Yıl 2015, Cilt 0 , Sayı 49, Sayfalar 75 - 97 2016-06-23

BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI

Şakir EŞİTTİ [1]


Öz
İnternetin ve sosyal medyanın demokrasiye, ifade özgürlüğüne, siyasal katılıma yaptığı katkılar birçok
araştırmacı tarafından övgüyle karşılanmış, bu iletişim mecralarının doğurduğu problemli kullanım ve
enformasyon obezitesi gibi hususlar çoğunlukla görmezden gelinmiştir. İnternet ve sosyal medya platformları,
bireylerin sosyal bir varlık olmasından doğan birtakım psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını doyuma
uğratmaktadır. Bireyler bu iletişim mecralarında; okuma, izleme, etkileşimde bulunma ve içerik
üretme gibi işlerle sürekli olarak meşgul olmaktadırlar. Bu durum, internet aracılığıyla üretilen enformasyon
miktarını ve paralel bir şekilde enformasyon yoğunluğunu da arttırmaktadır. Bu çalışmanın hedefi
bireylerin internet ve sosyal medyayı sağlıklı kullanıp kullanmadıklarını ve varsa problemli internet kullanıcılarının
maruz kalabilecekleri ‘enformasyon obezitesi’ gibi unsurların neler olduğunu ortaya koymaktır.
Çalışmada öncelikle internet ve sosyal medya kavramları ele alınmış, bu iletişim mecralarının sağlıksız
kullanımından doğabilecek enformasyon obezitesi gibi fonksiyon bozuklukları açıklanmaya çalışılmıştır.
Ardından yapılan alan araştırmasıyla bireylerin interneti problemli kullanım eğilimleri ölçülmüş, edinilen
bulgular eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmiştir. Elde edilen verilere göre katılımcıların interneti problemli
kullanma eğiliminde oldukları saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların problemli internet kullanım düzeyleriyle
cinsiyetleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunduğu, erkek katılımcıların interneti problemli
kullanım genel eğilimlerinin kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durumun birçok
fonksiyon bozukluğunun yanı sıra enformasyon obezitesine de neden olabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enformasyon Obezitesi, Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya

THE PROBLEMATIC INTERNET USAGE AND INFORMATION OBESITY IN THE
INFORMATION AGE: APPLICATION OF THE PROBLEMATIC INTERNET USAGE SCALE TO
THE UNIVERSITY STUDENTS
Abstract
The contributions of internet and social media to democracy, freedom of expression and political participation
have been praised by many researchers; however the problematic usages of these communication
channels and issues such as information obesity are mostly ignored. Internet and social media platforms
satisfy the psychological and social needs of the people. Individuals constantly engage in reading,
watching, interacting with others and producing contents on these communication channels. All these
activities increase the amount of information generated. The aim of this study is to find out whether
the individuals use this communication medium healthily or not, and reveal the effects of functional
disorders such as ‘information obesity’. In the study, firstly the concepts of internet and social media
are explained, then the functional disorders such as information obesity are discussed. In the study, the
problematic internet usage tendencies of the participants are measured by a field research. According
to the findings, the participants tend to use internet problematically. Also, it is observed that there is
a significant relationship between problematic internet usage level and gender, it is fount out that the
problematic internet usage of the male participants is higher. It is argued that this may lead to information
obesity as well as many other functional disorders.
Keywords: Information Obesity, Problematic Internet Usage, Social Media

 

Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şakir EŞİTTİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2016

Bibtex @ { iuifd245174, journal = {İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal}, issn = {}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {75 - 97}, doi = {10.17064/iüifhd.90504}, title = {BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Eşitti, Şakir} }
APA Eşitti, Ş . (2016). BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal , 0 (49) , 75-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22900/245174
MLA Eşitti, Ş . "BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI" . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 (2016 ): 75-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22900/245174>
Chicago Eşitti, Ş . "BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 (2016 ): 75-97
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI AU - Şakir Eşitti Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 97 VL - 0 IS - 49 SN - - M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI %A Şakir Eşitti %T BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI %D 2016 %J İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal %P - %V 0 %N 49 %R %U
ISNAD Eşitti, Şakir . "BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 / 49 (Haziran 2016): 75-97 .
AMA Eşitti Ş . BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2016; 0(49): 75-97.
Vancouver Eşitti Ş . BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2016; 0(49): 75-97.
IEEE Ş. Eşitti , "BİLGİ ÇAĞINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE ENFORMASYON OBEZİTESİ: PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, c. 0, sayı. 49, ss. 75-97, Haz. 2016, doi:10.17064/iüifhd.90504