jacquline. (2014). Avrupa Düşüncesinin Serüveni, (Çev: Özcan Doğan). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Taylor, Charles. (2014). Hegel Üzerine Yorumlar I, (Çev: Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necip UYANIK 0000-0002-5886-1474

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA UYANIK, N. (2020). Hegel’in Devlet Teorisi Üzerine. Artuklu İnsan Ve Toplum Bilim Dergisi, 5(2), 1-14. https://doi.org/10.46628/itbhssj.828227