PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VISUAL LANDSCAPE PERCEPTION

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 11, 09.07.2015

Öz

Landscape, the way that people perceive, is described as areas the characteristics of which are made up as a result of the interaction and activity of natural and/or human factors. The composition which is formed as a result of this interaction of natural and cultural components sets forth the visual landscape conception.In the scope of study landscape, perception, visual landscape concepts, visual design factors and visual design principles in support of related descriptions and the visuals are presented as a compilation.

Kaynakça

 • Yücel, M., Aslanboğa, İ. ve Korkut, A. 2008. Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Yayın No: 2008/4, Ankara (in Turkish).
 • Appleton, J. 1980. Landscape in the arts and the sciences. University of Hull, Yorkshire, UK.
 • Forman, R.T.T. and Godron, M. 1986. Landscape ecology. John Wiley&Sons, New York. 620 pp.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Peyzaj. (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Anonymous. 2000. European Landscape Convention. Council of Europe. ETS no.176. Florence, Italy.
 • Bell, S. 1999. Landscape: Pattern, Percepti-on and Process. Taylor & Francis, 344 pp.
 • URL 2. http://www.enocta.com/enocta/web-/kurumportal/Content/e-ogrenme-icerikekran-tasarimlarda-algi-kavrami/1296/.(Accessed Date: June 18, 2015).
 • Çakcı, I. 2007. Peyzaj Planlama Çalışmala-rında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 21-22 (in Turkish).
 • Çakcı, I ve Çelem, H. 2009. Kent Parklarında Görsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1):88-95 (in Turkish).
 • Berleant, A. 1992. The aesthetics of environ-ment. Temple University Press. Philadelphia.
 • Temelli, M. 2008. Çukurova üniversitesi yerleşkesi örneğinde görsel etki değerlendir-me çalışmalarına metodolojik bir yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana (in Turkish).
 • Bulut Z, Karahan F. and Sezen I. 2010. Determining Visual Beauties of Natural Waterscapes: A Case Study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey). Scientific Research and Essay, 5(2):170-182.
 • Çelik, M. 2013. Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta (in Turkish).
 • Robinson, N. 2004. The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Company, Hampshire, England.
 • Booth, N. 1990. Basic Elements of Landsca-pe Architectural Design. Prospect Heights, IL Waveland Press.
 • Arın, Ö. 2010. Bitkisel Tasarımın Görsel Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Bursa Soğanlı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (in Turkish).
 • Smardon, R.C. 1988. Perception and aest-hetics of the urban environment: review of the role of vegetation. Landscape and Urban Planning, 15(1988):85-10.
 • Bliven, S. and Kelty, R. 2005. Visual Impact Assessment of Small Docks & Piers: Theory And Practice. Noaa’s Coastal Ocean Prog-ram Decision Analysis Series Number 25.
 • Güney, A. 1992. Temel Tasarım, Yayınlan-mış Ders Notları, İzmir (in Turkish).
 • Erbaş, E. 2003. Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım ‘Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).
 • Öztan, Y. 2004. Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı, Tisamat Basım Sanayi, 304 s, Ankara (in Turkish).
 • Arın, Ö. 2011. Planting Design Analysis In Terms Of Visual Assessment: Bursa Soğanlı Botanical Park, ECLAS Conference 2011, Ethics and Aesthetics, University of Sheffield, 07-10 September 2011, Sheffield, England.
 • Uzun, G. 1999. Temel Tasarım. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 196 Adana (in Turkish).
 • Yıldızcı A.C. 1988. Planting Design, Atlas Offset, Istanbul.
 • Ayaşligil, T. 1998. Kent gelişimi sürecinde açık ve yeşil mekan gereksiniminin Çanakkale örneğinde irdelenmesi. (Sonuç-lanmış Araştırma Projesi) İstanbul Üniversi-tesi Orman Fakültesi Dergisi, 48(2):39-69.
 • URL 3. http://www.kitapark.com/kitap php?k-itap=peyzajda-tasarim-ve-uygulama&kno=19 (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Bozkurt, N. 1992. Sanat ve Estetik Kuramla-rı. Ara Yayıncılık, 92 s. İstanbul (in Turkish).
 • Dinçer, A.A. 2011. Görsel Peyzaj Kalitesinin “Biçimsel Estetik Değerlendirme Yaklaşımı” İle İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara (in Turkish).
 • Karaşah, B. 2006. Kentsel Dokuda Bitkisel Tasarımda Yapılan Yanlışlıkların Belirlenme-si ‘Trabzon Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (in Turkish).
 • Edirne, J. 2004. Temel Tasarım Prensipleri ve İçmimaride Uygulama Örnekleri. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).
 • Yücel, M., Aslanboğa, İ. ve Korkut, A. 2008. Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Yayın No: 2008/4, Ankara (in Turkish).
 • Appleton, J. 1980. Landscape in the arts and the sciences. University of Hull, Yorkshire, UK.
 • Forman, R.T.T. and Godron, M. 1986. Landscape ecology. John Wiley&Sons, New York. 620 pp.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Peyzaj. (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Anonymous. 2000. European Landscape Convention. Council of Europe. ETS no.176. Florence, Italy.
 • Bell, S. 1999. Landscape: Pattern, Percepti-on and Process. Taylor & Francis, 344 pp.
 • URL 2. http://www.enocta.com/enocta/web-/kurumportal/Content/e-ogrenme-icerikekran-tasarimlarda-algi-kavrami/1296/.(Accessed Date: June 18, 2015).
 • Çakcı, I. 2007. Peyzaj Planlama Çalışmala-rında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 21-22 (in Turkish).
 • Çakcı, I ve Çelem, H. 2009. Kent Parklarında Görsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1):88-95 (in Turkish).
 • Berleant, A. 1992. The aesthetics of environ-ment. Temple University Press. Philadelphia.
 • Temelli, M. 2008. Çukurova üniversitesi yerleşkesi örneğinde görsel etki değerlendir-me çalışmalarına metodolojik bir yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana (in Turkish).
 • Bulut Z, Karahan F. and Sezen I. 2010. Determining Visual Beauties of Natural Waterscapes: A Case Study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey). Scientific Research and Essay, 5(2):170-182.
 • Çelik, M. 2013. Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta (in Turkish).
 • Robinson, N. 2004. The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Company, Hampshire, England.
 • Booth, N. 1990. Basic Elements of Landsca-pe Architectural Design. Prospect Heights, IL Waveland Press.
 • Arın, Ö. 2010. Bitkisel Tasarımın Görsel Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Bursa Soğanlı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (in Turkish).
 • Smardon, R.C. 1988. Perception and aest-hetics of the urban environment: review of the role of vegetation. Landscape and Urban Planning, 15(1988):85-10.
 • Bliven, S. and Kelty, R. 2005. Visual Impact Assessment of Small Docks & Piers: Theory And Practice. Noaa’s Coastal Ocean Prog-ram Decision Analysis Series Number 25.
 • Güney, A. 1992. Temel Tasarım, Yayınlan-mış Ders Notları, İzmir (in Turkish).
 • Erbaş, E. 2003. Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım ‘Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).
 • Öztan, Y. 2004. Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı, Tisamat Basım Sanayi, 304 s, Ankara (in Turkish).
 • Arın, Ö. 2011. Planting Design Analysis In Terms Of Visual Assessment: Bursa Soğanlı Botanical Park, ECLAS Conference 2011, Ethics and Aesthetics, University of Sheffield, 07-10 September 2011, Sheffield, England.
 • Uzun, G. 1999. Temel Tasarım. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 196 Adana (in Turkish).
 • Yıldızcı A.C. 1988. Planting Design, Atlas Offset, Istanbul.
 • Ayaşligil, T. 1998. Kent gelişimi sürecinde açık ve yeşil mekan gereksiniminin Çanakkale örneğinde irdelenmesi. (Sonuç-lanmış Araştırma Projesi) İstanbul Üniversi-tesi Orman Fakültesi Dergisi, 48(2):39-69.
 • URL 3. http://www.kitapark.com/kitap php?k-itap=peyzajda-tasarim-ve-uygulama&kno=19 (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Bozkurt, N. 1992. Sanat ve Estetik Kuramla-rı. Ara Yayıncılık, 92 s. İstanbul (in Turkish).
 • Dinçer, A.A. 2011. Görsel Peyzaj Kalitesinin “Biçimsel Estetik Değerlendirme Yaklaşımı” İle İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara (in Turkish).
 • Karaşah, B. 2006. Kentsel Dokuda Bitkisel Tasarımda Yapılan Yanlışlıkların Belirlenme-si ‘Trabzon Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (in Turkish).
 • Edirne, J. 2004. Temel Tasarım Prensipleri ve İçmimaride Uygulama Örnekleri. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).

VISUAL LANDSCAPE PERCEPTION

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 11, 09.07.2015

Öz

Landscape, the way that people perceive, is described as areas the characteristics of which are made up as a result of the interaction and activity of natural and/or human factors. The composition which is formed as a result of this interaction of natural and cultural components sets forth the visual landscape conception.In the scope of study landscape, perception, visual landscape concepts, visual design factors and visual design principles in support of related descriptions and the visuals are presented as a compilation.

Kaynakça

 • Yücel, M., Aslanboğa, İ. ve Korkut, A. 2008. Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Yayın No: 2008/4, Ankara (in Turkish).
 • Appleton, J. 1980. Landscape in the arts and the sciences. University of Hull, Yorkshire, UK.
 • Forman, R.T.T. and Godron, M. 1986. Landscape ecology. John Wiley&Sons, New York. 620 pp.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Peyzaj. (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Anonymous. 2000. European Landscape Convention. Council of Europe. ETS no.176. Florence, Italy.
 • Bell, S. 1999. Landscape: Pattern, Percepti-on and Process. Taylor & Francis, 344 pp.
 • URL 2. http://www.enocta.com/enocta/web-/kurumportal/Content/e-ogrenme-icerikekran-tasarimlarda-algi-kavrami/1296/.(Accessed Date: June 18, 2015).
 • Çakcı, I. 2007. Peyzaj Planlama Çalışmala-rında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 21-22 (in Turkish).
 • Çakcı, I ve Çelem, H. 2009. Kent Parklarında Görsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1):88-95 (in Turkish).
 • Berleant, A. 1992. The aesthetics of environ-ment. Temple University Press. Philadelphia.
 • Temelli, M. 2008. Çukurova üniversitesi yerleşkesi örneğinde görsel etki değerlendir-me çalışmalarına metodolojik bir yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana (in Turkish).
 • Bulut Z, Karahan F. and Sezen I. 2010. Determining Visual Beauties of Natural Waterscapes: A Case Study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey). Scientific Research and Essay, 5(2):170-182.
 • Çelik, M. 2013. Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta (in Turkish).
 • Robinson, N. 2004. The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Company, Hampshire, England.
 • Booth, N. 1990. Basic Elements of Landsca-pe Architectural Design. Prospect Heights, IL Waveland Press.
 • Arın, Ö. 2010. Bitkisel Tasarımın Görsel Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Bursa Soğanlı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (in Turkish).
 • Smardon, R.C. 1988. Perception and aest-hetics of the urban environment: review of the role of vegetation. Landscape and Urban Planning, 15(1988):85-10.
 • Bliven, S. and Kelty, R. 2005. Visual Impact Assessment of Small Docks & Piers: Theory And Practice. Noaa’s Coastal Ocean Prog-ram Decision Analysis Series Number 25.
 • Güney, A. 1992. Temel Tasarım, Yayınlan-mış Ders Notları, İzmir (in Turkish).
 • Erbaş, E. 2003. Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım ‘Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).
 • Öztan, Y. 2004. Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı, Tisamat Basım Sanayi, 304 s, Ankara (in Turkish).
 • Arın, Ö. 2011. Planting Design Analysis In Terms Of Visual Assessment: Bursa Soğanlı Botanical Park, ECLAS Conference 2011, Ethics and Aesthetics, University of Sheffield, 07-10 September 2011, Sheffield, England.
 • Uzun, G. 1999. Temel Tasarım. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 196 Adana (in Turkish).
 • Yıldızcı A.C. 1988. Planting Design, Atlas Offset, Istanbul.
 • Ayaşligil, T. 1998. Kent gelişimi sürecinde açık ve yeşil mekan gereksiniminin Çanakkale örneğinde irdelenmesi. (Sonuç-lanmış Araştırma Projesi) İstanbul Üniversi-tesi Orman Fakültesi Dergisi, 48(2):39-69.
 • URL 3. http://www.kitapark.com/kitap php?k-itap=peyzajda-tasarim-ve-uygulama&kno=19 (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Bozkurt, N. 1992. Sanat ve Estetik Kuramla-rı. Ara Yayıncılık, 92 s. İstanbul (in Turkish).
 • Dinçer, A.A. 2011. Görsel Peyzaj Kalitesinin “Biçimsel Estetik Değerlendirme Yaklaşımı” İle İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara (in Turkish).
 • Karaşah, B. 2006. Kentsel Dokuda Bitkisel Tasarımda Yapılan Yanlışlıkların Belirlenme-si ‘Trabzon Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (in Turkish).
 • Edirne, J. 2004. Temel Tasarım Prensipleri ve İçmimaride Uygulama Örnekleri. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).
 • Yücel, M., Aslanboğa, İ. ve Korkut, A. 2008. Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Yayın No: 2008/4, Ankara (in Turkish).
 • Appleton, J. 1980. Landscape in the arts and the sciences. University of Hull, Yorkshire, UK.
 • Forman, R.T.T. and Godron, M. 1986. Landscape ecology. John Wiley&Sons, New York. 620 pp.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Peyzaj. (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Anonymous. 2000. European Landscape Convention. Council of Europe. ETS no.176. Florence, Italy.
 • Bell, S. 1999. Landscape: Pattern, Percepti-on and Process. Taylor & Francis, 344 pp.
 • URL 2. http://www.enocta.com/enocta/web-/kurumportal/Content/e-ogrenme-icerikekran-tasarimlarda-algi-kavrami/1296/.(Accessed Date: June 18, 2015).
 • Çakcı, I. 2007. Peyzaj Planlama Çalışmala-rında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 21-22 (in Turkish).
 • Çakcı, I ve Çelem, H. 2009. Kent Parklarında Görsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1):88-95 (in Turkish).
 • Berleant, A. 1992. The aesthetics of environ-ment. Temple University Press. Philadelphia.
 • Temelli, M. 2008. Çukurova üniversitesi yerleşkesi örneğinde görsel etki değerlendir-me çalışmalarına metodolojik bir yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana (in Turkish).
 • Bulut Z, Karahan F. and Sezen I. 2010. Determining Visual Beauties of Natural Waterscapes: A Case Study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey). Scientific Research and Essay, 5(2):170-182.
 • Çelik, M. 2013. Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta (in Turkish).
 • Robinson, N. 2004. The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Company, Hampshire, England.
 • Booth, N. 1990. Basic Elements of Landsca-pe Architectural Design. Prospect Heights, IL Waveland Press.
 • Arın, Ö. 2010. Bitkisel Tasarımın Görsel Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Bursa Soğanlı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (in Turkish).
 • Smardon, R.C. 1988. Perception and aest-hetics of the urban environment: review of the role of vegetation. Landscape and Urban Planning, 15(1988):85-10.
 • Bliven, S. and Kelty, R. 2005. Visual Impact Assessment of Small Docks & Piers: Theory And Practice. Noaa’s Coastal Ocean Prog-ram Decision Analysis Series Number 25.
 • Güney, A. 1992. Temel Tasarım, Yayınlan-mış Ders Notları, İzmir (in Turkish).
 • Erbaş, E. 2003. Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım ‘Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).
 • Öztan, Y. 2004. Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı, Tisamat Basım Sanayi, 304 s, Ankara (in Turkish).
 • Arın, Ö. 2011. Planting Design Analysis In Terms Of Visual Assessment: Bursa Soğanlı Botanical Park, ECLAS Conference 2011, Ethics and Aesthetics, University of Sheffield, 07-10 September 2011, Sheffield, England.
 • Uzun, G. 1999. Temel Tasarım. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 196 Adana (in Turkish).
 • Yıldızcı A.C. 1988. Planting Design, Atlas Offset, Istanbul.
 • Ayaşligil, T. 1998. Kent gelişimi sürecinde açık ve yeşil mekan gereksiniminin Çanakkale örneğinde irdelenmesi. (Sonuç-lanmış Araştırma Projesi) İstanbul Üniversi-tesi Orman Fakültesi Dergisi, 48(2):39-69.
 • URL 3. http://www.kitapark.com/kitap php?k-itap=peyzajda-tasarim-ve-uygulama&kno=19 (Accessed Date: June 18, 2015).
 • Bozkurt, N. 1992. Sanat ve Estetik Kuramla-rı. Ara Yayıncılık, 92 s. İstanbul (in Turkish).
 • Dinçer, A.A. 2011. Görsel Peyzaj Kalitesinin “Biçimsel Estetik Değerlendirme Yaklaşımı” İle İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara (in Turkish).
 • Karaşah, B. 2006. Kentsel Dokuda Bitkisel Tasarımda Yapılan Yanlışlıkların Belirlenme-si ‘Trabzon Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (in Turkish).
 • Edirne, J. 2004. Temel Tasarım Prensipleri ve İçmimaride Uygulama Örnekleri. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (in Turkish).

Ayrıntılar

Bölüm DR
Yazarlar

Fürüzan ASLAN
0000-0001-7981-8777


Edanur ASLAN Bu kişi benim


Atilla ATİK

Yayımlanma Tarihi 9 Temmuz 2015
Başvuru Tarihi 19 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Aslan, F. , Aslan, E. & Atik, A. (2015). VISUAL LANDSCAPE PERCEPTION . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 5 (11) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8730/614919