Yıl 2020, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 261 - 288 2021-01-08

Observations on Ancient Castabala City North Church: Space, Mass and Semantic Production Cycle
Antik Kastabala Kenti Kuzey Kilise Üzerine Gözlemler: Uzam, Mekan ve Anlamsal Üretim Döngüsü

Rıfat Eser KORTANOĞLU [1] , Ferda BARUT [2]


Castabala in Ancient Cilicia is a city became prominent during Late Hellenstic period during the reign of Tarkondimotos, vassal king of Rome. The golden age of the city was its time under the Roman Imperial Period. During this period, in 2nd and 3rd centuries AD, a colonnaded street and other monumental buildings were built. In Late Antiquity, idiosyncratic sacred structures/buildings of the singularity of worship were also built in the city. In this context, the buildings named “North Church” and “South Church” were built by re-using of the architectural elements of the monumental buildings of Roman Empire period of the city. North Church is the main subject to be focused in this paper. In the context of Kuzey Kilise, the construction in question takes on a paradoxical meaning. The main reason of it is that the blocks and architectural elements not to be situated in the places which normally they had to be. The monumental mass as called North Church within the scope of the article is analyzed within the frame of the spolia, deconstruction, Genius Loci concept and Artemis Perasia cult, the God-Emperors of Rome, the construction of Christianity via Paul and the interpretation of this construction in the context of poststructuralist critique. Besides, North Church edifice is commentated within the frame of certain contexts and clusteral relationships in terms of church architecture and typology in the context of Cilicia and Anatolia.

Antik Kilikia Bölgesi’nin Kastabala kenti, Geç Hellenistik Dönem’de Roma’nın vasal kralı Tarkondimotos ile bölgenin tarihselliğinde öne çıkmaya başlamış ama özellikle de Roma İmparatorluk Dönemi’nde en görkemli halini yaşamıştır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde, MS 2-3. yüzyıllarda kentte sütunlu cadde ve anıtsal birçok yapı inşa edilmiştir. Geç Antik Çağ’ın başlamasıyla, Hıristiyanlık ile birlikte tapımdaki tekilliğin kendine özgü kutsal yapıları da kentte inşa edilmiştir. Bu bağlamda kentte “Kuzey Kilise” ve “Güney Kilise” olarak adlandırılmış yapılar kentin İmparatorluk Dönemi anıtsal yapılarına ait mimari öğelerin yeniden kullanılmaları ile inşa edilmiştir. Makale öznesi olarak Kuzey Kilise’ye odaklanmıştır. Kuzey Kilise bağlamında söz konusu inşa paradoksal bir anlam kazanmıştır. Bunun temel nedeni blokların ve mimari malzemelerin normalde kullanılması gereken yerlerde konumlandırılmamış olmalarıdır. Makalede Kuzey Kilise olarak anılan anıtsal kütle; spolia malzemenin kullanımı, dekonstrüksiyon, Genius Loci kavramı ve Artemis Perasia tapınımı, Roma’nın tanrı imparatorları, özellikle Pavlus üzerinden Hıristiyanlığın kurulumu ve bu kurulumun post-yapısalcı eleştiri üzerinden yorumlanması çerçevesinde incelenmiştir. Bunun dışında Kilikia Bölgesi ve Anadolu bağlamında kilise mimarisi ve plan tipolojisi açısından da anıtsal Kuzey Kilise, belirli bağlam ve kümesel ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
 • Akay, A. (2016a). Michel Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. google scholar
 • Akay, A. (2016a). Michel Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. google scholar
 • Akay, A. (2016a). Michel Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. google scholar
 • Akay, A. (2016b). Tekil Düşünce. Modern Fransız Toplumbilim Düşüncesi. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. google scholar
 • Akay, A. (2016b). Tekil Düşünce. Modern Fransız Toplumbilim Düşüncesi. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. google scholar
 • Akay, A. (2016b). Tekil Düşünce. Modern Fransız Toplumbilim Düşüncesi. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. google scholar
 • Akurgal, E. (1987). Griechische und römische Kunst in der Türkei. Münih. google scholar
 • Akurgal, E. (1987). Griechische und römische Kunst in der Türkei. Münih. google scholar
 • Akurgal, E. (1987). Griechische und römische Kunst in der Türkei. Münih. google scholar
 • Andrade, N. (2011). Local authority and civic Hellenism: Tarcondimotus, Hierapolis-Castabala and the cult of Perasia. Anatolian Studies, 61, 123-132. google scholar
 • Andrade, N. (2011). Local authority and civic Hellenism: Tarcondimotus, Hierapolis-Castabala and the cult of Perasia. Anatolian Studies, 61, 123-132. google scholar
 • Andrade, N. (2011). Local authority and civic Hellenism: Tarcondimotus, Hierapolis-Castabala and the cult of Perasia. Anatolian Studies, 61, 123-132. google scholar
 • Aydın, A. (2003a). Die christliche architektur in Kilikien und Isaurien am beispiel der kirche von Demirciören. Belleten, 67, 415-419. google scholar
 • Aydın, A. (2003a). Die christliche architektur in Kilikien und Isaurien am beispiel der kirche von Demirciören. Belleten, 67, 415-419. google scholar
 • Aydın, A. (2003a). Die christliche architektur in Kilikien und Isaurien am beispiel der kirche von Demirciören. Belleten, 67, 415-419. google scholar
 • Aydın, A. (2003b). Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Ankara, 217-229. google scholar
 • Aydın, A. (2003b). Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Ankara, 217-229. google scholar
 • Aydın, A. (2003b). Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Ankara, 217-229. google scholar
 • Bayliss, R. (2001). Provincial Cilicia and the Archaeology of Temple Conversion. (Doktora Tezi). University of Newcastle upon Tyne Department of Archaeology. google scholar
 • Bayliss, R. (2001). Provincial Cilicia and the Archaeology of Temple Conversion. (Doktora Tezi). University of Newcastle upon Tyne Department of Archaeology. google scholar
 • Bayliss, R. (2001). Provincial Cilicia and the Archaeology of Temple Conversion. (Doktora Tezi). University of Newcastle upon Tyne Department of Archaeology. google scholar
 • Bayliss, R. (1997). The Alacami in Kadirli: Transformations of a Sacred Monument. Anatolian Studies, 47, 57-87. google scholar
 • Bayliss, R. (1997). The Alacami in Kadirli: Transformations of a Sacred Monument. Anatolian Studies, 47, 57-87. google scholar
 • Bayliss, R. (1997). The Alacami in Kadirli: Transformations of a Sacred Monument. Anatolian Studies, 47, 57-87. google scholar
 • Bell, G.L. (1906). Notes On A Journey Through Cilicia And Lycaonia, Revue Archeologique. Quatrieme Serie, T. 7, (Janvier-Juin), 1-29. google scholar
 • Bell, G.L. (1906). Notes On A Journey Through Cilicia And Lycaonia, Revue Archeologique. Quatrieme Serie, T. 7, (Janvier-Juin), 1-29. google scholar
 • Bell, G.L. (1906). Notes On A Journey Through Cilicia And Lycaonia, Revue Archeologique. Quatrieme Serie, T. 7, (Janvier-Juin), 1-29. google scholar
 • Bent, T. (1890). A Journey in Cilicia Tracheia. Journal of Hellenic Studies, 12, 206-224. google scholar
 • Bent, T. (1890). A Journey in Cilicia Tracheia. Journal of Hellenic Studies, 12, 206-224. google scholar
 • Bent, T. (1890). A Journey in Cilicia Tracheia. Journal of Hellenic Studies, 12, 206-224. google scholar
 • Ceylan, B. (2003). Temple-Church in Olba and The Reuse of Antique Monuments in Late Antiquity. Olba VIII, 73-82. google scholar
 • Ceylan, B. (2003). Temple-Church in Olba and The Reuse of Antique Monuments in Late Antiquity. Olba VIII, 73-82. google scholar
 • Ceylan, B. (2003). Temple-Church in Olba and The Reuse of Antique Monuments in Late Antiquity. Olba VIII, 73-82. google scholar
 • Ceylan, B. (2001). Geç Antik Dönem Batı Anadolu Bazilikaları, Olba IV, 189-203. google scholar
 • Ceylan, B. (2001). Geç Antik Dönem Batı Anadolu Bazilikaları, Olba IV, 189-203. google scholar
 • Ceylan, B. (2001). Geç Antik Dönem Batı Anadolu Bazilikaları, Olba IV, 189-203. google scholar
 • Davis, E.J. (1879). Life in Asiatic Turkey. A Journey of Travel in Cilicia Pedias and Trachaea. Londra: Isauria and parts of Lycaonia, 128-134. google scholar
 • Davis, E.J. (1879). Life in Asiatic Turkey. A Journey of Travel in Cilicia Pedias and Trachaea. Londra: Isauria and parts of Lycaonia, 128-134. google scholar
 • Davis, E.J. (1879). Life in Asiatic Turkey. A Journey of Travel in Cilicia Pedias and Trachaea. Londra: Isauria and parts of Lycaonia, 128-134. google scholar
 • Deleuze, G. (2019). Foucault. (B. Yalım ve E. Koyuncu, Çev.). İstanbul: Norgunk Yayıncılık. google scholar
 • Deleuze, G. (2019). Foucault. (B. Yalım ve E. Koyuncu, Çev.). İstanbul: Norgunk Yayıncılık. google scholar
 • Deleuze, G. (2019). Foucault. (B. Yalım ve E. Koyuncu, Çev.). İstanbul: Norgunk Yayıncılık. google scholar
 • Dupont-Sommer, A. & Robert, L. (1964). La deesse de Hierapolis Castabala (Cilicie). Paris. google scholar
 • Dupont-Sommer, A. & Robert, L. (1964). La deesse de Hierapolis Castabala (Cilicie). Paris. google scholar
 • Dupont-Sommer, A. & Robert, L. (1964). La deesse de Hierapolis Castabala (Cilicie). Paris. google scholar
 • Duygu, Z. (2017). Hıristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antikçağ’da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları. İstanbul: Divan Kitap. google scholar
 • Duygu, Z. (2017). Hıristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antikçağ’da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları. İstanbul: Divan Kitap. google scholar
 • Duygu, Z. (2017). Hıristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antikçağ’da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları. İstanbul: Divan Kitap. google scholar
 • Duygu, Z. (2018). İsa, Pavlus ve İnciller: Hıristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?, İstanbul: Düşün Yayıncılık. google scholar
 • Duygu, Z. (2018). İsa, Pavlus ve İnciller: Hıristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?, İstanbul: Düşün Yayıncılık. google scholar
 • Duygu, Z. (2018). İsa, Pavlus ve İnciller: Hıristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?, İstanbul: Düşün Yayıncılık. google scholar
 • Dvornik, F. (1990). Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a. (M. Aydın, Çev.). Ankara. google scholar
 • Dvornik, F. (1990). Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a. (M. Aydın, Çev.). Ankara. google scholar
 • Dvornik, F. (1990). Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a. (M. Aydın, Çev.). Ankara. google scholar
 • Elton, H. (2013). Late Roman Churches in the Upper Göksu Valley, Isauria, Rough Cilicia: New Historical and Archaeological Approaches. Michael C. Hoff & Rhys F. Townsend (Eds.), Oxford, Oxbow Books,. google scholar
 • Elton, H. (2013). Late Roman Churches in the Upper Göksu Valley, Isauria, Rough Cilicia: New Historical and Archaeological Approaches. Michael C. Hoff & Rhys F. Townsend (Eds.), Oxford, Oxbow Books,. google scholar
 • Elton, H. (2013). Late Roman Churches in the Upper Göksu Valley, Isauria, Rough Cilicia: New Historical and Archaeological Approaches. Michael C. Hoff & Rhys F. Townsend (Eds.), Oxford, Oxbow Books,. google scholar
 • Elton, H. & Equini-Schneider, E. & Wannagat, D. (2007). Temple to Church: The transformation of religious sites from paganism to Christianity in Cilicia. Tapınaktan Kiliseye: Kilikya’da Putperestlikten Hıristiyanlığa Geçişte Dini Yerleşmelerin Dönüşümü. (B. Taşpınar, Çev.). İstanbul: Ege Yayınları. google scholar
 • Elton, H. & Equini-Schneider, E. & Wannagat, D. (2007). Temple to Church: The transformation of religious sites from paganism to Christianity in Cilicia. Tapınaktan Kiliseye: Kilikya’da Putperestlikten Hıristiyanlığa Geçişte Dini Yerleşmelerin Dönüşümü. (B. Taşpınar, Çev.). İstanbul: Ege Yayınları. google scholar
 • Elton, H. & Equini-Schneider, E. & Wannagat, D. (2007). Temple to Church: The transformation of religious sites from paganism to Christianity in Cilicia. Tapınaktan Kiliseye: Kilikya’da Putperestlikten Hıristiyanlığa Geçişte Dini Yerleşmelerin Dönüşümü. (B. Taşpınar, Çev.). İstanbul: Ege Yayınları. google scholar
 • Feld, O. (1965). Beobachtungen an spatantiken und frühchristlichen Bauten in Kilikien: Bericht über eine Reise. Römische Quartalschrift, 60, 131-143. google scholar
 • Feld, O. (1965). Beobachtungen an spatantiken und frühchristlichen Bauten in Kilikien: Bericht über eine Reise. Römische Quartalschrift, 60, 131-143. google scholar
 • Feld, O. (1965). Beobachtungen an spatantiken und frühchristlichen Bauten in Kilikien: Bericht über eine Reise. Römische Quartalschrift, 60, 131-143. google scholar
 • Feld, O. (1986). Die beiden Kirchen in Hierapolis-Kastabala. Feld & Peschlow. (Eds.). Studien zur spatantiken und byzantinischen Kunst, Friedrich Wilhelm Deichmann gewidmet. Monographien des Römisches-Germanisches Zentralmuseums 10.1, Bonn. 77-86. google scholar
 • Feld, O. (1986). Die beiden Kirchen in Hierapolis-Kastabala. Feld & Peschlow. (Eds.). Studien zur spatantiken und byzantinischen Kunst, Friedrich Wilhelm Deichmann gewidmet. Monographien des Römisches-Germanisches Zentralmuseums 10.1, Bonn. 77-86. google scholar
 • Feld, O. (1986). Die beiden Kirchen in Hierapolis-Kastabala. Feld & Peschlow. (Eds.). Studien zur spatantiken und byzantinischen Kunst, Friedrich Wilhelm Deichmann gewidmet. Monographien des Römisches-Germanisches Zentralmuseums 10.1, Bonn. 77-86. google scholar
 • French, D. (2016). Roman Roads and Milestones of Asia Minor: The Pilgrim’s Road. Ankara: British Institute of Archaeology. google scholar
 • French, D. (2016). Roman Roads and Milestones of Asia Minor: The Pilgrim’s Road. Ankara: British Institute of Archaeology. google scholar
 • French, D. (2016). Roman Roads and Milestones of Asia Minor: The Pilgrim’s Road. Ankara: British Institute of Archaeology. google scholar
 • Foucault, M. (2016a). Entelektüelin Siyasi İşlevi. I. Ergüden ve T. Birkan. (Eds.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M. (2016a). Entelektüelin Siyasi İşlevi. I. Ergüden ve T. Birkan. (Eds.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M. (2016a). Entelektüelin Siyasi İşlevi. I. Ergüden ve T. Birkan. (Eds.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M. (2016b). Özne ve İktidar. I. Ergüden ve O. Akınhay (Eds.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M. (2016b). Özne ve İktidar. I. Ergüden ve O. Akınhay (Eds.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M. (2016b). Özne ve İktidar. I. Ergüden ve O. Akınhay (Eds.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M (2017). Hermenötiğin Kökeni. Kendilik Hakkında - Dartmouth Konferansları. (Ş. Solmaz. Çev.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M (2017). Hermenötiğin Kökeni. Kendilik Hakkında - Dartmouth Konferansları. (Ş. Solmaz. Çev.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Foucault, M (2017). Hermenötiğin Kökeni. Kendilik Hakkında - Dartmouth Konferansları. (Ş. Solmaz. Çev.). İstanbul: Ayrıntı. google scholar
 • Gough, M. (1955). Early Churches in Cilicia, Byzantinoslavica, 16, 201-11. google scholar
 • Gough, M. (1955). Early Churches in Cilicia, Byzantinoslavica, 16, 201-11. google scholar
 • Gough, M. (1955). Early Churches in Cilicia, Byzantinoslavica, 16, 201-11. google scholar
 • Gough, M. (1961). The Early Christians, Thames and Hudson, Londra. google scholar
 • Gough, M. (1961). The Early Christians, Thames and Hudson, Londra. google scholar
 • Gough, M. (1961). The Early Christians, Thames and Hudson, Londra. google scholar
 • Gough, M. (1972). The Emperor Zeno and Some Cilician Churches. Anatolian Studies, 22, 199-212. google scholar
 • Gough, M. (1972). The Emperor Zeno and Some Cilician Churches. Anatolian Studies, 22, 199-212. google scholar
 • Gough, M. (1972). The Emperor Zeno and Some Cilician Churches. Anatolian Studies, 22, 199-212. google scholar
 • Heberdey, R. & Wilhelm, H. (1896). Reisen in Kilikien ausgeführt, 1891 und 1892 im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenchaften, Philosophisch-Historische Klasse, 44, Viyana. google scholar
 • Heberdey, R. & Wilhelm, H. (1896). Reisen in Kilikien ausgeführt, 1891 und 1892 im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenchaften, Philosophisch-Historische Klasse, 44, Viyana. google scholar
 • Heberdey, R. & Wilhelm, H. (1896). Reisen in Kilikien ausgeführt, 1891 und 1892 im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenchaften, Philosophisch-Historische Klasse, 44, Viyana. google scholar
 • Hellenkemper, H. & Hild, F. (1986). Neue Forschungen in Kilikien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenchaften, Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, Band 4.Viyana. google scholar
 • Hellenkemper, H. & Hild, F. (1986). Neue Forschungen in Kilikien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenchaften, Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, Band 4.Viyana. google scholar
 • Hellenkemper, H. & Hild, F. (1986). Neue Forschungen in Kilikien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenchaften, Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, Band 4.Viyana. google scholar
 • Hellenkemper, H. (1986). Die Kirchenstiftung des Kaisers Zenon im Wahlfahrtsheiligtum der Heiligen Thecla bei Seleukeia. WallrafRichartz Jahrbuch, 47, 63-90. google scholar
 • Hellenkemper, H. (1986). Die Kirchenstiftung des Kaisers Zenon im Wahlfahrtsheiligtum der Heiligen Thecla bei Seleukeia. WallrafRichartz Jahrbuch, 47, 63-90. google scholar
 • Hellenkemper, H. (1986). Die Kirchenstiftung des Kaisers Zenon im Wahlfahrtsheiligtum der Heiligen Thecla bei Seleukeia. WallrafRichartz Jahrbuch, 47, 63-90. google scholar
 • Hellenkemper, H. (1994). “Early Church Architecture, Southern Asia Minor. (der. K. Painter), Londra: Churches Built in Ancient Times, 213-238. google scholar
 • Hellenkemper, H. (1994). “Early Church Architecture, Southern Asia Minor. (der. K. Painter), Londra: Churches Built in Ancient Times, 213-238. google scholar
 • Hellenkemper, H. (1994). “Early Church Architecture, Southern Asia Minor. (der. K. Painter), Londra: Churches Built in Ancient Times, 213-238. google scholar
 • Hengel, M. & Schwemer, A.M. (1997). Paul Between Damascus and Antioch: The Unknown Years. (J. Bowden, Çev.) Louisville, Westminster John Knox. google scholar
 • Hengel, M. & Schwemer, A.M. (1997). Paul Between Damascus and Antioch: The Unknown Years. (J. Bowden, Çev.) Louisville, Westminster John Knox. google scholar
 • Hengel, M. & Schwemer, A.M. (1997). Paul Between Damascus and Antioch: The Unknown Years. (J. Bowden, Çev.) Louisville, Westminster John Knox. google scholar
 • Hill, S. (1996). The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria. Variorum, Hampshire. google scholar
 • Hill, S. (1996). The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria. Variorum, Hampshire. google scholar
 • Hill, S. (1996). The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria. Variorum, Hampshire. google scholar
 • Hild, F. & Hellenkemper, H. (1984). Kommagene-Kilikien-Isaurien. Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, 4, 182-356. google scholar
 • Hild, F. & Hellenkemper, H. (1984). Kommagene-Kilikien-Isaurien. Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, 4, 182-356. google scholar
 • Hild, F. & Hellenkemper, H. (1984). Kommagene-Kilikien-Isaurien. Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, 4, 182-356. google scholar
 • Hild, F. & Hellenkemper, H. (1990). Kilikien und Isaurien, Tabula Imperii Byzantini. 5/1, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 138, 293-294, Viyana. google scholar
 • Hild, F. & Hellenkemper, H. (1990). Kilikien und Isaurien, Tabula Imperii Byzantini. 5/1, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 138, 293-294, Viyana. google scholar
 • Hild, F. & Hellenkemper, H. (1990). Kilikien und Isaurien, Tabula Imperii Byzantini. 5/1, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 138, 293-294, Viyana. google scholar
 • Hirst, P. (1993). Foucault and Architecture. AA Files, Architectural Association School ofArchitecture, 26, 52-60. google scholar
 • Hirst, P. (1993). Foucault and Architecture. AA Files, Architectural Association School ofArchitecture, 26, 52-60. google scholar
 • Hirst, P. (1993). Foucault and Architecture. AA Files, Architectural Association School ofArchitecture, 26, 52-60. google scholar
 • Honigmann, E. (1939). La Liste Originale Des Peres De Nicee: A propos de l’Eveche de «Sodoma » en Arabie. Byzantion, Vol. 14, No. 1, s. 17-76. google scholar
 • Honigmann, E. (1939). La Liste Originale Des Peres De Nicee: A propos de l’Eveche de «Sodoma » en Arabie. Byzantion, Vol. 14, No. 1, s. 17-76. google scholar
 • Honigmann, E. (1939). La Liste Originale Des Peres De Nicee: A propos de l’Eveche de «Sodoma » en Arabie. Byzantion, Vol. 14, No. 1, s. 17-76. google scholar
 • Kaçar, T. (2003). Cilician Bishops and Fourth-Century Church Politics, Olba VIII, 109-128. google scholar
 • Kaçar, T. (2003). Cilician Bishops and Fourth-Century Church Politics, Olba VIII, 109-128. google scholar
 • Kaçar, T. (2003). Cilician Bishops and Fourth-Century Church Politics, Olba VIII, 109-128. google scholar
 • Kaplan, D. (2009). Roma İmparatorluk Çağı’nda Kilikia: Kent Kurulumları, Bayındırlık Hareketleri ve İmparatorluk Kültü. Mersin Sempozyumu 19-22.11.2008, Mersin, 90-96. google scholar
 • Kaplan, D. (2009). Roma İmparatorluk Çağı’nda Kilikia: Kent Kurulumları, Bayındırlık Hareketleri ve İmparatorluk Kültü. Mersin Sempozyumu 19-22.11.2008, Mersin, 90-96. google scholar
 • Kaplan, D. (2009). Roma İmparatorluk Çağı’nda Kilikia: Kent Kurulumları, Bayındırlık Hareketleri ve İmparatorluk Kültü. Mersin Sempozyumu 19-22.11.2008, Mersin, 90-96. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2018a). Varlık ve Tapınak, Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir Deneme. Ankara: Bilgin Kültür Sanat. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2018a). Varlık ve Tapınak, Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir Deneme. Ankara: Bilgin Kültür Sanat. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2018a). Varlık ve Tapınak, Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir Deneme. Ankara: Bilgin Kültür Sanat. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2018b). Political-Economy Discourses in Metaphorique Construction of Greek Temple, 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany), 22-26.05.2018, Archaeology and Economy in the Ancient World. Abstracts, 397-398. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2018b). Political-Economy Discourses in Metaphorique Construction of Greek Temple, 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany), 22-26.05.2018, Archaeology and Economy in the Ancient World. Abstracts, 397-398. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2018b). Political-Economy Discourses in Metaphorique Construction of Greek Temple, 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany), 22-26.05.2018, Archaeology and Economy in the Ancient World. Abstracts, 397-398. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2019). Logocentric Structures, Platon and Dual Worshipping Phenomenon, 12-13.12.2019 VI. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi. Tam Metin Bildiri Kitabı. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 281-290. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2019). Logocentric Structures, Platon and Dual Worshipping Phenomenon, 12-13.12.2019 VI. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi. Tam Metin Bildiri Kitabı. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 281-290. google scholar
 • Kortanoğlu, R.E. (2019). Logocentric Structures, Platon and Dual Worshipping Phenomenon, 12-13.12.2019 VI. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi. Tam Metin Bildiri Kitabı. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 281-290. google scholar
 • Krinzinger, F. & Reiter, W. (1993). Archaeologische Forschungen in Hierapolis Kastabala, 269-287. google scholar
 • Krinzinger, F. & Reiter, W. (1993). Archaeologische Forschungen in Hierapolis Kastabala, 269-287. google scholar
 • Krinzinger, F. & Reiter, W. (1993). Archaeologische Forschungen in Hierapolis Kastabala, 269-287. google scholar
 • Kurt, M. (2010). Roma Egemenliğinde Kilikya ve Roma İç Savaşlarının Bölgedeki Yansımaları. Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/2, 483-501.Mathews, T.F. (1977). The Early Churches of Constantinople, Architecture and Liturgy. Pennsylvania State University Press. google scholar
 • Kurt, M. (2010). Roma Egemenliğinde Kilikya ve Roma İç Savaşlarının Bölgedeki Yansımaları. Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/2, 483-501.Mathews, T.F. (1977). The Early Churches of Constantinople, Architecture and Liturgy. Pennsylvania State University Press. google scholar
 • Kurt, M. (2010). Roma Egemenliğinde Kilikya ve Roma İç Savaşlarının Bölgedeki Yansımaları. Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/2, 483-501.Mathews, T.F. (1977). The Early Churches of Constantinople, Architecture and Liturgy. Pennsylvania State University Press. google scholar
 • Niewöhner, P. (2018). Doğu ve Batı’da Çeşitlilik (Varietas), Devşirme Malzeme (Spolia) ve Antik Çağ’ın Sonu, Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu. Antik Çağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekanların Sonraki Yaşamları. S. Yalman, I. Jevtiç (Eds.), 243-264, İstanbul: Koç Üniversitesi. google scholar
 • Niewöhner, P. (2018). Doğu ve Batı’da Çeşitlilik (Varietas), Devşirme Malzeme (Spolia) ve Antik Çağ’ın Sonu, Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu. Antik Çağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekanların Sonraki Yaşamları. S. Yalman, I. Jevtiç (Eds.), 243-264, İstanbul: Koç Üniversitesi. google scholar
 • Niewöhner, P. (2018). Doğu ve Batı’da Çeşitlilik (Varietas), Devşirme Malzeme (Spolia) ve Antik Çağ’ın Sonu, Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu. Antik Çağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekanların Sonraki Yaşamları. S. Yalman, I. Jevtiç (Eds.), 243-264, İstanbul: Koç Üniversitesi. google scholar
 • Norberg-Schulz, C. (1979 ve 1991). Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli. google scholar
 • Norberg-Schulz, C. (1979 ve 1991). Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli. google scholar
 • Norberg-Schulz, C. (1979 ve 1991). Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli. google scholar
 • Okan, C. (2019). Mitoslar ve Tasvirler Işığında Antik Ege Coğrafyasında Dişi Tanrısal Figürler: Kök, Karışım ve Değişim. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Okan, C. (2019). Mitoslar ve Tasvirler Işığında Antik Ege Coğrafyasında Dişi Tanrısal Figürler: Kök, Karışım ve Değişim. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Okan, C. (2019). Mitoslar ve Tasvirler Işığında Antik Ege Coğrafyasında Dişi Tanrısal Figürler: Kök, Karışım ve Değişim. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Öğüş, E. (2019). Kutsal Alanların Geç Antik Dönem’deki İkincil Yaşamları: Kiliseye Dönüşüm ve Ad Sanctos Gömüler. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2019/3, 19, 85-98. google scholar
 • Öğüş, E. (2019). Kutsal Alanların Geç Antik Dönem’deki İkincil Yaşamları: Kiliseye Dönüşüm ve Ad Sanctos Gömüler. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2019/3, 19, 85-98. google scholar
 • Öğüş, E. (2019). Kutsal Alanların Geç Antik Dönem’deki İkincil Yaşamları: Kiliseye Dönüşüm ve Ad Sanctos Gömüler. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2019/3, 19, 85-98. google scholar
 • Özyıldırım, M. ve Yeğin, Y. (2019). İmparator Zeno Dönemi’nde Cilicia ve Isauria’da Kilise İnşa Faaliyetleri. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2019/3, 264-279. google scholar
 • Özyıldırım, M. ve Yeğin, Y. (2019). İmparator Zeno Dönemi’nde Cilicia ve Isauria’da Kilise İnşa Faaliyetleri. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2019/3, 264-279. google scholar
 • Özyıldırım, M. ve Yeğin, Y. (2019). İmparator Zeno Dönemi’nde Cilicia ve Isauria’da Kilise İnşa Faaliyetleri. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2019/3, 264-279. google scholar
 • Piro, J.M. (2008). Foucault and the Architecture of Surveillance: Creating Regimes of Power in Schools, Shrines and Society. Educational Studies, 44, 30-46. google scholar
 • Piro, J.M. (2008). Foucault and the Architecture of Surveillance: Creating Regimes of Power in Schools, Shrines and Society. Educational Studies, 44, 30-46. google scholar
 • Piro, J.M. (2008). Foucault and the Architecture of Surveillance: Creating Regimes of Power in Schools, Shrines and Society. Educational Studies, 44, 30-46. google scholar
 • Pohl, D. & Sayar, M.H. (2004). Perasia in Hierapolis-Kastabala, Asia Minor Studien 53, Bonn, 107-118. google scholar
 • Pohl, D. & Sayar, M.H. (2004). Perasia in Hierapolis-Kastabala, Asia Minor Studien 53, Bonn, 107-118. google scholar
 • Pohl, D. & Sayar, M.H. (2004). Perasia in Hierapolis-Kastabala, Asia Minor Studien 53, Bonn, 107-118. google scholar
 • Quien, M.L. (1958). Oriens christianus: in quatuor patriarchatus digestus: quo exhibentur ecclesiae, patriarchae caeterique praesules totius orientis. (1740 nüshasının tıpkıbasımı), Akademische Druck-U. Verlagsanstalt. google scholar
 • Quien, M.L. (1958). Oriens christianus: in quatuor patriarchatus digestus: quo exhibentur ecclesiae, patriarchae caeterique praesules totius orientis. (1740 nüshasının tıpkıbasımı), Akademische Druck-U. Verlagsanstalt. google scholar
 • Quien, M.L. (1958). Oriens christianus: in quatuor patriarchatus digestus: quo exhibentur ecclesiae, patriarchae caeterique praesules totius orientis. (1740 nüshasının tıpkıbasımı), Akademische Druck-U. Verlagsanstalt. google scholar
 • Sayar, M.H. (1999a). Kilikya’da Tanrılar ve Kültler, Olba, II.1, 131-154. google scholar
 • Sayar, M.H. (1999a). Kilikya’da Tanrılar ve Kültler, Olba, II.1, 131-154. google scholar
 • Sayar, M.H. (1999a). Kilikya’da Tanrılar ve Kültler, Olba, II.1, 131-154. google scholar
 • Sayar, M.H. (1999b). Antik Kilikya’da Şehirleşme. Ankara: XII. Türk Tarih Kongresi, 193-216. google scholar
 • Sayar, M.H. (1999b). Antik Kilikya’da Şehirleşme. Ankara: XII. Türk Tarih Kongresi, 193-216. google scholar
 • Sayar, M.H. (1999b). Antik Kilikya’da Şehirleşme. Ankara: XII. Türk Tarih Kongresi, 193-216. google scholar
 • Sayar, M.H. (2000). Çukurova’nın Kutsal Kenti Kastabala. Arkeoloji ve Sanat, 99, 7-14. google scholar
 • Sayar, M.H. (2000). Çukurova’nın Kutsal Kenti Kastabala. Arkeoloji ve Sanat, 99, 7-14. google scholar
 • Sayar, M.H. (2000). Çukurova’nın Kutsal Kenti Kastabala. Arkeoloji ve Sanat, 99, 7-14. google scholar
 • Sayar, M.H. (2001). Tarkondimotos, seine Dynastie, seine Politik und sein Reich. Varia Anatolica XIII, 373-380. google scholar
 • Sayar, M.H. (2001). Tarkondimotos, seine Dynastie, seine Politik und sein Reich. Varia Anatolica XIII, 373-380. google scholar
 • Sayar, M.H. (2001). Tarkondimotos, seine Dynastie, seine Politik und sein Reich. Varia Anatolica XIII, 373-380. google scholar
 • Sayar, M.H. (2016). The Temple of Uzunoğlan Hill in Smooth Cilicia, Colloquia Antiqua 17, 101-116. google scholar
 • Sayar, M.H. (2016). The Temple of Uzunoğlan Hill in Smooth Cilicia, Colloquia Antiqua 17, 101-116. google scholar
 • Sayar, M.H. (2016). The Temple of Uzunoğlan Hill in Smooth Cilicia, Colloquia Antiqua 17, 101-116. google scholar
 • Sayar, M.H. (2019a). Römische StraBen und Meilensteine im Ebenen Kilikien, Roman Roads New Perspectives. A. Kolb (Ed.), 147-165, Berlin. google scholar
 • Sayar, M.H. (2019a). Römische StraBen und Meilensteine im Ebenen Kilikien, Roman Roads New Perspectives. A. Kolb (Ed.), 147-165, Berlin. google scholar
 • Sayar, M.H. (2019a). Römische StraBen und Meilensteine im Ebenen Kilikien, Roman Roads New Perspectives. A. Kolb (Ed.), 147-165, Berlin. google scholar
 • Sayar, M.H. (2019b). Roma Eyaleti Olarak Kilikia (Provincia Cilicia), Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu. Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri. O. Tekin (Ed.), (s. 334-355) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Sayar, M.H. (2019b). Roma Eyaleti Olarak Kilikia (Provincia Cilicia), Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu. Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri. O. Tekin (Ed.), (s. 334-355) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Sayar, M.H. (2019b). Roma Eyaleti Olarak Kilikia (Provincia Cilicia), Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu. Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri. O. Tekin (Ed.), (s. 334-355) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Sayar, M.H. (2020a). Spatantike Siedlungen im Ebenen Kilikien. Mitteilungen zur spatantiken Archaologie und Kunstgeschichte 7, 2020, 54-59. google scholar
 • Sayar, M.H. (2020a). Spatantike Siedlungen im Ebenen Kilikien. Mitteilungen zur spatantiken Archaologie und Kunstgeschichte 7, 2020, 54-59. google scholar
 • Sayar, M.H. (2020a). Spatantike Siedlungen im Ebenen Kilikien. Mitteilungen zur spatantiken Archaologie und Kunstgeschichte 7, 2020, 54-59. google scholar
 • Sayar, M.H. (2020b). Local Donors and Euergetism in the Cities of Cilicia Pedias Between the First Century BC and Second Century AD, Philanthropy in Anatolia Through The Ages. O. Tekin, C.H. Roosevelt, E. Akyürek, (Eds.). (s. 73-82). İstanbul: Koç Üniversitesi. google scholar
 • Sayar, M.H. (2020b). Local Donors and Euergetism in the Cities of Cilicia Pedias Between the First Century BC and Second Century AD, Philanthropy in Anatolia Through The Ages. O. Tekin, C.H. Roosevelt, E. Akyürek, (Eds.). (s. 73-82). İstanbul: Koç Üniversitesi. google scholar
 • Sayar, M.H. (2020b). Local Donors and Euergetism in the Cities of Cilicia Pedias Between the First Century BC and Second Century AD, Philanthropy in Anatolia Through The Ages. O. Tekin, C.H. Roosevelt, E. Akyürek, (Eds.). (s. 73-82). İstanbul: Koç Üniversitesi. google scholar
 • Spawforth, T. (2006). The Complete Greek Temples, Thames and Hudson. Londra. google scholar
 • Spawforth, T. (2006). The Complete Greek Temples, Thames and Hudson. Londra. google scholar
 • Spawforth, T. (2006). The Complete Greek Temples, Thames and Hudson. Londra. google scholar
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve İktidar, Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi. (E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim. google scholar
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve İktidar, Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi. (E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim. google scholar
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve İktidar, Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi. (E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim. google scholar
 • Tobin, J. (2001). The Tarcondimotid Dynasty in Smooth Cilicia. Varia Anatolica XIII, 381-387. google scholar
 • Tobin, J. (2001). The Tarcondimotid Dynasty in Smooth Cilicia. Varia Anatolica XIII, 381-387. google scholar
 • Tobin, J. (2001). The Tarcondimotid Dynasty in Smooth Cilicia. Varia Anatolica XIII, 381-387. google scholar
 • Türkmen, M. (2007). Pamphylia ve Kilikia’da Severuslar Dönemi Mimari Bezemesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Türkmen, M. (2007). Pamphylia ve Kilikia’da Severuslar Dönemi Mimari Bezemesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Türkmen, M. (2007). Pamphylia ve Kilikia’da Severuslar Dönemi Mimari Bezemesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar Urhan, V. (2013). Michel Foucault ve Düşünce Sistemleri Tarihi, Arkeoloji, Soykütüğü, Etik. İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Urhan, V. (2013). Michel Foucault ve Düşünce Sistemleri Tarihi, Arkeoloji, Soykütüğü, Etik. İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Ünal, A. (2006). Hitit İmparatorluğu’nun Yıkılışından Bizans Dönemi’nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/3, 67-102. google scholar
 • Urhan, V. (2013). Michel Foucault ve Düşünce Sistemleri Tarihi, Arkeoloji, Soykütüğü, Etik. İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Varinlioğlu, G. (2013). Rural Habitat in the Hinterland of Seleucia ad Calycadnum during Late Antiquity, Rough Cilicia: New Historical and Archaeological Approachess. Michael C. Hoff, Rhys F. Townsend. (Eds.), Oxbow Books, Oxford. google scholar
 • Ünal, A. (2006). Hitit İmparatorluğu’nun Yıkılışından Bizans Dönemi’nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/3, 67-102. google scholar
 • Ünal, A. (2006). Hitit İmparatorluğu’nun Yıkılışından Bizans Dönemi’nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/3, 67-102. google scholar
 • Varinlioğlu, G. (2013). Rural Habitat in the Hinterland of Seleucia ad Calycadnum during Late Antiquity, Rough Cilicia: New Historical and Archaeological Approachess. Michael C. Hoff, Rhys F. Townsend. (Eds.), Oxbow Books, Oxford. google scholar
 • Wilson, M. (2003a). Cilicia, the First Christian Churches in Anatolia. Tyndale Bulletin, 54.1., 15-30. google scholar
 • Varinlioğlu, G. (2013). Rural Habitat in the Hinterland of Seleucia ad Calycadnum during Late Antiquity, Rough Cilicia: New Historical and Archaeological Approachess. Michael C. Hoff, Rhys F. Townsend. (Eds.), Oxbow Books, Oxford. google scholar
 • Wilson, M. (2003b). Was Paul A Cilician, A Native of Tarsus? A Historical Reassessment. Olba VIII, 93-107. google scholar
 • Wilson, M. (2003a). Cilicia, the First Christian Churches in Anatolia. Tyndale Bulletin, 54.1., 15-30. google scholar
 • Wilson, M. (2003a). Cilicia, the First Christian Churches in Anatolia. Tyndale Bulletin, 54.1., 15-30. google scholar
 • Wilson, M. (2003b). Was Paul A Cilician, A Native of Tarsus? A Historical Reassessment. Olba VIII, 93-107. google scholar
 • Wilson, M. (2003b). Was Paul A Cilician, A Native of Tarsus? A Historical Reassessment. Olba VIII, 93-107. google scholar
 • Yalduz, A. (2003). Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/2, 257-296. google scholar
 • Zeyrek, T.H. (2011). Kastabala Antik Kenti Kazıları 2009. (s. 96-116). Ankara: 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt. google scholar
 • Yalduz, A. (2003). Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/2, 257-296. google scholar
 • Yalduz, A. (2003). Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/2, 257-296. google scholar
 • Zeyrek, T.H. (2011). Kastabala Antik Kenti Kazıları 2009. (s. 96-116). Ankara: 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt. google scholar
 • Zeyrek, A.N. (2018). Hierapolis-Kastabala. İstanbul: Ege Yayınları. google scholar
 • Zeyrek, T.H. (2011). Kastabala Antik Kenti Kazıları 2009. (s. 96-116). Ankara: 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt. google scholar
 • Zeyrek, A.N. (2018). Hierapolis-Kastabala. İstanbul: Ege Yayınları. google scholar
 • Zeyrek, A.N. (2018). Hierapolis-Kastabala. İstanbul: Ege Yayınları. google scholar
Birincil Dil tr
Konular Arkeoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7903-9498
Yazar: Rıfat Eser KORTANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7568-8431
Yazar: Ferda BARUT
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ocak 2021

APA Kortanoğlu, R , Barut, F . (2021). Antik Kastabala Kenti Kuzey Kilise Üzerine Gözlemler: Uzam, Mekan ve Anlamsal Üretim Döngüsü . Anadolu Araştırmaları , (23) , 261-288 . DOI: 10.26650/anar.2020.23.752518