Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dünya Mirası Kırsal Kültürel Peyzajları ve Selge Tarım Terasları

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 63 - 76, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.504777

Öz

Bu çalışmada Dünya Mirası Kültürel Mirasları listesinde yer alan ve kırsal nitelik taşıyan kültürel peyzaj alanlarının değerlendirilmesi ile Dünya Mirası kültürel peyzajları açısından tarımsal ve kırsal özellikleri itibariyle binlerce yıldır süregelen geleneksel alan kullanım deseni ile Selge geleneksel tarım terasları incelenmiştir.

Çalışmada, Dünya Miras Listesindeki miras alanları seçilme kriterleri doğrultusunda yorumlanmaktadır. Arazi çalışmaları ve yapılan kaynak incelemeleri ile ortaya konan ve Selge antik kentinin belirgin bir özelliği olan geleneksel tarım terasları ve antik özellikleri açısından UNESCO tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda uygunluğu değerlendirilmiştir. Selge antik kentinin ve geleneksel tarım teraslarının Dünya Miras Listesinde yer alan kırsal kültürel peyzajların öne çıkan özelliklerini içermesi, geleneksel alan kullanımı ve tarihi doku değerleriyle listede yer alması gerekliliğinin ortaya konulması çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Kaynakça

 • Akdoğu, G., (2014). Kentleşme Sürecinde Kırsal Yerleşmelerde Yaşanan Peyzaj Değişimlerinin İrdelenmesi. T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akpınar, E., (2007). Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri Ve Yeni Bir Aday Önerisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 9-1 Yıl: 2007.
 • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2018). http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR-67572/selge.html (Son erişim tarihi: 08.12.2018)
 • Antalya Valiliği, (2004). Kültür Envanteri; TC Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Envanteri (Manavgat- Serik). İl Özel İdaresi Kültür Yayınları, Envanterler Dizisi:3, Antalya.
 • Atik, M., Altuntaş, A., (2011). Visions for Sustainability in Landscape Architecture and Heritage Conservation: Three Examples from Turkish Mediterranean, Antalya. Ican-la International Conference of Landscape Architecture Projects: from Theory to Technical Implementation. New Tendencies and Perspectives, 29 May–3 June, 2011 St.Petersburg – Russia, Book of Abstracts, pages 8-9.
 • Büyükyıldırım, G., (1991). Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Ve Selge Antik Kenti Su Yapıları Üzerine Bir İnceleme. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü, Antalya.Bean, G., E., (1999). Eski Çağ’da Güney Kıyılar. Arkeoloji Dizisi:002, 2. Basım, İstanbul. ISBN: 978-975-571-055.
 • Kap Yücel, S., D., Salt, E., (2018). Kültürel Peyzajların Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimlerinin Tespiti: Bursa İznik Örneği. Planlama 2018;28(1):40–55 doi: 10.14744/planlama.2018.46220.
 • Kunar, S., (1995). Side: Seleukia, Manavgat, Etenna, Selge, Köprülü Kanyon. Net Turistik Yayınları A.Ş., ISBN: 9754792682, 1. Baskı, İstanbul.
 • Maymand, (2018). Cultural Landscape of Maymand. http://maymand.ir/en_US/Pages/Gallery/DastKand_Maymand_Village (Son erişim tarihi: 07.12.2018)
 • Nolle, J., (2015). Sikkeler, Ağaçlar ve Alimler: Selge. Pisidia’nin Dağ Şehrinde Bir ‘Doğa Tapınağı’. Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Yayınları, ISBN: 9786054018239, İstanbul.
 • Strabon, (2009). Geographika, Kitap: XII-XIII-XIV, Antik Anadolu Coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Antik Kaynaklar Dizisi:1, ISBN: 975-7538-20-5. 6. Baskı, İstanbul.
 • Taylor, K., (2011). Emergence Of Cultural Landscape Concepts Part 1.
 • UNESCO, (2018a). World Heritage List. http://whc.unesco.org/en/list/ (Son erişim tarihi: 6.11.2018)
 • UNESCO, (2018b). Cultural Landscapes. http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#2 (Son erişim tarihi: 12.11.2018)
 • UNESCO World Heritage Papers, (2009). http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187044e.pdf (Son erişim tarihi: 10.11.2018)
 • Val d'Orcia, (2018). Val d'Orcia. http://www.italia.it/en/travel-ideas/unesco-world-heritage-sites/val-dorcia.html (Son erişim tarihi: 11.12.2018)
 • Von Lanckoronski, K., G., (1892). Pamphylia ve Pisidia kentleri, II. Cilt Psidia. Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Çeviri Dizisi-6, 2015. ISBN: 978-605-4018-25-3.
 • Weltkulturerbe Wachau, (2018). Weltkulturerbe Wachau. https://www.weltkulturerbe-wachau.at/wein-tourismus/ (Son erişim tarihi: 10.12.2018)
 • Yalçın Coşkun, B., S., (2009). Kültürel Peyzaj Alanları ve Yöresel Mimarinin Bütünleşik Korunması, Muğla Çomakdağ Köyü Örneği. Mimar.ist, Sayı 2009/31, (s. 37-42).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Sıla BALTA (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1831-0907
Türkiye


Meryem ATİK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2105-9231
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2018
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Balta, S. & Atik, M. (2019). Dünya Mirası Kırsal Kültürel Peyzajları ve Selge Tarım Terasları . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 63-76 . DOI: 10.16950/iujad.504777