Diğer
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sürdürülebilir Kampüs İçin Peyzaj Tasarımı: Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Doğal Gölet Ve Yakın Çevresi

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 129 - 136, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.571716

Öz

Günümüzde dünya, nüfus artışı, küresel ısınma ve iklim değişikliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı, su kıtlığı gibi sürdürülebilir gelişmeyi etkileyen pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bu bağlamda üniversiteler, çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarla başa çıkmada ve sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmada önemli role sahip paydaşlardan biridir. Bu kuruluşlar, sürdürülebilirlik konusunda diğer kurumlara örnek teşkil etmede, geliştirilen yeni teknolojilerin sürdürülebilirlik kavramı ile ele alınarak çevresel etkilerinin azaltılmasında, sürdürülebilir uygulamalar ve sürdürülebilir bir toplumun oluşmasındaki rolleriyle gelişme sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan sürdürülebilir kampüs yaklaşımı, enerji tüketimlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltarak, malzeme ve atık yönetimini iyileştirerek, eğitim, öğretim, araştırma ve kurumsal yönetim birimlerini işlevsel açıdan birbirine bağlamaktadır.  Ayrıca yeni teknik ve teknolojilerin sürdürülebilirlik kavramı ile geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada sürdürülebilir kampüs kavramı çerçevesinde Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü için bir rekreasyon alanı tasarlanmıştır. Tasarım için alana ilişkin veriler analiz edilerek, elde edilen çıktılar doğrultusunda alanın kullanıma ve sürdürülebilirliğine yönelik ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu ihtiyaçlar sürdürülebilirlik kriterlerine uygun bir şekilde düzenlendikten sonra proje süreci, leke ve konsept planı, kesin proje ile tamamlanmıştır. Sonuç olarak Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü için Green Metric kriterlerine uygunluğunu artırmak, su etkin anlayışa sahip, sürdürülebilir bir kampüs tasarımı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Aslan, B.G., Yazici, K. (2016). Yeşil Altyapı Sistemlerinde Mevcut Uygulamalar, Ziraat Mühendisliği, Sayı: 363.
 • Benedict, M.A, McMahon, E. (2006). Green Infrastructure, Island Press. Wsahington, 300p.
 • European Union (2013). Building A Green İnfrastructure For Europe. ISBN 978-92-79-33428-3 doi: 10.2779/54125.
 • Kurdoğlu, Çiçek, B., Yurdakul, N.M., Bayramoğlu, E. (2018). Yeni Kampüs Yaklaşımının Uzman Değerlendirme Yöntemi İle İncelenmesi. Social Sciences Studies journal, 4(19), ss:2064-2071, ISSN: 2587-1587.
 • Lele, S.M. (1991). Sustainable Development: A Critical Review. 19 (6), pp: 607-621. doi: https://doi.org/10.1016/0305-750X(91)90197-P
 • Saygın, N. (2015). Sürdürülebilir Yağmursuyu Yönetimi ve Yeşil Altyapı Teknikleri ile Su Merkezli Bir Kentleşme. 3. Uluslararası Su Kongresi: Sürdürülebilir Su Yönetimi, İzmir, Türkiye.
 • The Countryside Agency (2006) The Countryside In and Around Towns: The Green Infrastructure of Yorkshire and the Humber. https://www.leedsbeckett.ac.uk/as/cudem/CIAT_final.pdf/ (Erişim tarihi: 25.05.2019)
 • Oktay, S., Küçükyağcı, P. (2015). Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarım Sürecinin İrdelenmesi. II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS2015), 28-30.05.2015, Türkiye,2015
 • Öztaş, R.G., Çelikyay S. (2018). An Alternative İndicator On Water Management İn Planning: Water Footprint, V.International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 24-26.07.2018-, Barcelona, İspanya, 2018
 • Yılmaz, S. (2015). Bir Kampüs Açık Mekânın Çevresel Tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 297-307.
 • URL-1, 2010. http://greenmetric.ui.ac.id/criterian-indicator/ (Erişim tarihi: 20.05.2019)
 • URL-2, 2017. http://www.yesilkampus.itu.edu.tr/ (Erişim tarihi: 25.05.2019)
 • URL-3, 2015. http://greenmetrics.beun.edu.tr/ (Erişim tarihi: 25.05.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Mustafa Artar (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-7382-716X
Türkiye


İdil Dal
0000-0003-1429-302X


Rukiye Gizem Öztaş Bu kişi benim
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0003-0999-418X


Atakan Süha Karayılmazlar
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-7114-0578

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Artar, M. , Dal, İ. , Öztaş, R. G. & Karayılmazlar, A. S. (2019). Sürdürülebilir Kampüs İçin Peyzaj Tasarımı: Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Doğal Gölet Ve Yakın Çevresi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 129-136 . DOI: 10.16950/iujad.571716