PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Globalization and Urban Poverty: A Sociological Perspective

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 4, 257 - 287, 01.12.2012

Öz

Kaynakça

 • Alver, Köksal Siteril Hayatlar (Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güvenlikli Siteler), Hece Yayınları, Ankara, 2010.
 • Anderson, S. ve Cavanagh, J. “En Tepedeki 200: Şirketlerin Küresel İktidarının Yükselişi”, Küresel Başkaldırı (Yirmi Birinci Yüzyıl
 • Tiranlarına Karşı Mücadele), Neva Welton-Linda Wolf (Çev. Aydın Ekim Savran) Aykırı Yayıncılık, İstanbul, 2004 s.146-151.
 • Aytaç, Ömer ve Akdemir, İlhan O. “Türkiye‟de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu”, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları, 2.cilt, İstanbul, 2003 s.50-77.
 • Bagley, Bruce “Globalisation and Latin American and Caribbean Organised Crime”, Vol. 6, No. 1, 2004 February, p. 32–53.
 • Başkaya, Fikret. Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, Maki Basın Yayın, Ankara, 2009.
 • Bıçkı, Doğan “Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz”, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2005, Cilt:7 Sayı:1, s. 105-138.
 • Chomsky, Noam “Küreselleşme: İnsani Değerlere Karşı Benzeri Görülmemiş Saldırı”, Küresel Başkaldırı Yirmi Birinci Yüzyıl Tiranlarına
 • Karşı Mücadele, Neva Welton - Linda Wolf (Çev. Aydın Ekim Savran) Aykırı Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.30-33.
 • Chussudovsky, Michel, The Globalization of Poverty and The New World Order, Second Edition, Global Research, Canada, 2003.
 • Ersoy, M. Şengül, T., Kente Göç ve Diyarbakır, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yay. No: 6, Ankara, 2002.
 • Davis, Mike, Gecekondu Gezegeni (Çev. Gürol Koca), Metis Yay. İstanbul 2010.
 • Flanagan, William G. Urban Sociology; İmages and Structure, Fifth Edition, Rowman & Littlefield Publishers, United Kingdom, 2010.
 • Giddens, Anthony Sosyoloji, (Yay. Haz. Cemal Güzel), Kırmızı Yay. İstanbul, 2008.
 • Giddens, Anthony Sosyoloji, (Yay. Haz. Hüseyin Özel Ve Cemal Güzel) Ayraç Yay. Ankara, 2000.

KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 4, 257 - 287, 01.12.2012

Öz

Küreselleşme son birkaç onyılda dünya genelinde meydana gelen hızlı değişim ve dönüşümlere gönderme yapmaktadır. Yaşanan dönüşümler zamana ve mekâna göre çeşitli fırsatlar yaratılırken ve her dönem kazanan ve kaybedenlerin kapsamı farklılaşmaktadır. Küresel dönemde kentler kapitalizmin can damarlarını oluşturma noktasında yeniden yapılandırılmaktadır. Özellikle refah devleti uygulamalarıyla kendilerine korunaklı alanlar oluşturulan kitleler yeni dönemde neo-liberal politikalarla kendi kaderlerine terk edilmektedir. Küreselleşme ile ilişkisi bağlamında kentsel yoksulluk sosyo-ekonomik, politik, psikolojik, kültürel vb. alanlardaki yansımaları açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak (özellikle geleceği ve sonuçları tam kestirilemeyen neoliberalizmin kitlesel etkileri açısından) dikkat çekmektedir. Bu çalışmada küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik ve politik alanlarda yaşanan dönüşümler kapsamında ortaya çıkan temel dinamikler ile bunların kentsel yoksulluk üzerindeki etkileri analiz edilmektedir

Kaynakça

 • Alver, Köksal Siteril Hayatlar (Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güvenlikli Siteler), Hece Yayınları, Ankara, 2010.
 • Anderson, S. ve Cavanagh, J. “En Tepedeki 200: Şirketlerin Küresel İktidarının Yükselişi”, Küresel Başkaldırı (Yirmi Birinci Yüzyıl
 • Tiranlarına Karşı Mücadele), Neva Welton-Linda Wolf (Çev. Aydın Ekim Savran) Aykırı Yayıncılık, İstanbul, 2004 s.146-151.
 • Aytaç, Ömer ve Akdemir, İlhan O. “Türkiye‟de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu”, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları, 2.cilt, İstanbul, 2003 s.50-77.
 • Bagley, Bruce “Globalisation and Latin American and Caribbean Organised Crime”, Vol. 6, No. 1, 2004 February, p. 32–53.
 • Başkaya, Fikret. Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, Maki Basın Yayın, Ankara, 2009.
 • Bıçkı, Doğan “Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz”, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2005, Cilt:7 Sayı:1, s. 105-138.
 • Chomsky, Noam “Küreselleşme: İnsani Değerlere Karşı Benzeri Görülmemiş Saldırı”, Küresel Başkaldırı Yirmi Birinci Yüzyıl Tiranlarına
 • Karşı Mücadele, Neva Welton - Linda Wolf (Çev. Aydın Ekim Savran) Aykırı Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.30-33.
 • Chussudovsky, Michel, The Globalization of Poverty and The New World Order, Second Edition, Global Research, Canada, 2003.
 • Ersoy, M. Şengül, T., Kente Göç ve Diyarbakır, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yay. No: 6, Ankara, 2002.
 • Davis, Mike, Gecekondu Gezegeni (Çev. Gürol Koca), Metis Yay. İstanbul 2010.
 • Flanagan, William G. Urban Sociology; İmages and Structure, Fifth Edition, Rowman & Littlefield Publishers, United Kingdom, 2010.
 • Giddens, Anthony Sosyoloji, (Yay. Haz. Cemal Güzel), Kırmızı Yay. İstanbul, 2008.
 • Giddens, Anthony Sosyoloji, (Yay. Haz. Hüseyin Özel Ve Cemal Güzel) Ayraç Yay. Ankara, 2000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mevlüt YILMAZ

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
YILMAZ, M. (2012). KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 257-287.
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.