Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 28 - 41, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.514132

Öz

Kaynakça

  • Akdur, T. E., H. Bal, Ö. Çoban, N. Sarımanoğlu, M. Sayın, E. Ulutan, Z. Sayın (2016). STEM Eğitim Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
  • Akgündüz, D., M. Aydeniz, G. Çakmakçı, B. Çavaş, M. S. Çorlu, T. Öner, S. Özdemir (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. Akgündüz, D. ve H. Ertepınar (Ed). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları.
  • Platz, J. (2007, 3 Eylül). How do you turn STEM into STEAM? Add the Arts!. Erişim Adresi: http://www.ikzadvisors.com/wp-content/uploads/2009/09/STEM-+-ARTS-STEAM.pdf
  • Seren, S. ve E. Veli (2018). 2005 Yılı İtibariyle Değişen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında STEM Eğitimine Yer Verilme Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, Haziran (1.Sayı, 1.Cilt). ss. 24-47.

STEAM EĞİTİMİNDE SANATIN YERİ

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 28 - 41, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.514132

Öz

STEAM, bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engeenering), sanat (arts) ve matematik (mathematics) kelimelerinin baş harflerinin bileşiminden oluşan bir kavramdır. Ekonomik refah ve iyi bir yaşam için geleceğe yatırım yapmanın yollarından biri olarak görülen STEAM, birçok değişkeni içeren eğitim yaklaşımına sahiptir. Bu eğitim, okullarda her öğrenciye bir bilgisayar verilerek gerçekleştirilebildiği gibi, okul sonrası STEAM topluluklarında da uygulanabilmektedir. Hatta STEAM müfredatları dahi hazırlanmaktadır. Ayrıca robotik uygulamalar, kendi cihazını geliştir veya proje odaklı üretim gibi birçok süreç, bu eğitim yaklaşımının bir parçası olmaktadır. STEAM eğitimi okul öncesinden doktora düzeyine kadar birçok safhada verilmektedir. 1950’li yılların sonunda STEM olarak ortaya çıkan ancak son yıllarda STEAM olarak bilinen bu kavram, çok önemli bir alan olan sanatı da içerisine katmıştır. Çünkü dört alanı (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) içeren STEM, yaratıcılık ve inovasyon süreci açısından eksik kalmıştır. Bu araştırmada bu konu üzerinde durulmuştur.

Bu araştırma, ilgili literatürün taranması ve bir uygulama örneğinin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir.

STEAM eğitimi, insanların sanatsal düşünerek daha iyi matematikçiler, mühendisler ve bilim adamları olabileceğini öne sürmektedir. Dolayısı ile sanat, bilimin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin bir tamamlayıcısıdır denilebilir. STEAM eğitimi için sanat, çok yönlü bir eğitimi sağlamaktadır. STEAM eğitim yaklaşımının, ülke veya toplumların birçok açıdan gelişebilmesi ve rekabet edebilmesi için uygulanması gereken bir eğitim yaklaşımıdır. 

Kaynakça

  • Akdur, T. E., H. Bal, Ö. Çoban, N. Sarımanoğlu, M. Sayın, E. Ulutan, Z. Sayın (2016). STEM Eğitim Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
  • Akgündüz, D., M. Aydeniz, G. Çakmakçı, B. Çavaş, M. S. Çorlu, T. Öner, S. Özdemir (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. Akgündüz, D. ve H. Ertepınar (Ed). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları.
  • Platz, J. (2007, 3 Eylül). How do you turn STEM into STEAM? Add the Arts!. Erişim Adresi: http://www.ikzadvisors.com/wp-content/uploads/2009/09/STEM-+-ARTS-STEAM.pdf
  • Seren, S. ve E. Veli (2018). 2005 Yılı İtibariyle Değişen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında STEM Eğitimine Yer Verilme Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, Haziran (1.Sayı, 1.Cilt). ss. 24-47.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts
Yazarlar

Levent MERCİN
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 17 Ocak 2019
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Mercin, L. (2019). STEAM EĞİTİMİNDE SANATIN YERİ . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 28-41 . DOI: 10.16950/iujad.514132