Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investıgatıon of The Aesthetıcs and Functıonal Propertıes of The Areas in The Urban Park in accordance with The User Opınıons in exampe of Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü The Cıty Park

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 107 - 128, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.556154

Öz

Aim: In this study, areas in the Prof. Dr. Erdal İnönü City Park were evaluated in terms of user opinions according to aesthetic and functional criteria. Method: The areas in the park have been determined and maps for each area were created. A survey study was conducted in order to get the opinions of the users about the park. Data was evaluated by using descriptive statistics. As a result of the data obtained from the survey study, the map was created according to each criteria. Results: There is determined that square and entrance of the park are the most favorite areas in the park. Garden, cafe and surround of ornamental pool which are found in the middle of the park, are less favorite areas in the park. Building and playground which are found in the east and southwest of the park, are not favorite by users. Preferences have shown significant difference according to variables such as age, occupation and income. But preferences have not shown significant difference according to variables such as education and sex. Conclusion: The main purpose of the success of the landscape design is to be liked by users. Therefore, before landscaping design is done in any area, users should be investigated, requests and demands should be taken and landscape design should be developed in this direction.

Kaynakça

 • Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. Journal of City analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. Volume:12 Issue:1, Page:5-24. Doi: https://doi.org/10.1080/13604810801933495
 • Cranz, G., Boland, M., (2004). Defining the sustainable park: a fifth model of urban parks. Landscape Journal. 23 (2): 102-120. Doi:10.3368/lj.23.2.102.
 • Çınar A., (2008). Kent Parklarının Rekreasyonel Yönden Yeterliliği Üzerine Fethiye-Muğla Kent Parkları Örneğinde Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38.
 • Graham, C.A., (1995). Context and connection: evaluating succes in urban parks. The Thesis of Master of Architecture, Urban and Regional Plannıng. Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington, USA.
 • Kurtaslan, B. Ö., (2017). Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması. OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi. Volume:7, Cilt:7, Kayseri. DOI: 10.26466/opus.354010
 • Nasuh, D., (1993). Kent Parklarının Nitelikleri ve Ankara Örneğinde İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 Sayfa. Ankara
 • Ocak, R. Ö., Perçin, H. (2014). Bazı Kent Parklarının Tasarım Anlayışlarının İncelenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 12-20, Konya.
 • Oğuz, D,. (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 290 sayfa. Ankara.
 • Özkır, A. (2007). Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 187 Sayfa. Ankara.
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban Forestry and and Urban Greening. 9(2): 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
 • Sonkur, B., Durak, M., Tazebay, İ., (2017). Kent Parkı Kullanımı Ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Ankara Kenti Örneği. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi. Sayı:10, İstanbul. Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x
 • Yücel G. F. (2005). Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 196 sayfa. İstanbul.

Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 107 - 128, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.556154

Öz

Amaç: Bu çalışmada Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde bulunan kullanım alanları, kullanıcı görüşleri açısından estetik ve fonksiyonel kriterlere göre değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmada, park içerisinde bulunan kullanım alanları belirlenmiş ve her bir kullanım alanının haritası oluşturulmuştur. Kullanıcıların park hakkındaki düşüncelerinin alınması amacıyla anket çalışması yürütülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler sonucunda parkın her bir kritere göre haritası oluşturulmuştur. Bulgular: Parkın batısında yer alan meydan ve park girişinin en yüksek tercih düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanın ortasında bulunan kır kahvesi, kafe ve yüzme havuzu çevresinin tercih düzeylerinin daha az olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanının doğu ve güneydoğusunda yer alan dernek binası ve çocuk oyun alanı kullanıcılar tarafından tercih edilmemektedir.  Yaş, meslek, gelir gibi değişkenlere bağlı olarak kullanıcı tercihleri anlamlı farklılıklar göstermektedir. Eğitim ve cinsiyet değişkenlerinde anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sonuç: Yapılmış olan peyzaj tasarımının başarıya ulaşmasının temel amacı insanlar tarafından tercih edilmesidir. Bu yüzden herhangi bir alanda peyzaj tasarımı yapılmadan önce, kullanıcılar araştırılmalı, istek ve talepleri alınmalı, peyzaj tasarımı bu yönde geliştirilmelidir.

Kaynakça

 • Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. Journal of City analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. Volume:12 Issue:1, Page:5-24. Doi: https://doi.org/10.1080/13604810801933495
 • Cranz, G., Boland, M., (2004). Defining the sustainable park: a fifth model of urban parks. Landscape Journal. 23 (2): 102-120. Doi:10.3368/lj.23.2.102.
 • Çınar A., (2008). Kent Parklarının Rekreasyonel Yönden Yeterliliği Üzerine Fethiye-Muğla Kent Parkları Örneğinde Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38.
 • Graham, C.A., (1995). Context and connection: evaluating succes in urban parks. The Thesis of Master of Architecture, Urban and Regional Plannıng. Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington, USA.
 • Kurtaslan, B. Ö., (2017). Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması. OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi. Volume:7, Cilt:7, Kayseri. DOI: 10.26466/opus.354010
 • Nasuh, D., (1993). Kent Parklarının Nitelikleri ve Ankara Örneğinde İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 Sayfa. Ankara
 • Ocak, R. Ö., Perçin, H. (2014). Bazı Kent Parklarının Tasarım Anlayışlarının İncelenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 12-20, Konya.
 • Oğuz, D,. (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 290 sayfa. Ankara.
 • Özkır, A. (2007). Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 187 Sayfa. Ankara.
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban Forestry and and Urban Greening. 9(2): 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
 • Sonkur, B., Durak, M., Tazebay, İ., (2017). Kent Parkı Kullanımı Ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Ankara Kenti Örneği. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi. Sayı:10, İstanbul. Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x
 • Yücel G. F. (2005). Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 196 sayfa. İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Orhun SOYDAN (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0723-921X
Türkiye


Ahmet BENLİAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0902-2658
Türkiye


Anılcan AKBULUT Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9378-5139
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 19 Nisan 2019
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Soydan, O. , Benliay, A. & Akbulut, A. (2019). Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 107-128 . DOI: 10.16950/iujad.556154