Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FEMİNİST SANAT SONRASI CİNSİYET

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 1 - 18, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.570253

Öz

1970’lerdeki sanat hareketliliğine baktığımızda feminist sanat sorgulamalarıyla karşılaşmaktayız. Toplumsal bakış, kadınlara çeşitli görev ve sorumluluklar yükleyerek onları ev içlerine kapatıp, cinsel birer obje olarak göstermektedir. Sanat eserlerinde de bu durum desteklenmektedir. Feminist sanat oluşumu ile başlayan ve “sanatta kadın sanatçılar da vardır, görmezden gelinemez” durumu basit bir değişim olmadığından, farklı sorgulamaları da beraberinde getirmiştir. Bu sorgulamalar ciddi tartışmaları da ortaya çıkarmıştır. Eril bir hâkimiyette olan sanat kalıp değiştirmeye, yeniden şekil almaya başlamıştır. Bu değişim kendisini sanat eserlerinde gösterirken, durumun kuramsal gelişimi de çağdaş sanatın sorgusu halini almaya başlar. Çağdaş sanatın konuları arasında olan cinsiyet, kimlik, beden; feminist sanat paralelinde devam eder.  Bu yazıda feminist sanat hareketiyle başlayan değişimden bugün nasıl yararlanıldığı irdelenmiş, kadın üretimi olarak algılanan nakış işlerinin günümüz sanatında erkeklerin de kullandıkları bir teknik olarak kendini göstermesi ve cinsiyet farklılıklarını günümüz sanatının içine nasıl dâhil ettiği durumu ele alınmıştır. Feminist sanatın ortaya koyduğu işler, alternatif yaklaşımların oluşmasını da güçlendirmiştir. Sanatın sınırları genişlerken kalıplaşmış sanat tanımı ise netliğini kaybetmiştir.

Kaynakça

  • ANTMEN, Ahu, 2014, Sanat Cinsiyet, İletişim Yayıncılık, İstanbul
  • DİREK, Zeynep, 2007, Judith Butler: Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi, Cogito,YKY ,İstanbul
  • COGİTO, 2009, sayı:58
  • DUTTON, Denis,2009,Sanat İçgüdüsü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
  • HEARTNEY, Eleanor ,2008, Sanat ve Bugün, Akbank Yayınları, İstanbul
  • KATALOG, 2019, İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel anlatılar, İstanbul Modern

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts
Yazarlar

Binnaz KOCA
0000-0002-5012-2650
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 26 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Koca, B. (2019). FEMİNİST SANAT SONRASI CİNSİYET . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 1-18 . DOI: 10.16950/iujad.570253