Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI

Yıl 2018, Sayı 33, 79 - 105, 30.06.2018

Öz

Edirne Vilayeti’nin en fazla nüfusa sahip sancaklarından birisi olan Gümülcine’de 1882 yılına gelindiğinde ülke genelinde olduğu gibi modern tarzda eğitim veren okullar açılır. ibtidai ve rüştiye isimli ilk kademeli okulların açılmasının ardından bir üst dereceye sahip idadi mektebin de açılması planlanır. Gerekli altyapının Maarif Nezareti ve Gümülcine halkının destekleri ile sağlanmasının ardından Gümülcine İdadisi 1889/1890 eğitim yılında faaliyetlerine başlar. Büyük uğraşlar sonucunda oluşturulan idadinin yaklaşık yirmi yıl süren faaliyet süreci aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin modern eğitim kurumlarına sahip olmak yolunda karşılaştığı süreçlere de önemli bir örnek oluşturacaktır.

Kaynakça

 • Arşiv Kaynakları
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi (MF.MKT.) nr. 148/145, 116/101, 189/173, 161/143, 88/66, 101/77, 118/60, 93/25, 178/106, 114/41, 184/103, 136/53, 138/53, 192/102, 117/23, 140/31, 178/58, 189/61, 184/42, 183/28, 184/15, 213/39, 210/29, 202/20, 219/28, 222/21, 274/65, 285/72, 239/22, 235/15, 247/24, 264/37, 290/63, 242/6, 255/17, 323/51, 291/3, 313/18, 330/26, 341/11, 341/10, 359/21, 372/34, 353/7, 414/43, 418/42, 412/1, 460/42, 457/32, 489/40, 503/14, 557/46, 535/4, 559/16, 595/13, 649/55, 654/42, 682/61, 630/6, 683/33, 656/4, 688/31, 693/27, 693/27, 704/2 , 764/58, 724/7, 756/2, 772/16, 793/16, 816/25, 818/27, 933/66, 946/69, 926/29, 919/18, 963/61, 981/77, 965/58, 938/28, 935/24, 920/8, 978/61, 924/5, 966/18, 971/14, 999/24, 1041/20, 1071/25, 1105/36, 1119/41, 1100/10, 1104/12, 1232/109.
 • Edirne Vilayet Salnamesi (EVS), 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1310, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318.
 • Araştırma Eserleri Gümüşsoy, Emine, “Gümülcine’nin İdari Yapısı ve Nüfusu (1831-1900)”, Tarih Okulu Dergisi 21 (2015), s. 215-221.
 • Mutlu, Şamil, Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okulları, İstanbul 2005.
 • Şemseddin Sami, Kamusü’l-Âlâm, c. V, İstanbul 1314. Yapar, Berrin, Yunanistan’daki Türk Eserlerindeki Kitabeler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007.

Civil Service Idadi School of the Gümülcine

Yıl 2018, Sayı 33, 79 - 105, 30.06.2018

Öz

In Gümülcine, one of the most populated sanjak of the Edirne Province, schools providing modern-style education were opened in 1882, as was the case throughout the country. After the opening of the first graded schools in the fashion of ibtidai and rüştiye, a higher level secondary school, which is an idadi, is planned to be opened. After the necessary infrastructure was provided with the support of the Maarif Nezareti and the people of Gümülcine, the school, Gümülcine İdadi, started its educational activities in the year of 1889/1890. A period of twenty years of activity for this school, which was formed as a result of great efforts, will also be an important example of the processes that the Ottoman State encountered in the way of having modern educational institutions.

Kaynakça

 • Arşiv Kaynakları
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi (MF.MKT.) nr. 148/145, 116/101, 189/173, 161/143, 88/66, 101/77, 118/60, 93/25, 178/106, 114/41, 184/103, 136/53, 138/53, 192/102, 117/23, 140/31, 178/58, 189/61, 184/42, 183/28, 184/15, 213/39, 210/29, 202/20, 219/28, 222/21, 274/65, 285/72, 239/22, 235/15, 247/24, 264/37, 290/63, 242/6, 255/17, 323/51, 291/3, 313/18, 330/26, 341/11, 341/10, 359/21, 372/34, 353/7, 414/43, 418/42, 412/1, 460/42, 457/32, 489/40, 503/14, 557/46, 535/4, 559/16, 595/13, 649/55, 654/42, 682/61, 630/6, 683/33, 656/4, 688/31, 693/27, 693/27, 704/2 , 764/58, 724/7, 756/2, 772/16, 793/16, 816/25, 818/27, 933/66, 946/69, 926/29, 919/18, 963/61, 981/77, 965/58, 938/28, 935/24, 920/8, 978/61, 924/5, 966/18, 971/14, 999/24, 1041/20, 1071/25, 1105/36, 1119/41, 1100/10, 1104/12, 1232/109.
 • Edirne Vilayet Salnamesi (EVS), 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1310, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318.
 • Araştırma Eserleri Gümüşsoy, Emine, “Gümülcine’nin İdari Yapısı ve Nüfusu (1831-1900)”, Tarih Okulu Dergisi 21 (2015), s. 215-221.
 • Mutlu, Şamil, Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okulları, İstanbul 2005.
 • Şemseddin Sami, Kamusü’l-Âlâm, c. V, İstanbul 1314. Yapar, Berrin, Yunanistan’daki Türk Eserlerindeki Kitabeler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahir AYDIN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Sayı 33

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iugaad714256, journal = {Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi}, issn = {0378-3863}, eissn = {2757-9042}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, number = {33}, pages = {79 - 105}, title = {GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI}, key = {cite}, author = {Aydın, Mahir} }
APA Aydın, M. (2018). GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI . Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi , (33) , 79-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iugaad/issue/53588/714256
MLA Aydın, M. "GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI" . Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (2018 ): 79-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iugaad/issue/53588/714256>
Chicago Aydın, M. "GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI". Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (2018 ): 79-105
RIS TY - JOUR T1 - GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI AU - MahirAydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 105 VL - IS - 33 SN - 0378-3863-2757-9042 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI %A Mahir Aydın %T GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI %D 2018 %J Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi %P 0378-3863-2757-9042 %V %N 33 %R %U
ISNAD Aydın, Mahir . "GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI". Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi / 33 (Haziran 2018): 79-105 .
AMA Aydın M. GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2018; (33): 79-105.
Vancouver Aydın M. GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2018; (33): 79-105.
IEEE M. Aydın , "GÜMÜLCINE MÜLKIYE IDADISI", Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sayı. 33, ss. 79-105, Haz. 2018