İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1305-6441 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1916 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jmed/home


İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Yayın dilİngilizce ve Türkçe ’dir.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg), tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel özgün araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, özel ve aktüel konularda literatür derlemeleri ve editöre mektuplar yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir.

Derginin hedef kitlesi; sağlık alanındaki tüm disiplinlerde çalışan hekimler ve akademisyenlerdir. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1305-6441 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1916 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jmed/home
Kapak Resmi


İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Yayın dilİngilizce ve Türkçe ’dir.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg), tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel özgün araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, özel ve aktüel konularda literatür derlemeleri ve editöre mektuplar yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir.

Derginin hedef kitlesi; sağlık alanındaki tüm disiplinlerde çalışan hekimler ve akademisyenlerdir. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Cilt 84 - Sayı 1 - 15 Oca 2021
 1. WHAT ARE THE FACTORS AFFECTING THE FRAILTY OF ELDERLY PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES?
  Sayfalar 1 - 8
  Cemile İDİZ, Özlem YILMAZ, Nurdan GÜL, Sakin TEKİN, Ramazan ÇAKMAK, Meryem Merve ÖREN, Sena GÜRKAŞ, Mehmet Akif KARAN, Gülistan BAHAT, İlhan SATMAN
 2. KÜRESEL COVID-19 SALGINININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN DURUMU VE KÜMELEME ANALİZİ
  Sayfalar 9 - 19
  Elif KARTAL, M. Erdal BALABAN, Bülent BAYRAKTAR
 3. INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE SUCCESS RATES OF IN VITRO FERTILIZATION FOLLOWED BY A FAILED CYCLE
  Sayfalar 20 - 26
  Tuğba SARAÇ SİVRİKOZ, Bahar YÜKSEL ÖZGÖR, Bülent Emre BİLGİÇ, Hüseyin Tayfun KUTLU
 4. TRAKYA BÖLGESİ ERKEK İNFERTİLİTE OLGULARINDA Y KROMOZOM MİKRODELESYONLARI VE SİTOGENETİK ANOMALİLERİN SIKLIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Sayfalar 27 - 33
  Sinem YALÇINTEPE, Damla EKER, Hakan GÜRKAN
 5. NOONAN SENDROMU’NUN PRENATAL TANISINDA PTPN11 GEN ANALİZLERİNİN ETKİNLİĞİ
  Sayfalar 34 - 39
  Güven TOKSOY, Fatih TEPGEÇ, Tuğba SARAÇ, İbrahim KALELİOĞLU, Selma DEMİR, Recep HAS, Atıl YÜKSEL, Zehra Oya UYGUNER, Seher BAŞARAN
 6. THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NEUTROPHIL-TOLYMPHOCYTE RATIO PATIENTS WITH LYMPHOMA
  Sayfalar 40 - 47
  Alpay MEDETALİBEYOĞLU, Merve ATEŞ, Mustafa ALTINKAYNAK, Gazi ÇAPAR, Sena BAYRAKDAR, Cemil TAŞÇIOĞLU
 7. THE IMPACT OF 68GA-PSMA PET/CT ON THERAPY MANAGEMENT OF HIGH RISK PROSTATE CANCER
  Sayfalar 48 - 56
  Duygu HAS SIMSEK, Emine Göknur IŞIK, Caner CİVAN, Zeynep Gözde ÖZKAN, Serkan KUYUMCU, Ayça İRİBAŞ, Öner ŞANLI, Yasemin ŞANLI
 8. KRONİK ÜRTİKER YÖNETİMİNDE RUTİN LABORATUVAR TESTLERİNİN YERİ
  Sayfalar 57 - 63
  Ayşe SÜLEYMAN, Hamide Sevinç GENÇ, Zeynep TAMAY, Nermin GÜLER
 9. DRAVET SENDROMLU HASTALARIN KLİNİK, DEMOGRAFİK VE ELEKTROENSEFALOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 64 - 67
  Mahmut ASLAN, Serdal GÜNGÖR
 10. KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA SERUM IL-17 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 68 - 75
  Bülent ÇAKAL, Bilger ÇAVUŞ, Alp ATASOY, Aslı ÖRMECİ, Mesut BULAKÇI, Mine GÜLLÜOĞLU, Mehmet Güven GÜNVER, Filiz AKYÜZ
 11. İNTÖRN HEKİM VE HEMŞİRELERDE İNME FARKINDALIĞI VE İNMELİ HASTAYA YAKLAŞIMIN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 76 - 82
  Mustafa BAYRAKTAR, Mehmet Nuri KOÇAK, Erdal TEKİN, Suat SİNCAN, Hüseyin LAÇİN
 12. ALT VE ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAT DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYON SONUÇLARI: 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Sayfalar 83 - 91
  Meryem ALTIN EKİN, Şeyda KARADENİZ UĞURLU
 13. AKSİYEL UZUNLUĞUN FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERİ VE GÖZ İÇİ BASINCI DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 92 - 97
  Kemal Turgay ÖZBİLEN, Emre ALTINKURT
 14. LOKAL ANESTEZİ İLE KAROTİS ENDARTEREKTOMİ OPERASYONUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
  Sayfalar 98 - 103
  Orçun ÜNAL
 15. EVALUATION OF CYBERBULLYING AND MULTIDIMENSIONAL PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF TURKEY
  Sayfalar 104 - 112
  Seval ÇALIŞKAN PALA, Alaettin ÜNSAL, Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL, Zeynep DEMİRTAŞ, Sevil AKBULUT ZENCİRCİ, Mustafa TÖZÜN, Didem ARSLANTAŞ
 16. MOLEKÜLER VE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE TANIMLANARAK UZUN SÜRE SAKLANMIŞ STOK CANDİDA KÖKENLERİNİN MALDI-TOF MS İLE ANALİZİ
  Sayfalar 113 - 119
  Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER, Ramazan GÜMRAL, Sinem KAYA, Beyhan BEKTÖRE, Kemal TEKİN, Şinasi Taner YILDIRAN
 17. TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 120 - 129
  Ayşe Nur BALCI YAPALAK, Abdullah UÇAR, Servet YÜCE, Ömer ATAÇ
 18. TRAVMA SONRASI HORNER SENDROMU GELİŞEN İKİ OLGUNUN TÜRK CEZA KANUNU VE MALULİYET YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 145 - 148
  Nihan Hande AKÇAKAYA, Medyar KOÇAK, Kağan GÜRPINAR, Hızır ASLIYÜKSEK
 19. KANSERDE YENİ HEDEF: MİKROVEZİKÜLLER VE EKSOZOMLAR
  Sayfalar 130 - 134
  Sema BOLKENT
 20. TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARINDA ETİYOLOJİNİN AÇIKLANMASINA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR
  Sayfalar 135 - 144
  Ezgi Gizem BERKAY, Seher BAŞARAN
Creative Commons

88x31.png