Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 19, Sayfalar 107 - 128 2019-06-30

Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği
Investıgatıon of The Aesthetıcs and Functıonal Propertıes of The Areas in The Urban Park in accordance with The User Opınıons in exampe of Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü The Cıty Park

Orhun SOYDAN [1] , Ahmet Benliay [2] , Anılcan Akbulut [3]


Amaç: Bu çalışmada Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde bulunan kullanım alanları, kullanıcı görüşleri açısından estetik ve fonksiyonel kriterlere göre değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmada, park içerisinde bulunan kullanım alanları belirlenmiş ve her bir kullanım alanının haritası oluşturulmuştur. Kullanıcıların park hakkındaki düşüncelerinin alınması amacıyla anket çalışması yürütülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler sonucunda parkın her bir kritere göre haritası oluşturulmuştur. Bulgular: Parkın batısında yer alan meydan ve park girişinin en yüksek tercih düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanın ortasında bulunan kır kahvesi, kafe ve yüzme havuzu çevresinin tercih düzeylerinin daha az olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanının doğu ve güneydoğusunda yer alan dernek binası ve çocuk oyun alanı kullanıcılar tarafından tercih edilmemektedir.  Yaş, meslek, gelir gibi değişkenlere bağlı olarak kullanıcı tercihleri anlamlı farklılıklar göstermektedir. Eğitim ve cinsiyet değişkenlerinde anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sonuç: Yapılmış olan peyzaj tasarımının başarıya ulaşmasının temel amacı insanlar tarafından tercih edilmesidir. Bu yüzden herhangi bir alanda peyzaj tasarımı yapılmadan önce, kullanıcılar araştırılmalı, istek ve talepleri alınmalı, peyzaj tasarımı bu yönde geliştirilmelidir.

Aim: In this study, areas in the Prof. Dr. Erdal İnönü City Park were evaluated in terms of user opinions according to aesthetic and functional criteria. Method: The areas in the park have been determined and maps for each area were created. A survey study was conducted in order to get the opinions of the users about the park. Data was evaluated by using descriptive statistics. As a result of the data obtained from the survey study, the map was created according to each criteria. Results: There is determined that square and entrance of the park are the most favorite areas in the park. Garden, cafe and surround of ornamental pool which are found in the middle of the park, are less favorite areas in the park. Building and playground which are found in the east and southwest of the park, are not favorite by users. Preferences have shown significant difference according to variables such as age, occupation and income. But preferences have not shown significant difference according to variables such as education and sex. Conclusion: The main purpose of the success of the landscape design is to be liked by users. Therefore, before landscaping design is done in any area, users should be investigated, requests and demands should be taken and landscape design should be developed in this direction.

 • Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. Journal of City analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. Volume:12 Issue:1, Page:5-24. Doi: https://doi.org/10.1080/13604810801933495
 • Cranz, G., Boland, M., (2004). Defining the sustainable park: a fifth model of urban parks. Landscape Journal. 23 (2): 102-120. Doi:10.3368/lj.23.2.102.
 • Çınar A., (2008). Kent Parklarının Rekreasyonel Yönden Yeterliliği Üzerine Fethiye-Muğla Kent Parkları Örneğinde Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38.
 • Graham, C.A., (1995). Context and connection: evaluating succes in urban parks. The Thesis of Master of Architecture, Urban and Regional Plannıng. Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington, USA.
 • Kurtaslan, B. Ö., (2017). Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması. OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi. Volume:7, Cilt:7, Kayseri. DOI: 10.26466/opus.354010
 • Nasuh, D., (1993). Kent Parklarının Nitelikleri ve Ankara Örneğinde İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 Sayfa. Ankara
 • Ocak, R. Ö., Perçin, H. (2014). Bazı Kent Parklarının Tasarım Anlayışlarının İncelenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 12-20, Konya.
 • Oğuz, D,. (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 290 sayfa. Ankara.
 • Özkır, A. (2007). Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 187 Sayfa. Ankara.
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban Forestry and and Urban Greening. 9(2): 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
 • Sonkur, B., Durak, M., Tazebay, İ., (2017). Kent Parkı Kullanımı Ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Ankara Kenti Örneği. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi. Sayı:10, İstanbul. Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x
 • Yücel G. F. (2005). Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 196 sayfa. İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0723-921X
Yazar: Orhun SOYDAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0902-2658
Yazar: Ahmet Benliay
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9378-5139
Yazar: Anılcan Akbulut
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { iujad556154, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {107 - 128}, doi = {10.16950/iujad.556154}, title = {Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği}, key = {cite}, author = {SOYDAN, Orhun and Benliay, Ahmet and Akbulut, Anılcan} }
APA SOYDAN, O , Benliay, A , Akbulut, A . (2019). Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 107-128 . DOI: 10.16950/iujad.556154
MLA SOYDAN, O , Benliay, A , Akbulut, A . "Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 9 (2019 ): 107-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/47468/556154>
Chicago SOYDAN, O , Benliay, A , Akbulut, A . "Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 9 (2019 ): 107-128
RIS TY - JOUR T1 - Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği AU - Orhun SOYDAN , Ahmet Benliay , Anılcan Akbulut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16950/iujad.556154 DO - 10.16950/iujad.556154 T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 128 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - doi: 10.16950/iujad.556154 UR - https://doi.org/10.16950/iujad.556154 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği %A Orhun SOYDAN , Ahmet Benliay , Anılcan Akbulut %T Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 9 %N 19 %R doi: 10.16950/iujad.556154 %U 10.16950/iujad.556154
ISNAD SOYDAN, Orhun , Benliay, Ahmet , Akbulut, Anılcan . "Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 9 / 19 (Haziran 2019): 107-128 . https://doi.org/10.16950/iujad.556154
AMA SOYDAN O , Benliay A , Akbulut A . Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; 9(19): 107-128.
Vancouver SOYDAN O , Benliay A , Akbulut A . Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; 9(19): 128-107.