e-ISSN: 1305-6441
Başlangıç: 1916
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimize yeni makale başvurularınız için yalnızca İngilizce metinler kabul edilmektedir. Makale dili Türkçe olan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg) bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Mart 2021’den itibaren, süreçteki makaleler hariç, dergi değerlendirmek üzere sadece İngilizce makaleleri dikkate almaktadır ve derginin yayın dili İngilizce’dir. 2021 Mart tarihinden önce derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg), tıbbın tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi, tüm ülkelerden ve tıbbın tüm disiplinleri ile ilgili özgün deneysel ve klinik araştırma makaleleri, ender görülebilecek olgu sunumları, belirli bir alandaki uzmanların deneyimlerini aktaran, kaynak veri içeren, özel ve aktüel konulardaki literatürle ilgili davetli derlemeler ve editörlere mektuplar yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir. Derginin hedef kitlesi, tüm tıp disiplinlerinden ilgili araştırmacıları, hekimleri ve akademisyenleri içerir.

2022 - Cilt: 85 Sayı: 3

Creative Commons

88x31.png

Contact information and address

Addressi: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Turgut Özal Cad. 34093 Çapa, Fatih, İstanbul, TÜRKİYE

Email: itfdergisi@istanbul.edu.tr

Phone: +90 212 414 21 61