Cilt: 84 - Sayı: 1

Yıl: 2021

ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

1. WHAT ARE THE FACTORS AFFECTING THE FRAILTY OF ELDERLY PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES?

Araştırma Makalesi

3. INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE SUCCESS RATES OF IN VITRO FERTILIZATION FOLLOWED BY A FAILED CYCLE

Araştırma Makalesi

6. THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NEUTROPHIL-TOLYMPHOCYTE RATIO PATIENTS WITH LYMPHOMA

Araştırma Makalesi

8. KRONİK ÜRTİKER YÖNETİMİNDE RUTİN LABORATUVAR TESTLERİNİN YERİ

Araştırma Makalesi

10. KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA SERUM IL-17 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

11. İNTÖRN HEKİM VE HEMŞİRELERDE İNME FARKINDALIĞI VE İNMELİ HASTAYA YAKLAŞIMIN ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

15. EVALUATION OF CYBERBULLYING AND MULTIDIMENSIONAL PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF TURKEY

Araştırma Makalesi

16. MOLEKÜLER VE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE TANIMLANARAK UZUN SÜRE SAKLANMIŞ STOK CANDİDA KÖKENLERİNİN MALDI-TOF MS İLE ANALİZİ

Araştırma Makalesi

17. TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Olgu Sunumu

Derleme

Contact information and address

Addressi: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Turgut Özal Cad. 34093 Çapa, Fatih, İstanbul, TÜRKİYE

Email: itfdergisi@istanbul.edu.tr

Phone: +90 212 414 21 61