Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tarih ve Kültür Temalı Parklar

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 15, 129 - 140, 30.06.2017
https://doi.org/10.16950/inustd.292033

Öz

 

Çalışma saatlerinin azalmasıyla boş zamanlardaki artış, insanların yaşam standartlarının yükselmesi ve rekreasyon faaliyetlerine yönelik isteklerindeki değişiklikler ve değişen turizm talepleri ile turizm sektörünün deniz, kum, güneş üçlemesine alternatif arayışları tema parklarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Tema parkları bilimsel, kültürel ve tarihsel konuları temel alan bir müze rolündedirler. Ancak konularını belirli bir tema çevresinde canlandırırlar. Bu canlandırma işlemi işitsel ve görsel sunumlarla ve interaktif yöntemlerin kullanımıyla sağlanır. Tema parkları içerisinde yer alan tarih ve kültür temalı parklar da, farklı medeniyetlerin kültür ve tarihini, geleneklerini, mimarisini, inancını, yaşam biçimini betimleyerek çeşitli aktivite olanakları sunan parklardır.

Çeşitli inançlara sahip birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış olan ülkemiz, tarih ve kültür temalı parkların kurulması için oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Ülkemiz klasik turizmin yanı sıra yeni deneyimler edinme ve farklı kültürler tanıma isteğine de karşılık verebilecek durumdadır. Çevreye duyarlı, planlaması doğru yapılmış, turistik tesislere yakın ve hizmet kalitesi yüksek tema parklarının yapılması ülkemiz turizmine büyük katkı sağlayacaktır.

The increase in leisure time with the decrease in working hours has ena-bled the emergence of theme parks as a result of increasing in people's liv-ing standards and changes in requests for recreational activities and changing tourism demands and tourism sector's quest for alternatives to sea, sand and sun. The theme parks are a museum role based on scien-tific, cultural and historical issues. However, they animate their subject around a certain theme. This animation is provided by auditory and visual presentations and using interactive methods. Historical and cultural parks within theme parks are also parks that offer various activities by describing the culture and history, traditions, architecture, beliefs and lifestyle of dif-ferent civilizations. Our country, which has hosted many civilizations and cultures with various beliefs, has a very good potential for establishing his-torical and cultural parks. In addition to classical tourism, our country is al-so able to respond to the desire to acquire new experiences and to recog-nize different cultures. The construction of theme parks sensitive to envi-ronment, well planned, close to tourist facilities and high quality of service will contribute to the tourism of our country.

Kaynakça

 • Anonim, 2015. (TEA) Themed Entertainment Association & AECOM 2015, Theme Index: The Global Attractions Attendance Report, California.
 • Anonim1, 2016. NAPHA, http://www.napha.org/LIBRARYRESOURCES/FactsFigures/Definitions/tabid/75/ Default.aspx.
 • Anonim2, 2016. Collier International, China Theme Parks: A Magical Journey Ahead.
 • Arslan, M., 2016. Tema Parkları, Plant Dergisi, http://www.plantdergisi.com/yazi-prof-dr-mukerrem-arslan-207. html , (Erişim Tarihi: 21.11.2016).
 • Baud, M., Lawson, F. 1997. Tourism an Recreation Development Theme Parks page: 107. London, England.
 • Dalkılıç, E., 2007. Eğlence Parklarının Tarihsel Gelişim Ve Planlama Kriterleri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Song, H., Cheung, C., 2010. Factors affecting tourist satisfaction with theatrical performances: A case study of the romance of the song dynasty in Hangzhou, China, Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(7), 708-722.
 • Topaloğlu, S., 2007. Ankara Harikalar Diyarı Kent Parkı’nın Tema Park Kavramı Kapsamında İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • URL1, 2016. Kopenhag Bakken, https://en.wikipedia.org/wiki/Dyrehavsbakken, (Erişim Tarihi: 21.11.2016).
 • URL2, 2016. Coney Island-Sea Lion Park, http://www.westland.net/coneyisland/articles/sealionpark.htm, (Erişim Tarihi: 21.11.2016).
 • URL3, 2016. Travel Guide, https://www.travelchinaguide.com/attraction/zhejiang/hangzhou/song-dynasty-town. htm, (Erişim Tarihi: 10.11.2016).
 • URL4, 2016. Songcheng Hangzhou, http://www.songcn.com/SongScenic_en/About/ (Erişim Tarihi: 14.11.2016).
 • URL5, 2016. Songcheng Lijiang, http://www.songcn.com/EternalCity_en/lj/jqjs.shtml (Erişim Tarihi: 14.11. 2016).
 • URL6, 2016. Songcheng Lijiang, http://www.songcn.com/EternalLove_en/Lj.shtml (Erişim Tarihi: 09.11.2016).
 • URL7, 2016. Europa Park, https://en.wikipedia.org/wiki/Europa-Park, (Erişim Tarihi: 19.11.2016).
 • URL8, 2016. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Puy_du_Fou (Erişim Tarihi: 09.11.2016).
 • URL9, 2016. Puy Du Fou, http://www.puydufou.com/ (Erişim Tarihi: 09.11.2016).
 • URL10, 2016. Xcaret About, http://www.xcaret.com/about-xcaret.php (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • URL11, 2016. Xcaret World Heritage, http://www.xcaret.com/world-heritage.php (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • URL12, 2016. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Xcaret_Park (Erişim Tarihi: 16.10.2016).
 • URL13, 2016. Xcaret, Gallery, http://www.xcaret.com/gallery.php (Erişim Tarihi: 13.10.2016).
 • URL14, 2016. Tjapukai, http://www.tjapukai.com.au/about-tjapukai (Erişim Tarihi: 19.10.2016).
 • URL15, 2016. Tjapukai, http://www.tjapukai.com.au/tjapukai-night-fire (Erişim Tarihi: 20.10.2016).
 • URL16, 2016. Tjapukai, http://www.tjapukai.com.au/tjapukai-aboriginal-gallery (Erişim Tarihi: 22.10.2016).
 • Wylson, A., Wylson, P. 1994. Theme Parks, Leisure Centers, Zoos and Aquaria. Longman Building Studies, New York.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar-Haziran
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Ayşe Betül GÖK
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
0000-0001-9644-0921
Türkiye


Bora BİNGÖL Bu kişi benim
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Başvuru Tarihi 13 Şubat 2017
Kabul Tarihi 29 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Gök, A. B. & Bingöl, B. (2017). Tarih ve Kültür Temalı Parklar . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 7 (15) , 129-140 . DOI: 10.16950/inustd.292033