PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship Between Muslim and Christian in Anatolia from Past to Now

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 2, 100 - 117, 01.06.2012

Öz

Kaynakça

 • Aktan Coşkun Can, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri”, Can Aktan Resmi Sitesi, erişim tarihi, 30.06.2006, http://www.canaktan.org/ekonomi/avrupa-birligi/turkiye-ab- iliski.htm.
 • Alan Gülbadi, “Protestan Amerikan Misyonerleri Anadolu‟daki Rumlar ve Pontus Meselesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2001): 183-184.
 • Alıcı Mustafa, “Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Işığından İslâm- Hıristiyan Diyalogu”, Doktora Tezi, M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Altındal Aytunç, “Misyoner Faaliyetleri Artışta”, İlk Adım Dergisi 2003, erişim tarihi 29.05.2006, http://www.ilkadimdergisi.com/181/kapak-roportaj.htm.
 • Aydın Mahmut, Monolog’dan Diyaloga, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001, s. 36.
 • Aydın Mahmut, Modern Western Christian Theologiacal Understanding of Muslims Since the Second Vaitcan Council, America: Library of Congress Cataloging in Publication, 2002, s. 22-30.
 • Harman Ömer Faruk, “Yeni Dünya Düzeni Anlayışı İçinde Türkiye” konulu oturumun tartışmalar bölümü, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Haziran 1995, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, ss.55-56.
 • Hülagü Metin, “Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2001): 61.
 • Karaman Fikret, “Misyoner Hareketlerin Dünü ve Bugünü”, Diyanet Aylık Dergi Ekim, (1999):106.
 • Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 21/13.
 • Küçük Abdurrahman, “Hıristiyanlıkta Misyon Anlayışı, Yeni Yaklaşımlar ve Dinlerarası Diyalog”, Dinler Tarihi Araştırmaları III, Ankara: Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2002, c. 3, s. 373.
 • Laçiner Sedat, “İsviçre‟de Minare Yasağı ve Yasağın Türkiye-AB İlişkileri ile Bağlantısı” (2010), Usak, erişim tarihi 4.08.2010, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1225.
 • Taşar Mustafa, “Türkiye‟nin Düşünce Gündemi, Türkiye-AB İlişkileri”, Mustafa Taşar Resmi Web Sitesi, erişim tarihi 30.06.2006, http://www.mustafatasar.gen.tr/yayinlar/dusunce_g/turkiye_ab_i liskileri.htm.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1924, Adalet Bakanlığı Mevzuat, erişim tarihi 18.06.2006, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/366.html.
 • Turan Ömer, “Avrasya Coğrafyasında Misyonerlik Faaliyetleri”, Türkatak, erişim tarihi 17.06.2006, http://www.turkatak.gen.tr/index.php?option=content&task=view &id=106.
 • Yıldırım Uğur, “Tarihten Bugüne Türkiye‟de Misyonerlik”, Jeopolitik 16, (2005): 73-83.
 • Yiğitoğlu Mustafa, Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, (İstanbul: Bayem Ajans, 2006).
 • “Missionary Trips of St. Paul”, 2004, Enjoy Turkey, erişim tarihi 28.06.2006, http://www.enjoyturkey.com/Tours/Interest/Biblicals/Biblical3.h tm.
 • “Türkiye için AB Üyelik Müzakereleri Süreci” (2006), Avrupa, erişim tarihi 27.07.2010, http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Publications- 2006/brochures/AccessionBooklet.pdf.
 • “Türkiye AB İlişkileri Kronolojisi”, 2006, Ntvmsnbc Resmi Web Sitesi, erişim tarihi 01.07.2006. http://ntvmsnbc.com/news/241510.asp
 • AB Türkiye Müzakere Süreci”, 2007, Euractiv, erişim tarihi 27.07.2010, http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/link-dossier/ab- turkiye-muzakere-sureci.
 • Wheatcroft Patience, “Turkey Knocks: Will EU LetIt Enter?” W.Street Journal, 2010, erişim tarihi 4.08.2010, http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304370304575 151612719531350.html#articleTabs%3Darticle . Künye:
 • Yiğitoğlu, Mustafa, “Geçmişten Günümüze Anadolu‟da Müslüman-Hıristiyan
 • Münasebetleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi II, (2012): 100-117.

Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 2, 100 - 117, 01.06.2012

Öz

Bu çalışma Anadolu‟da (Türkiye) Müslüman-Hıristiyan münasebetlerini ve uzun süredir devam eden Avrupa Birliği sürecini incelemektedir. Çünkü bu topraklar, dünya üzerinde dinsel inanışların geçmişten günümüze varlığını devam ettirdiği, inançların ve medeniyetlerin coğrafi özelliği gereği bir mekez konumundadır. Üç bin yıllık geçmişe ve bir çok değere sahiptir. Bu değerlerden en önemlisi Hıristiyanlık ve İslam‟dır. Dolayısı ile Müslümanlar (yani Türkler) ile Hıristiyanlar arasında münasebet kaçınılmaz olacaktır

Kaynakça

 • Aktan Coşkun Can, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri”, Can Aktan Resmi Sitesi, erişim tarihi, 30.06.2006, http://www.canaktan.org/ekonomi/avrupa-birligi/turkiye-ab- iliski.htm.
 • Alan Gülbadi, “Protestan Amerikan Misyonerleri Anadolu‟daki Rumlar ve Pontus Meselesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2001): 183-184.
 • Alıcı Mustafa, “Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Işığından İslâm- Hıristiyan Diyalogu”, Doktora Tezi, M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Altındal Aytunç, “Misyoner Faaliyetleri Artışta”, İlk Adım Dergisi 2003, erişim tarihi 29.05.2006, http://www.ilkadimdergisi.com/181/kapak-roportaj.htm.
 • Aydın Mahmut, Monolog’dan Diyaloga, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001, s. 36.
 • Aydın Mahmut, Modern Western Christian Theologiacal Understanding of Muslims Since the Second Vaitcan Council, America: Library of Congress Cataloging in Publication, 2002, s. 22-30.
 • Harman Ömer Faruk, “Yeni Dünya Düzeni Anlayışı İçinde Türkiye” konulu oturumun tartışmalar bölümü, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Haziran 1995, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, ss.55-56.
 • Hülagü Metin, “Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2001): 61.
 • Karaman Fikret, “Misyoner Hareketlerin Dünü ve Bugünü”, Diyanet Aylık Dergi Ekim, (1999):106.
 • Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 21/13.
 • Küçük Abdurrahman, “Hıristiyanlıkta Misyon Anlayışı, Yeni Yaklaşımlar ve Dinlerarası Diyalog”, Dinler Tarihi Araştırmaları III, Ankara: Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2002, c. 3, s. 373.
 • Laçiner Sedat, “İsviçre‟de Minare Yasağı ve Yasağın Türkiye-AB İlişkileri ile Bağlantısı” (2010), Usak, erişim tarihi 4.08.2010, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1225.
 • Taşar Mustafa, “Türkiye‟nin Düşünce Gündemi, Türkiye-AB İlişkileri”, Mustafa Taşar Resmi Web Sitesi, erişim tarihi 30.06.2006, http://www.mustafatasar.gen.tr/yayinlar/dusunce_g/turkiye_ab_i liskileri.htm.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1924, Adalet Bakanlığı Mevzuat, erişim tarihi 18.06.2006, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/366.html.
 • Turan Ömer, “Avrasya Coğrafyasında Misyonerlik Faaliyetleri”, Türkatak, erişim tarihi 17.06.2006, http://www.turkatak.gen.tr/index.php?option=content&task=view &id=106.
 • Yıldırım Uğur, “Tarihten Bugüne Türkiye‟de Misyonerlik”, Jeopolitik 16, (2005): 73-83.
 • Yiğitoğlu Mustafa, Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, (İstanbul: Bayem Ajans, 2006).
 • “Missionary Trips of St. Paul”, 2004, Enjoy Turkey, erişim tarihi 28.06.2006, http://www.enjoyturkey.com/Tours/Interest/Biblicals/Biblical3.h tm.
 • “Türkiye için AB Üyelik Müzakereleri Süreci” (2006), Avrupa, erişim tarihi 27.07.2010, http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Publications- 2006/brochures/AccessionBooklet.pdf.
 • “Türkiye AB İlişkileri Kronolojisi”, 2006, Ntvmsnbc Resmi Web Sitesi, erişim tarihi 01.07.2006. http://ntvmsnbc.com/news/241510.asp
 • AB Türkiye Müzakere Süreci”, 2007, Euractiv, erişim tarihi 27.07.2010, http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/link-dossier/ab- turkiye-muzakere-sureci.
 • Wheatcroft Patience, “Turkey Knocks: Will EU LetIt Enter?” W.Street Journal, 2010, erişim tarihi 4.08.2010, http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304370304575 151612719531350.html#articleTabs%3Darticle . Künye:
 • Yiğitoğlu, Mustafa, “Geçmişten Günümüze Anadolu‟da Müslüman-Hıristiyan
 • Münasebetleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi II, (2012): 100-117.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa YİĞİTOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yiğitoğlu, M. (2012). Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 100-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/issue/8760/109314
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.