Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KÜRK MODASI, KÜRK KARŞITI HAREKETLER VE MODAYA ETKİLERİ

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 42 - 62, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.501090

Öz

Postlar insanoğlunun ilk giyim malzemesidir. İşlenerek kürke dönüştürülmesiyle moda kavramı eşliğinde farklı biçimlere dönüşerek giyim tarihi serüveninde yerini daima korumuştur. 

 Gelişen teknoloji ile hayvanlardan alınan bu postların işlenerek kullanılabilir hale gelmesiyle beraber giyimin önemli unsurlarından biri olmaya devam etmiştir. Moda kavramının gelişimiyle sezonlara uygun şekilde form, doku ve yüzey etkileri değişerek kullanımı yaygınlaşmıştır. Jackie Kennedy 60’ların başında Oleg Cassini’ nin kürk manto tasarımını giydiğinde kürk modanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Uzun yıllar doğal kürkler modanın yönlendirilmesiyle farklı şekillerde işlenmiş yeni görüntülere ulaşmış ve kürk sanayisi büyük bir sektör haline gelmiştir. Bu hızlı gelişim çevreye ve doğaya duyarlı hale gelmeye başlayan grupların tepkisine neden olmuştur. Doğal hayatın zarar görmesi, hayvan neslinin tükenmesi, vahşi hayvanların çiftliklerde yetiştirilmesi ve işkenceye maruz kalması gibi nedenler hayvan hakları savunucularının tepkisini çekmiştir. Kürke olan yoğun talep kürk endüstrisinin kurulmasına neden olmuştur. Hayvan hakları organizasyonları bu konuya dikkat çekmek için çeşitli eylemlerde bulunmuşlardır. Hayvanların kürkleri için insanlık dışı uygulamalara maruz kalması özellikle PETA gibi uluslararası organizasyonlar ve bölgesel gruplarla protesto edilmekte ve toplum kürk kullanmama konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu süreçte yapay kürk sektörü adım adım daha çok tercih edilmeye başlamıştır.

Kaynakça

  • ACAR S., TOSUN E., (2017). Anadolu Havlı Yer Yaygılarının Yapısal Açıdan Dünyadaki Benzerleriyle Birlikte İncelenmesi ve Bir Sınıflandırılması Önerisi, Yedi Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, sayı 18, ss. 61-73. İzmir.AĞAKAY M. A. (1959). Türkçe Sözlük, Yeni Matbaa, Ankara.BARUTOĞLU A. (2018). “Kürk Kullanmayı Bırakan Lüks Moda Markalar” , Elle Moda Dergisi, Ekim, URL: (https://www.elle.com.tr/galeri/moda/2018de-kurk-kullanmayi-birakan-luks-moda-markalari).Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1986). 18. cilt, İnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul.COLPITTS, G. (2013). “The Domesticated Body and the Industrialized Imitation Fur Coat in Canada -1919-1939” , Contesting Bodies and Nation in Canadian History, 134. Canada.CONNIFF, R. (2016). “Back in Fashion” National Geographic Dergisi, Eylül, pp. 96-113.DYHOUSE, C. (2011). “ Skin Deep: The Fall of Fur” History Today Journal, pp. 26-29 November.ERDMANN, Kurt (1960). “Der Turkısche Teppıch Des 15 Jahrhundertsc, 15.Asır Türk Halısı” , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.FISCHEL, A. (2013). “Moda Geçmişten Günümüze Giyim ve Kuşam ve Stil Rehberi, Kaktüs Yayıncılık, İstanbul.FOGG, M. (2014). “Modanın Tüm Öyküsü’’ çev. Emre Gözgü, Hayalperest Yayıncılık, İstanbulGÖRGÜNAY, N. (2005). “Düğümlü Halının Öncüsü Geve/ Tülü ve Benzeri Dokumalar” İzmir Güneş Ofset.GÖRGÜNAY, N. (1986). “Post Görünümlü Yaygı Örnekleri” , Türk Hava Yolları Magazin, Mayıs ,Yıl 4, Sayı 37, ss. 18-19, İstanbul.MARIELLE, B. (2017). Ebony Journal, vol. 72, Issue 4, pp. 45-48, AmericaWATSON, L. (2007). ‘’Modaya Yön Verenler’’, Güncel Yayıncılık, İstanbul.UDALE, J. (2014). “Moda Tasarımında Tekstil ve Moda” , çev. Hayriye Güngör, Moda Tasarım Temelleri Dizisi 02, Literatür Yayınları, İstanbul. RUIGI L. (2014). “An Exploration Of The Fur Industry: The Factors Which Contribute to The Success of a Chinese Fur Fashion Brand” Final Report : The Fur Industry, MA International Fashion Business in Nottingham Trent University, No: 527827, July 18, URL: https://issuu.com/87598/docs/report_single_page.SELÇUK, E. (1984). "Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yabanıl Halde Yaşamakta Olan, Tilki Kürklerinin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı 1-2, ss. 65-74, URL: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/35096TOLUNAY, B. (2017). “İnuitler- Eskimolar: Geçmişleri, Gelenekleri, Bugünü” ,Mayıs. URL: http://arkeofili.com/inuitler-eskimolar-gecmisleri-gelenekleri-bugunu/.TOSUN, E. (2018). “Tülü Tekniği Üzerine Bir Araştırma ve Çağdaş Tasarım Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.VOGUE Fashion Magazine (2017). America, November.WALTRAH, T. (2016). “The Fur Trade”, Outdoor Life, February- March, pp.71-77.YILDIRIM, F. (1993). “Artık Kürk Giymek Zevksizlik ve Görgüsüzlük” , Kim Dergisi, ss.70-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts
Yazarlar

Sedef ACAR (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0002-4317-0427
Türkiye


Ecem TOSUN (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 24 Aralık 2018
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Acar, S. & Tosun, E. (2019). KÜRK MODASI, KÜRK KARŞITI HAREKETLER VE MODAYA ETKİLERİ . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 42-62 . DOI: 10.16950/iujad.501090