PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 16, 31.12.2014

Öz

When we look at the history of marine tourism it is observed that it is not too old. With the Internationalization movement, the development of transport policies gained momentum and that has affected maritime transportation in a positive way. At the end of the 90’s or even at the beginning of the 2000s, while the development problems and solutions of the sea, coastal and cruise tourism were being examined, in recent times, it has begun to be discussed in terms of contribution to the economy and the sustainability of marine tourism more. In this context, the purpose of the article is to compare the number of tourists coming to our country by sea in the last 10-years period and to examine the activities towards the increase of economic contribution of marine tourism. In this respect, in the first part, tourism-maritime-transport trilogy is extensively associated; in the second part the incentive factors for the development of marine tourism are explained, recommendations and the results regarding the sustainability of maritime transportation are given

Kaynakça

 • [1] DEDEMAN, M. (2009), Turizm Sektörü Araştırması, TURAD 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması, s.21.
 • [2] DEMİRCİ, B., (2009), Turizm Sektörü Araştırması, TURAD 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması, s.29.
 • [3] DENİZ TİCARET ODASI (2012), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Sektörü Raporu ve 2013 Yılı İş Programı, İstanbul, s.208.
 • [4] DTGM (2014), İstatistik Bilgi Sistemi – Kruvaziyer İstatistikleri [Çevrimiçi] DTGM, Erişim: https://atlantis.denizcilik.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx [Erişim Tarihi:06/01/14].
 • [5] EDİZ, A. (2013), Kruvaziyer Turisti Birkaç Saatte 110 Dolar Harcıyor, Yenigün Gazetesi, 27 Kasım. Erişim: http://www.gazeteyenigun.com.tr/ekonomi/121615/kruvaziyerturisti-birkac-saatte-110-dolar-harciyor [Erişim Tarihi:28/01/14].
 • [6] ERİŞ, E.D. (2007), Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri, Ege Akademik Bakış, 7(1) s.37-55.
 • [7] İMEAK DENIZ TICARET ODASI (2006), Deniz Turizmi [Çevrimiçi] İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Erişim: http://dto.fethiye.net/denizturizmi.html [Erişim Tarihi:20/02/14].
 • [8] İNCEKARA, A. ve SELMAN Y. (2002), Dünyada ve Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • [9] İZMİR TİCARET ODASI (2014), Bilgi Bankası: İzmir’de Kruvaziyer Turizmi [Çevrimiçi] İzmir Ticaret Odası, Erişim: http://www.izto.org.tr/bilgibankasi/izmir/turizm/kruvaziyer-turizmi [Erişim Tarihi:10/01/14].
 • [10] KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2012), Dünden Bugüne Karayolları [Çevrimiçi] Karayolları Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages /KGMimages/Gorseller/ DundenBuguneKara yollari/tarihce.pdf [Erişim Tarihi:10/01/14].
 • [11] T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2007), Türkiye Turizm stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013, Ankara, s.36.
 • [12] T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2009), Deniz Turizmi Yönetmeliği [Çevrimiçi] Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erişim: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14610/deniz-turizmi-yonetmeligi.html [Erişim Tarihi:14/01/14].
 • [13] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2009), 29.07.2009 Yat Turizmi Yönetmeliği Değişti [Çevrimiçi] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11664/29072009---yat-turizmi-yonetmeligi-deg isti.html [Erişim Tarihi:14/01/14].
 • 14] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2011), Türkiye’de Yat Turizminin Gelişimi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 50 (591). s.63.
 • [15] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2013), Yat İstatistikleri [Çevrimiçi] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www. ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9863/yat-istatistikleri.html [Erişim Tarihi:03/02/14].
 • [16] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2014), Turizm İstatistikleri, İstatistikler, Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri [Çevrimiçi] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www.ktbyatirimisletmeler gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html [Erişim Tarihi:09/01/14].
 • [17] T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI (2007), T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı 2002-2006, Ankara, s.22.
 • [18] T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI (2013), T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı 2008-2012, Ankara, s.32.
 • [19] T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (2014), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Havalimanları [Çevrimiçi] T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Erişim: http://www.dhmi.gov.tr/havaalanlari.aspx [Erişim Tarihi:17/01/14].
 • [20] TUİK (2014), Turizm İstatistikleri, Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri, Turizm Geliri ve Kişi Başı Ortalama Harcama [Çevrimiçi] TUİK, Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 [Erişim Tarihi:10/01/14]. [21] TUYED (2012), Yat Turizminin Gelişme Raporu [Çevrimiçi] TUYED, Erişim: http://www.tuyed .org.tr/arastirmalar-raporlar/yat-turizminin-gelisme-raporu.html [Erişim Tarihi:22/01/14].
 • [22] TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (2014), Türkiye Otelciler Federasyonu 2013 Turizm Raporu, Ankara, s.4.
 • [23] TÜRSAB (2013), İstatistikler, Turizmin Ekonomideki Yeri, Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açıklarını Kapatma Payı [Çevrimiçi] TÜRSAB, Erişim: http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarinikapatmada-payi_916.html [Erişim Tarihi:12/01/14].
 • [24] UNCTAD TRANSPORT NEWSLETTER (2008), No.38 Fourth quarter 2007/ First quarter, Geneva, p.14.
 • [25] VİZYON 2023 ULAŞTIRMA VE TURİZM PANELİ (2003), Vizyon 2023 Ulaştırma ve Turizm Panel Raporu, Ankara, s.8 ve 14.
 • [26] YÜKSEK, G. (2012), Turizm Ulaştırması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları

TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 16, 31.12.2014

Öz

Deniz Turizmi tarihine bakıldığında çok eski olmadığı gözlemlenmektedir. Uluslararasılaşma hareketi ile birlikte ulaştırma politikalarındaki gelişim hız kazanmış bu durumdan da denizyolu ulaştırması olumlu yönde etkilenmiştir. 90’ların sonu, 2000’li yılların başında deniz, kıyı ve kruvaziyer turizminin gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri ile incelenirken son dönemlerde daha çok deniz turizmin ekonomiye katkıları ve sürdürülebilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda makalenin amacı; ikincil verilere dayalı analiz yöntemi ile özellikle son 10 yıllık süreçte ülkemize deniz yoluyla gelen turist sayılarının yıllara göre durumunu ve deniz turizminin ekonomik katkılarının artırılmasına yönelik faaliyetleri incelemektir. Bu doğrultuda ilk bölümde ulaştırmadenizyolu-turizm üçlemesi kapsamlı olarak ilişkilendirilmiş, ikinci bölümde ise deniz turizminin geliştirilmesine yönelik teşvik edici unsurlar açıklanmış, denizyolu ulaştırmacılığının sürdürülebilirliğine ilişkin öneri ve sonuçlar geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • [1] DEDEMAN, M. (2009), Turizm Sektörü Araştırması, TURAD 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması, s.21.
 • [2] DEMİRCİ, B., (2009), Turizm Sektörü Araştırması, TURAD 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması, s.29.
 • [3] DENİZ TİCARET ODASI (2012), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Sektörü Raporu ve 2013 Yılı İş Programı, İstanbul, s.208.
 • [4] DTGM (2014), İstatistik Bilgi Sistemi – Kruvaziyer İstatistikleri [Çevrimiçi] DTGM, Erişim: https://atlantis.denizcilik.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx [Erişim Tarihi:06/01/14].
 • [5] EDİZ, A. (2013), Kruvaziyer Turisti Birkaç Saatte 110 Dolar Harcıyor, Yenigün Gazetesi, 27 Kasım. Erişim: http://www.gazeteyenigun.com.tr/ekonomi/121615/kruvaziyerturisti-birkac-saatte-110-dolar-harciyor [Erişim Tarihi:28/01/14].
 • [6] ERİŞ, E.D. (2007), Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri, Ege Akademik Bakış, 7(1) s.37-55.
 • [7] İMEAK DENIZ TICARET ODASI (2006), Deniz Turizmi [Çevrimiçi] İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Erişim: http://dto.fethiye.net/denizturizmi.html [Erişim Tarihi:20/02/14].
 • [8] İNCEKARA, A. ve SELMAN Y. (2002), Dünyada ve Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • [9] İZMİR TİCARET ODASI (2014), Bilgi Bankası: İzmir’de Kruvaziyer Turizmi [Çevrimiçi] İzmir Ticaret Odası, Erişim: http://www.izto.org.tr/bilgibankasi/izmir/turizm/kruvaziyer-turizmi [Erişim Tarihi:10/01/14].
 • [10] KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2012), Dünden Bugüne Karayolları [Çevrimiçi] Karayolları Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages /KGMimages/Gorseller/ DundenBuguneKara yollari/tarihce.pdf [Erişim Tarihi:10/01/14].
 • [11] T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2007), Türkiye Turizm stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013, Ankara, s.36.
 • [12] T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2009), Deniz Turizmi Yönetmeliği [Çevrimiçi] Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erişim: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14610/deniz-turizmi-yonetmeligi.html [Erişim Tarihi:14/01/14].
 • [13] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2009), 29.07.2009 Yat Turizmi Yönetmeliği Değişti [Çevrimiçi] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11664/29072009---yat-turizmi-yonetmeligi-deg isti.html [Erişim Tarihi:14/01/14].
 • 14] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2011), Türkiye’de Yat Turizminin Gelişimi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 50 (591). s.63.
 • [15] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2013), Yat İstatistikleri [Çevrimiçi] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www. ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9863/yat-istatistikleri.html [Erişim Tarihi:03/02/14].
 • [16] T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2014), Turizm İstatistikleri, İstatistikler, Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri [Çevrimiçi] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim: http://www.ktbyatirimisletmeler gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html [Erişim Tarihi:09/01/14].
 • [17] T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI (2007), T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı 2002-2006, Ankara, s.22.
 • [18] T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI (2013), T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı 2008-2012, Ankara, s.32.
 • [19] T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (2014), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Havalimanları [Çevrimiçi] T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Erişim: http://www.dhmi.gov.tr/havaalanlari.aspx [Erişim Tarihi:17/01/14].
 • [20] TUİK (2014), Turizm İstatistikleri, Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri, Turizm Geliri ve Kişi Başı Ortalama Harcama [Çevrimiçi] TUİK, Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 [Erişim Tarihi:10/01/14]. [21] TUYED (2012), Yat Turizminin Gelişme Raporu [Çevrimiçi] TUYED, Erişim: http://www.tuyed .org.tr/arastirmalar-raporlar/yat-turizminin-gelisme-raporu.html [Erişim Tarihi:22/01/14].
 • [22] TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (2014), Türkiye Otelciler Federasyonu 2013 Turizm Raporu, Ankara, s.4.
 • [23] TÜRSAB (2013), İstatistikler, Turizmin Ekonomideki Yeri, Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açıklarını Kapatma Payı [Çevrimiçi] TÜRSAB, Erişim: http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarinikapatmada-payi_916.html [Erişim Tarihi:12/01/14].
 • [24] UNCTAD TRANSPORT NEWSLETTER (2008), No.38 Fourth quarter 2007/ First quarter, Geneva, p.14.
 • [25] VİZYON 2023 ULAŞTIRMA VE TURİZM PANELİ (2003), Vizyon 2023 Ulaştırma ve Turizm Panel Raporu, Ankara, s.8 ve 14.
 • [26] YÜKSEK, G. (2012), Turizm Ulaştırması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Beyhan İNCEKARA Bu kişi benim


Hazar DÖRDÜNCÜ
0000-0002-9481-2063


Ozan ÖZER

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 8 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuipad15741, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 16}, title = {TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ}, key = {cite}, author = {İncekara, Beyhan and Dördüncü, Hazar and Özer, Ozan} }
APA İncekara, B. , Dördüncü, H. & Özer, O. (2014). TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ . Journal of Economic Policy Researches , 2 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1334/15741
MLA İncekara, B. , Dördüncü, H. , Özer, O. "TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ" . Journal of Economic Policy Researches 2 (2014 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1334/15741>
Chicago İncekara, B. , Dördüncü, H. , Özer, O. "TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ". Journal of Economic Policy Researches 2 (2014 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ AU - Beyhan İncekara , Hazar Dördüncü , Ozan Özer Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ %A Beyhan İncekara , Hazar Dördüncü , Ozan Özer %T TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ %D 2014 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD İncekara, Beyhan , Dördüncü, Hazar , Özer, Ozan . "TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ". Journal of Economic Policy Researches 2 / 1 (Aralık 2014): 1-16 .
AMA İncekara B. , Dördüncü H. , Özer O. TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ. JEPR. 2014; 2(1): 1-16.
Vancouver İncekara B. , Dördüncü H. , Özer O. TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ. Journal of Economic Policy Researches. 2014; 2(1): 1-16.
IEEE B. İncekara , H. Dördüncü ve O. Özer , "TURİZM ULAŞTIRMASININ DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI YÖNÜNDEN GELİŞİMİ", Journal of Economic Policy Researches, c. 2, sayı. 1, ss. 1-16, Ara. 2014