Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 İZOLASYON DÖNEMİNDE ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: ÇOCUK İZLEM MERKEZİ DENEYİMİ

Yıl 2023, Cilt: 86 Sayı: 2, 159 - 165, 30.03.2023
https://doi.org/10.26650/IUITFD.1230658

Öz

Amaç: Bu çalışmada, pandemi sırasında çocuk cinsel istismarı bildirim özelliklerini ve ilişkili faktörleri pandemi öncesiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çocuk İzlem Merkezine (ÇİM) başvuran 506 çocuk ve ergen dahil edilmiştir. Çalışma ve kontrol grupları başvuru zamanına göre belirlenmiştir (pandeminin ilk 15 ayında ve pandemiden önceki 15 aylık zaman diliminde). Veriler, dosya incelemeleri, adli soruşturma raporları, aile değerlendirme raporları ve yasal süreçte çocuğun dosyasındaki diğer belgeler incelenerek retrospektif olarak toplanmıştır. Bulgular: Pandemi döneminde ÇİM’e başvuran vakalarda %16’lık bir azalma gözlendi. Öğretmenler aracılığıyla yapılan bildirimlerin %30’dan %4,7’ye düştüğü belirlendi. Çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleşen istismarın iki kat arttığı tespit edildi. Karantina döneminde tekrarlayan aile içi istismarda anlamlı bir artış görüldü (p<0,001). Sonuç: Pandemi, ÇİM’e başvuru türünü ve istismarın spesifik özelliklerini değiştirmiştir. Öğretmenler ve kamu çalışanları gibi profesyoneller aracılığıyla yapılan bildirimlerde azalmaya yol açmıştır. Ayrıca, istismar türünde çevrimiçi platforma doğru bir kaymaya ve aile içi gerçekleştirilen tekrarlayan istismarlarda artışa yol açmıştır. Bu değişikliklerin etkilerinin pandemi sonrasında da devam edebileceği düşünülmektedir.

Destekleyen Kurum

Hiç bir kurumdan destek alınmadı

Teşekkür

yok

Kaynakça

 • 1. Report of the consultation on child abuse prevention, 29-31 March 1999, WHO, Geneva 2021 [cited 2021 Apr 16]. Available from: World Health Organization - 1999 - apps.who.int google scholar
 • 2. Putnam FW. Ten-year research update review: child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42(3):269-278. [CrossRef] google scholar
 • 3. Bağ Ö, Alşen S. The new model in evaluating child sexual abuse: child advocacy centers. J Behcet Uz Child Hosp 2016;6(1):9-14. [CrossRef] google scholar
 • 4. Turkish Ministry of Health. List of existing Child Advocacy Centers Retrieved October 11, 2022, from https:// khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR-43119/cocuk-izlem-merkezi-cim-listesi.html google scholar
 • 5. Rosenthal CM, Thompson LA. Child abuse awareness month during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA Pediatr 2020;174(8):812. [CrossRef] google scholar
 • 6. Seddighi H, Salmani I, Javadi MH, Seddighi S. Child abuse in natural disasters and conflicts: a systematic review. Trauma Violence Abuse 2021;22(176-85). [CrossRef] google scholar
 • 7. Mekaoui N, Aouragh H, Jeddi Y, Rhalem H, Dakhama BSB, Karboubi L. Child sexual abuse and covid-19 pandemic: another side effect of lockdown in morocco. Pan Afr Med J 2021;38:57. [CrossRef] google scholar
 • 8. Augusti EM, Setren SS, Hafstad GS. Violence and abuse experiences and associated risk factors during the covıd-19 outbreak in a population-based sample of Norwegian adolescents. Child Abuse Negl 2021;118:105156. [CrossRef] google scholar
 • 9. De’ R, Pandey N, Pal A. Impact of digital surge during covid-19 pandemic: a viewpoint on research and practice. Int J Inf Manage 2020;55:102171. [CrossRef] google scholar
 • 10. Fernandes B, Biswas UN, Tan-Mansukhani R, Vallejo A, Essau CA. The impact of COVID-19 lockdown on internet use and escapism in adolescents. Revista de Psicologia Clinica Con Ninos y Adolescentes 2020;7(3):59-65. [CrossRef] google scholar
 • 11. Swedo E, Idaikkadar N, Leemis R, Dias T, Radhakrishnan L, Stein Z, et al. Trends in U.S. emergency department visits related to suspected or confirmed child abuse and neglect among children and adolescents aged <18 years before and during the COVID-19 pandemic- united states, january 2019-september 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69(49):1841-7. [CrossRef] google scholar
 • 12. McElvaney R. Disclosure of child sexual abuse: delays, non-disclosure and partial disclosure. what the research tells us and implications for practice. Child Abuse Review 2015;24(3):159-69. [CrossRef] google scholar
 • 13. Sserwanja Q, Kawuki J, Kim JH. Increased child abuse in Uganda amidst COVID-19 pandemic. J Paediatr Child Health 2021;57(2):188-91. [CrossRef] google scholar
 • 14. What COVID-19 means for America’s child welfare system 2020 [cited 2022 October 15]. Available from: https:// www.brookings.edu/research/what-covid-19-means-for-americas-child-welfare-system/ google scholar
 • 15. Massiot L, Launay E, Fleury J, Poullaouec C, Lemesle M, Guen CG, et al. Impact of COVID-19 pandemic on child abuse and neglect: a cross-sectional study in a French child advocacy center. Child Abuse Negl 2022;130(Pt 1):105443. [CrossRef] google scholar
 • 16. Aslan F, Timur S, Pakiş I. COVID-19 pandemisinden etkilenen çocuk istismar olgularının değerlendirmesi. Adli Tıp Bült 2020;25(Özel sayı):40-7. [CrossRef] google scholar
 • 17. Güney SA, Bağ Ö. Ülkemizde COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan karantina süreçlerinin başlangıç döneminde çocukluk çağı cinsel istismarına ait özellikler. Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(1):27-34. [CrossRef] google scholar
 • 18. Murray LK, Nguyen A, Cohen JA. Child sexual abuse. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2014;23(2):321-37. [CrossRef] google scholar
 • 19. Schneide, W, Waldfogel J, Brooks-Gunn J. The great recession and risk for child abuse and neglect. Child Youth Serv Rev 2017;72:71-81. [CrossRef] google scholar
 • 20. Acehan S, Bilen A, Ay MO, Gülen M, Avcı A, Ferhat İ. Çocuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Derg 2013;22(4):591-614. google scholar
 • 21. Polat S, Taplak ŞA, Erdem Y. Çocuğa karşı kötü muamele: çocuk istismarı ve ihmali. Hancı İH, Yurdagül E, Polat S, editörs. Adli hemşirelik. 1. Baskı. Seçkin Yayıncılık 2020;p.651-8. google scholar
 • 22. Baron EJ, Goldstein EG, Wallace CT. Suffering in silence: how COVID-19 school closures inhibit the reporting of child maltreatment. J Public Econ 2020;190:104258. [CrossRef] google scholar
 • 23. Katz I, Katz C, Andresen S, Berube A, Collin-Vezina D, Fallon B, et al. Child maltreatment reports and child protection service responses during COVID-19: knowledge exchange among Australia, Brazil, Canada, Colombia, Germany, Israel, and South Africa. Child Abuse Negl 2021;116:105078. [CrossRef] google scholar
 • 24. Bryce I. Responding to the accumulation of adverse childhood experiences in the wake of the COVID-19 pandemic: implications for practice. Children Australia 2020;45(2):1-8. [CrossRef] google scholar
 • 25. COVID under 19 June 2020 - U-Report [cited 2022 October 4] Available from: https://ureport.in/opinion/4311/ google scholar

IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER

Yıl 2023, Cilt: 86 Sayı: 2, 159 - 165, 30.03.2023
https://doi.org/10.26650/IUITFD.1230658

Öz

Objective: We aimed to evaluate the characteristics of child sexual abuse reports and the affecting factors during the pandemic compared to the pre-pandemic period. Materials and Methods: The study included 506 children and adolescents admitted to the Child Advocacy Center (CAC). Case and control groups were determined according to the time of admission (first 15 months of the pandemic and 15 months before the pandemic). The data were obtained by retrospectively examining the files, forensic investigation reports, family evaluation reports, and other documents in the files of the children in the legal process. Result: Cases applied to CAC during the pandemic decreased by 16 percent. Sexual abuse reported by teachers and professionals such as public servants decreased from 30% to 4.7%. However, abuse through online platforms doubled. Finally, recurrent domestic abuse increased significantly during quarantine (p<0.001). Conclusion: The pandemic changed the way CAC is admitted and the specifics of abuse. The teachers and public servants reported fewer incidences of sexual abuse during the pandemic period. In addition, the form of abuse shifted to the online platform, and recurrent domestic abuses have increased. Professionals working in the field of sexual abuse should keep in mind that the possible effects of these changes may continue after the pandemic.

Kaynakça

 • 1. Report of the consultation on child abuse prevention, 29-31 March 1999, WHO, Geneva 2021 [cited 2021 Apr 16]. Available from: World Health Organization - 1999 - apps.who.int google scholar
 • 2. Putnam FW. Ten-year research update review: child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42(3):269-278. [CrossRef] google scholar
 • 3. Bağ Ö, Alşen S. The new model in evaluating child sexual abuse: child advocacy centers. J Behcet Uz Child Hosp 2016;6(1):9-14. [CrossRef] google scholar
 • 4. Turkish Ministry of Health. List of existing Child Advocacy Centers Retrieved October 11, 2022, from https:// khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR-43119/cocuk-izlem-merkezi-cim-listesi.html google scholar
 • 5. Rosenthal CM, Thompson LA. Child abuse awareness month during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA Pediatr 2020;174(8):812. [CrossRef] google scholar
 • 6. Seddighi H, Salmani I, Javadi MH, Seddighi S. Child abuse in natural disasters and conflicts: a systematic review. Trauma Violence Abuse 2021;22(176-85). [CrossRef] google scholar
 • 7. Mekaoui N, Aouragh H, Jeddi Y, Rhalem H, Dakhama BSB, Karboubi L. Child sexual abuse and covid-19 pandemic: another side effect of lockdown in morocco. Pan Afr Med J 2021;38:57. [CrossRef] google scholar
 • 8. Augusti EM, Setren SS, Hafstad GS. Violence and abuse experiences and associated risk factors during the covıd-19 outbreak in a population-based sample of Norwegian adolescents. Child Abuse Negl 2021;118:105156. [CrossRef] google scholar
 • 9. De’ R, Pandey N, Pal A. Impact of digital surge during covid-19 pandemic: a viewpoint on research and practice. Int J Inf Manage 2020;55:102171. [CrossRef] google scholar
 • 10. Fernandes B, Biswas UN, Tan-Mansukhani R, Vallejo A, Essau CA. The impact of COVID-19 lockdown on internet use and escapism in adolescents. Revista de Psicologia Clinica Con Ninos y Adolescentes 2020;7(3):59-65. [CrossRef] google scholar
 • 11. Swedo E, Idaikkadar N, Leemis R, Dias T, Radhakrishnan L, Stein Z, et al. Trends in U.S. emergency department visits related to suspected or confirmed child abuse and neglect among children and adolescents aged <18 years before and during the COVID-19 pandemic- united states, january 2019-september 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69(49):1841-7. [CrossRef] google scholar
 • 12. McElvaney R. Disclosure of child sexual abuse: delays, non-disclosure and partial disclosure. what the research tells us and implications for practice. Child Abuse Review 2015;24(3):159-69. [CrossRef] google scholar
 • 13. Sserwanja Q, Kawuki J, Kim JH. Increased child abuse in Uganda amidst COVID-19 pandemic. J Paediatr Child Health 2021;57(2):188-91. [CrossRef] google scholar
 • 14. What COVID-19 means for America’s child welfare system 2020 [cited 2022 October 15]. Available from: https:// www.brookings.edu/research/what-covid-19-means-for-americas-child-welfare-system/ google scholar
 • 15. Massiot L, Launay E, Fleury J, Poullaouec C, Lemesle M, Guen CG, et al. Impact of COVID-19 pandemic on child abuse and neglect: a cross-sectional study in a French child advocacy center. Child Abuse Negl 2022;130(Pt 1):105443. [CrossRef] google scholar
 • 16. Aslan F, Timur S, Pakiş I. COVID-19 pandemisinden etkilenen çocuk istismar olgularının değerlendirmesi. Adli Tıp Bült 2020;25(Özel sayı):40-7. [CrossRef] google scholar
 • 17. Güney SA, Bağ Ö. Ülkemizde COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan karantina süreçlerinin başlangıç döneminde çocukluk çağı cinsel istismarına ait özellikler. Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(1):27-34. [CrossRef] google scholar
 • 18. Murray LK, Nguyen A, Cohen JA. Child sexual abuse. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2014;23(2):321-37. [CrossRef] google scholar
 • 19. Schneide, W, Waldfogel J, Brooks-Gunn J. The great recession and risk for child abuse and neglect. Child Youth Serv Rev 2017;72:71-81. [CrossRef] google scholar
 • 20. Acehan S, Bilen A, Ay MO, Gülen M, Avcı A, Ferhat İ. Çocuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Derg 2013;22(4):591-614. google scholar
 • 21. Polat S, Taplak ŞA, Erdem Y. Çocuğa karşı kötü muamele: çocuk istismarı ve ihmali. Hancı İH, Yurdagül E, Polat S, editörs. Adli hemşirelik. 1. Baskı. Seçkin Yayıncılık 2020;p.651-8. google scholar
 • 22. Baron EJ, Goldstein EG, Wallace CT. Suffering in silence: how COVID-19 school closures inhibit the reporting of child maltreatment. J Public Econ 2020;190:104258. [CrossRef] google scholar
 • 23. Katz I, Katz C, Andresen S, Berube A, Collin-Vezina D, Fallon B, et al. Child maltreatment reports and child protection service responses during COVID-19: knowledge exchange among Australia, Brazil, Canada, Colombia, Germany, Israel, and South Africa. Child Abuse Negl 2021;116:105078. [CrossRef] google scholar
 • 24. Bryce I. Responding to the accumulation of adverse childhood experiences in the wake of the COVID-19 pandemic: implications for practice. Children Australia 2020;45(2):1-8. [CrossRef] google scholar
 • 25. COVID under 19 June 2020 - U-Report [cited 2022 October 4] Available from: https://ureport.in/opinion/4311/ google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm ARAŞTIRMA
Yazarlar

Hatice OKSAL
Sakarya Training and Research Hospital, Center of Child Advocacy
0000-0003-1685-4468
Türkiye


Ömer BÜBER
Sakarya Training and Research Hospital, Center of Child Advocacy
0000-0001-9295-3789
Türkiye


Alper ALNAK
Sakarya Training and Research Hospital, Center of Child Advocacy
0000-0002-3515-8217
Türkiye


Hüseyin Zahid KARA
Sakarya University, Faculty of Humanities and Society Sciences, Department of Social Work
0000-0003-4503-2703
Türkiye

Proje Numarası yok
Yayınlanma Tarihi 30 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 6 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 86 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuitfd1230658, journal = {Journal of Istanbul Faculty of Medicine}, eissn = {1305-6441}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {86}, number = {2}, pages = {159 - 165}, doi = {10.26650/IUITFD.1230658}, title = {IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER}, key = {cite}, author = {Oksal, Hatice and Büber, Ömer and Alnak, Alper and Kara, Hüseyin Zahid} }
APA Oksal, H. , Büber, Ö. , Alnak, A. & Kara, H. Z. (2023). IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER . Journal of Istanbul Faculty of Medicine , 86 (2) , 159-165 . DOI: 10.26650/IUITFD.1230658
MLA Oksal, H. , Büber, Ö. , Alnak, A. , Kara, H. Z. "IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER" . Journal of Istanbul Faculty of Medicine 86 (2023 ): 159-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/76776/1230658>
Chicago Oksal, H. , Büber, Ö. , Alnak, A. , Kara, H. Z. "IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 86 (2023 ): 159-165
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 İZOLASYON DÖNEMİNDE ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: ÇOCUK İZLEM MERKEZİ DENEYİMİ AU - HaticeOksal, ÖmerBüber, AlperAlnak, Hüseyin ZahidKara Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.26650/IUITFD.1230658 DO - 10.26650/IUITFD.1230658 T2 - Journal of Istanbul Faculty of Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 165 VL - 86 IS - 2 SN - -1305-6441 M3 - doi: 10.26650/IUITFD.1230658 UR - https://doi.org/10.26650/IUITFD.1230658 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER %A Hatice Oksal , Ömer Büber , Alper Alnak , Hüseyin Zahid Kara %T IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER %D 2023 %J Journal of Istanbul Faculty of Medicine %P -1305-6441 %V 86 %N 2 %R doi: 10.26650/IUITFD.1230658 %U 10.26650/IUITFD.1230658
ISNAD Oksal, Hatice , Büber, Ömer , Alnak, Alper , Kara, Hüseyin Zahid . "IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 86 / 2 (Mart 2023): 159-165 . https://doi.org/10.26650/IUITFD.1230658
AMA Oksal H. , Büber Ö. , Alnak A. , Kara H. Z. IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER. İst Tıp Fak Derg. 2023; 86(2): 159-165.
Vancouver Oksal H. , Büber Ö. , Alnak A. , Kara H. Z. IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER. Journal of Istanbul Faculty of Medicine. 2023; 86(2): 159-165.
IEEE H. Oksal , Ö. Büber , A. Alnak ve H. Z. Kara , "IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON CHILD SEXUAL ABUSE: EXPERIENCE OF CHILD ADVOCACY CENTER", Journal of Istanbul Faculty of Medicine, c. 86, sayı. 2, ss. 159-165, Mar. 2023, doi:10.26650/IUITFD.1230658

Contact information and address

Addressi: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Turgut Özal Cad. 34093 Çapa, Fatih, İstanbul, TÜRKİYE

Email: itfdergisi@istanbul.edu.tr

Phone: +90 212 414 21 61