PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 51 - 66, 15.01.2014

Öz

Turkish Petroleum Corporation (TPAO) is a big petroleum energy cartel company which operates Turkish petroleum policy and its very important for Turkish energy sector. Turkish petrol policy was a national trend at the 1930s and contiuned up to the 1950s. Turkish energy policy and petroleum research activities have changed and influenced by globalization and privatization trends since last three decades. Petroleum exploration, production, oil field research, trading and distribution services rules have facilitated by national and foreign private sector by changing and expanding the Turkish nation oil law. In this paper, Turkey’s changing petroleum policy is briefly analyzed and discussed.

Kaynakça

 • [1] Altunbay, Mustafa (2002), “Klasik Dönemde Osmanlıda Madencilik”, Türkler, C.10, Yeni Türkiye, Ankara.
 • [2] Ayhan, Veysel (2006), İmparatorluk Yolu Petrol Savaşlarının Odağında Orta Doğu, Nobel Yayın: İstanbul.
 • [3] DPT (1963), Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967, DPT Yayınları: Ankara.
 • [4] DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), DPT Yayınları: Ankara.
 • [5] DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), DPT Yayınları: Ankara.
 • [6] Gönülaçan, Uğur (2013), “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Petrol Arama Üretimi, Petrol Kanunları, TBMM’de Bulunan Yasa Tasarısı ve Özelleştirme”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Kongresi 2010. Çevrimiçi Erişim Bağlantısı: http://www. dektmk.org.tr/pdf/enerji_ kongresi_10/ugurgonulalan.pdf

TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 51 - 66, 15.01.2014

Öz

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol politikalarını yöneten, Türkiye enerji sektöründe önemli, büyük bir kamu enerji kartelidir.  Türkiye'nin petrol politikası, 1930'larda milli niteliktedir. Milli politikaların izlenmesi 1950'lere kadar sürmüştür. Enerji politikası ve petrol arama faaliyetleri son 30 yılda globalizasyon ve özelleştirme faaliyetlerinden etkilenerek değişmiştir.  Petrol arama, üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetleri kuralları yerli ve yabancı özel kesim lehine Türk Milli petrol yasası değiştirilerek ve genişletilerek kolaylaştırılmıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin değişen petrol politikası kısaca tartışılmış ve analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • [1] Altunbay, Mustafa (2002), “Klasik Dönemde Osmanlıda Madencilik”, Türkler, C.10, Yeni Türkiye, Ankara.
 • [2] Ayhan, Veysel (2006), İmparatorluk Yolu Petrol Savaşlarının Odağında Orta Doğu, Nobel Yayın: İstanbul.
 • [3] DPT (1963), Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967, DPT Yayınları: Ankara.
 • [4] DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), DPT Yayınları: Ankara.
 • [5] DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), DPT Yayınları: Ankara.
 • [6] Gönülaçan, Uğur (2013), “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Petrol Arama Üretimi, Petrol Kanunları, TBMM’de Bulunan Yasa Tasarısı ve Özelleştirme”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Kongresi 2010. Çevrimiçi Erişim Bağlantısı: http://www. dektmk.org.tr/pdf/enerji_ kongresi_10/ugurgonulalan.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur AKALIN>


Suat TÜFEKÇİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2014
Başvuru Tarihi 15 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuipad15717, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, number = {1}, pages = {51 - 66}, title = {TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Akalın, Uğur and Tüfekçi, Suat} }
APA Akalın, U. & Tüfekçi, S. (2014). TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ . Journal of Economic Policy Researches , 1 (1) , 51-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1332/15717
MLA Akalın, U. , Tüfekçi, S. "TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ" . Journal of Economic Policy Researches 1 (2014 ): 51-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1332/15717>
Chicago Akalın, U. , Tüfekçi, S. "TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ". Journal of Economic Policy Researches 1 (2014 ): 51-66
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ AU - UğurAkalın, SuatTüfekçi Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 66 VL - 1 IS - 1 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ %A Uğur Akalın , Suat Tüfekçi %T TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ %D 2014 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akalın, Uğur , Tüfekçi, Suat . "TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ". Journal of Economic Policy Researches 1 / 1 (Ocak 2014): 51-66 .
AMA Akalın U. , Tüfekçi S. TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ. JEPR. 2014; 1(1): 51-66.
Vancouver Akalın U. , Tüfekçi S. TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ. Journal of Economic Policy Researches. 2014; 1(1): 51-66.
IEEE U. Akalın ve S. Tüfekçi , "TÜRKİYE’NİN PETROL POLİTİKALARI VE ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİNE BİR BAKIŞ", Journal of Economic Policy Researches, c. 1, sayı. 1, ss. 51-66, Oca. 2014