PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KENT PARKLARINA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 9, 35 - 42, 07.06.2014

Öz

Artan nüfus yoğunluğu ve hızlı kentleşme sonucunda gerçekleşen kirlilik beraberinde pek çok sorun gündeme getirmiştir. İnsan yaşamını fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyen ve bir çevre sorunu haline dönüşen en önemli kirlilik sorunlarından birisi olan gürültü kirliliği en başta gelmektedir. Çalışmada Trabzon kent merkezinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan kent parklarında (Meydan Park ve Fatih Park) gürültü ölçümleri yapılmıştır. Bu kapsamda Trabzon kent meydanında kentsel dönüşüme dayalı olarak değişen otoyol güzergâhı ve bazı araç yollarının trafiğe kapanması sonucu gürültü seviyesinde de değişimler olacağı düşünülerek 2007 ve 2014 yıllarında yapılan ölçümler karşılaştırılmıştır. Meydan Parkı çevresinin araç trafiğine kapatılması sonucunda 2007 yılındaki gürültü seviyesi ortalama 14.25 dBA azalmıştır. Fatih Parkı çevresinde ise gürültünün eskiye oranla azaldığı ancak araç yollarının trafiğe açık olmasından dolayı 6.16 dBA azaldığı görülmüştür. Tüm ölçüm sonuçları Trabzon kent parklarındaki gürültü yoğunluğunun araç trafiğine bağlı olarak değiştiği sonucunu ortaya koymuştur. Her iki park alanında da gürültü seviyesinin Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ne göre arzu edilen seviyeye indirgenebilmesi ve akustik açıdan konforun sağlanabilmesi amacıyla doğal-yapay elemanları kullanarak engeller düzenleneceği sonucuna varılmıştır.

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 9, 35 - 42, 07.06.2014

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Elif BAYRAMOĞLU


Buket ÖZDEMİR


Öner DEMİREL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2014
Başvuru Tarihi 7 Haziran 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Bayramoğlu, E. , Özdemir, B. & Demirel, Ö. (2014). GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KENT PARKLARINA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 4 (9) , 35-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8728/108989