PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İÇ MEKANDA ALGI

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 11, 09.07.2015

Öz

İnsan içinde bulunduğu mekân ile sürekli bir etkileşim halinde olup içinde bulunduğu mekânı duyular yoluyla algılar. Bu algılar bilgi ve tecrübelerden yararlanarak yorumlanır. Algılamanın büyük bir kısmını görme duyusu kaynaklı görsel algı oluşturmaktadır. Biçim, renk, malzeme, doku ve ışık kavramları mekândaki görsel algıyı etkileyen tasarım ögeleridir. Görsel algılamanın dışında “boyutsal, ısısal ve işitsel” algı çeşitleri de mekânı algılamamızda rol oynarlar.Bu çalışma kapsamında mekân; algı, iç mekân algısı kavramlarından ve bu kavramları etkileyen faktörlere değinilmiş, konu kapsamında yer alan kavramlar görseller ile desteklenerek açıklanmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Altan, İ. 1993. Mimarlıkta Mekan Kavramı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 19(1):78-88.
 • Anaonymous 1986. Renk, Sanat, Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul.
 • Anonymous 1989. Ana Britannica. Encyclo-pedia Britannica, Ana Yayıncılık A.Ş, İstanbul.
 • Aydıntan, E. 2001. Yüzey Kaplama Malze-melerinin İç Mekan Algısına Anlamsal Boyutta Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Bervin, M.E. 1984. Design Through Disco-very: The Element and Principles. Holt, Rinehart and Winston, Washington.
 • Brebner, J. 1985. Personality theory and movement. In B. Kirkcaldy (Ed.), Individual differences in movement (pp. 27-43). Lancaster: Medical and Technical Press.
 • Cimcoz, N. 2001. Mimari Biçimlendirmede Malzeme Açısından Doku ve Cepheler. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Craig, H.T. 1970. Homes with Character. D.C. Heath and Company, Lexington.
 • Dinçer, A. 2011. Konutlarda Mekân Tasarı-mı Kriterlerinin Görsel Algılama Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dommelen. D.B.V. 1971. Designing and Decorating Interiors. John Wiley & Sons Inc, 282 pp.
 • Erkman, U. 1998. Mimaride Etki ve Görsel İdrak İlişkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Faulkner, S. 1979. Planning a Home. Holt, Rinehart and Winston, New York.
 • Gezer, H. 2007. Yüzeyin Kimliği, Malzeme-nin Kendini İfadesi. Mimarlıkta Malzeme Dergisi, 2007(4):35-45.
 • Gezer, H. 2012. Mekanı Kavrama Sürecin-de Algılama Bileşenleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21):1-10.
 • Göker, M. 2010. Mimari Yapılarda Saydam-lık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010:9-10.
 • Göler, S. 2009. Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekân Algısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hall, E. 1966. The Hidden Dimension, Doubladey & Company, Inc. Garden City, New York.
 • Hasol, D. 1990. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul.
 • Hede, A.J. and Bullen, R.B. 1981. Commu-nity Reaction to Noise From Hornsby Rifle Range. NAL Report 84. National Acoustic Laboratories, Commonwealth Dept. of He-alth, Canberra, Australia. AUL-209.
 • Hesselgren. S. 1977. Man's Perception of Man-made Environment: An Architectural Theory. John Wiley & Sons Inc. 214 pp.
 • Kalınkara, V. 2001. Konutta İç Dekorasyon. Teknik Yayınevi, Mühendislik Mimarlık Yayınları.
 • Kandinsky, V. 1993. Sanatta Zihinsellik Üstüne, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Leland, R.M. 2006. Mimarlığın Öyküsü, Ögeleri ve Anlamı (Çeviren: Ergün Akça). Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Özen, A. 2006. Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi. Bilgi Teknoloji-leri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, Denizli, ab.org.tr/ab06/bildiri/81.doc.
 • Porter, T. 1979 How Architects Visualize. Studio Vista, New York.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mek%-C3%A2n (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 2. http://www.slideshare.net/ayseguly-/gestalt-kurammekan (Erişim tarihi: 14.06. 2015).
 • URL 3. http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/406/-5939.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 4. http://www.dekorguru.com/2010/09/-kirmizi-rengin-dekorasyonda-kullanimi-ve-anlami.html (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 5. http://www.zaha-hadid.com/design/-monsoon-restaurant (Erişim tarihi: 17.06. 2015).
 • Ünal, B. 2013. Mobil Konutların İç Mekân Tasarımlarının Görsel Algı Açısından İrde-lenmesi: Geçici Afet Konutları Örneği. Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Ankara, 190 s.
 • Yazıcıoğlu, D.A. ve Meral, P.S. 2011. İç Mekân Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1):111-131.
 • Yener, N. ve Ülker, B. 1999 Mekânda Yüzeylerin Algılanması ve Malzeme. Kuram ve Uygulama. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • KAYNAKLAR
 • Altan, İ. 1993. Mimarlıkta Mekan Kavramı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 19(1):78-88.
 • Anaonymous 1986. Renk, Sanat, Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul.
 • Anonymous 1989. Ana Britannica. Encyclo-pedia Britannica, Ana Yayıncılık A.Ş, İstanbul.
 • Aydıntan, E. 2001. Yüzey Kaplama Malze-melerinin İç Mekan Algısına Anlamsal Boyutta Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Bervin, M.E. 1984. Design Through Disco-very: The Element and Principles. Holt, Rinehart and Winston, Washington.
 • Brebner, J. 1985. Personality theory and movement. In B. Kirkcaldy (Ed.), Individual differences in movement (pp. 27-43). Lancaster: Medical and Technical Press.
 • Cimcoz, N. 2001. Mimari Biçimlendirmede Malzeme Açısından Doku ve Cepheler. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Craig, H.T. 1970. Homes with Character. D.C. Heath and Company, Lexington.
 • Dinçer, A. 2011. Konutlarda Mekân Tasarı-mı Kriterlerinin Görsel Algılama Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dommelen. D.B.V. 1971. Designing and Decorating Interiors. John Wiley & Sons Inc, 282 pp.
 • Erkman, U. 1998. Mimaride Etki ve Görsel İdrak İlişkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Faulkner, S. 1979. Planning a Home. Holt, Rinehart and Winston, New York.
 • Gezer, H. 2007. Yüzeyin Kimliği, Malzeme-nin Kendini İfadesi. Mimarlıkta Malzeme Dergisi, 2007(4):35-45.
 • Gezer, H. 2012. Mekanı Kavrama Sürecin-de Algılama Bileşenleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21):1-10.
 • Göker, M. 2010. Mimari Yapılarda Saydam-lık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010:9-10.
 • Göler, S. 2009. Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekân Algısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hall, E. 1966. The Hidden Dimension, Doubladey & Company, Inc. Garden City, New York.
 • Hasol, D. 1990. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul.
 • Hede, A.J. and Bullen, R.B. 1981. Commu-nity Reaction to Noise From Hornsby Rifle Range. NAL Report 84. National Acoustic Laboratories, Commonwealth Dept. of He-alth, Canberra, Australia. AUL-209.
 • Hesselgren. S. 1977. Man's Perception of Man-made Environment: An Architectural Theory. John Wiley & Sons Inc. 214 pp.
 • Kalınkara, V. 2001. Konutta İç Dekorasyon. Teknik Yayınevi, Mühendislik Mimarlık Yayınları.
 • Kandinsky, V. 1993. Sanatta Zihinsellik Üstüne, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Leland, R.M. 2006. Mimarlığın Öyküsü, Ögeleri ve Anlamı (Çeviren: Ergün Akça). Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Özen, A. 2006. Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi. Bilgi Teknoloji-leri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, Denizli, ab.org.tr/ab06/bildiri/81.doc.
 • Porter, T. 1979 How Architects Visualize. Studio Vista, New York.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mek%-C3%A2n (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 2. http://www.slideshare.net/ayseguly-/gestalt-kurammekan (Erişim tarihi: 14.06. 2015).
 • URL 3. http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/406/-5939.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 4. http://www.dekorguru.com/2010/09/-kirmizi-rengin-dekorasyonda-kullanimi-ve-anlami.html (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 5. http://www.zaha-hadid.com/design/-monsoon-restaurant (Erişim tarihi: 17.06. 2015).
 • Ünal, B. 2013. Mobil Konutların İç Mekân Tasarımlarının Görsel Algı Açısından İrde-lenmesi: Geçici Afet Konutları Örneği. Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Ankara, 190 s.
 • Yazıcıoğlu, D.A. ve Meral, P.S. 2011. İç Mekân Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1):111-131.
 • Yener, N. ve Ülker, B. 1999 Mekânda Yüzeylerin Algılanması ve Malzeme. Kuram ve Uygulama. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.

İÇ MEKANDA ALGI

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 11, 09.07.2015

Öz

İnsan içinde bulunduğu mekân ile sürekli bir etkileşim halinde olup içinde bulunduğu mekânı duyular yoluyla algılar. Bu algılar bilgi ve tecrübelerden yararlanarak yorumlanır. Algılamanın büyük bir kısmını görme duyusu kaynaklı görsel algı oluşturmaktadır. Biçim, renk, malzeme, doku ve ışık kavramları mekândaki görsel algıyı etkileyen tasarım ögeleridir. Görsel algılamanın dışında “boyutsal, ısısal ve işitsel” algı çeşitleri de mekânı algılamamızda rol oynarlar.Bu çalışma kapsamında mekân; algı, iç mekân algısı kavramlarından ve bu kavramları etkileyen faktörlere değinilmiş, konu kapsamında yer alan kavramlar görseller ile desteklenerek açıklanmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Altan, İ. 1993. Mimarlıkta Mekan Kavramı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 19(1):78-88.
 • Anaonymous 1986. Renk, Sanat, Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul.
 • Anonymous 1989. Ana Britannica. Encyclo-pedia Britannica, Ana Yayıncılık A.Ş, İstanbul.
 • Aydıntan, E. 2001. Yüzey Kaplama Malze-melerinin İç Mekan Algısına Anlamsal Boyutta Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Bervin, M.E. 1984. Design Through Disco-very: The Element and Principles. Holt, Rinehart and Winston, Washington.
 • Brebner, J. 1985. Personality theory and movement. In B. Kirkcaldy (Ed.), Individual differences in movement (pp. 27-43). Lancaster: Medical and Technical Press.
 • Cimcoz, N. 2001. Mimari Biçimlendirmede Malzeme Açısından Doku ve Cepheler. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Craig, H.T. 1970. Homes with Character. D.C. Heath and Company, Lexington.
 • Dinçer, A. 2011. Konutlarda Mekân Tasarı-mı Kriterlerinin Görsel Algılama Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dommelen. D.B.V. 1971. Designing and Decorating Interiors. John Wiley & Sons Inc, 282 pp.
 • Erkman, U. 1998. Mimaride Etki ve Görsel İdrak İlişkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Faulkner, S. 1979. Planning a Home. Holt, Rinehart and Winston, New York.
 • Gezer, H. 2007. Yüzeyin Kimliği, Malzeme-nin Kendini İfadesi. Mimarlıkta Malzeme Dergisi, 2007(4):35-45.
 • Gezer, H. 2012. Mekanı Kavrama Sürecin-de Algılama Bileşenleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21):1-10.
 • Göker, M. 2010. Mimari Yapılarda Saydam-lık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010:9-10.
 • Göler, S. 2009. Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekân Algısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hall, E. 1966. The Hidden Dimension, Doubladey & Company, Inc. Garden City, New York.
 • Hasol, D. 1990. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul.
 • Hede, A.J. and Bullen, R.B. 1981. Commu-nity Reaction to Noise From Hornsby Rifle Range. NAL Report 84. National Acoustic Laboratories, Commonwealth Dept. of He-alth, Canberra, Australia. AUL-209.
 • Hesselgren. S. 1977. Man's Perception of Man-made Environment: An Architectural Theory. John Wiley & Sons Inc. 214 pp.
 • Kalınkara, V. 2001. Konutta İç Dekorasyon. Teknik Yayınevi, Mühendislik Mimarlık Yayınları.
 • Kandinsky, V. 1993. Sanatta Zihinsellik Üstüne, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Leland, R.M. 2006. Mimarlığın Öyküsü, Ögeleri ve Anlamı (Çeviren: Ergün Akça). Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Özen, A. 2006. Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi. Bilgi Teknoloji-leri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, Denizli, ab.org.tr/ab06/bildiri/81.doc.
 • Porter, T. 1979 How Architects Visualize. Studio Vista, New York.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mek%-C3%A2n (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 2. http://www.slideshare.net/ayseguly-/gestalt-kurammekan (Erişim tarihi: 14.06. 2015).
 • URL 3. http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/406/-5939.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 4. http://www.dekorguru.com/2010/09/-kirmizi-rengin-dekorasyonda-kullanimi-ve-anlami.html (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 5. http://www.zaha-hadid.com/design/-monsoon-restaurant (Erişim tarihi: 17.06. 2015).
 • Ünal, B. 2013. Mobil Konutların İç Mekân Tasarımlarının Görsel Algı Açısından İrde-lenmesi: Geçici Afet Konutları Örneği. Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Ankara, 190 s.
 • Yazıcıoğlu, D.A. ve Meral, P.S. 2011. İç Mekân Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1):111-131.
 • Yener, N. ve Ülker, B. 1999 Mekânda Yüzeylerin Algılanması ve Malzeme. Kuram ve Uygulama. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • KAYNAKLAR
 • Altan, İ. 1993. Mimarlıkta Mekan Kavramı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 19(1):78-88.
 • Anaonymous 1986. Renk, Sanat, Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul.
 • Anonymous 1989. Ana Britannica. Encyclo-pedia Britannica, Ana Yayıncılık A.Ş, İstanbul.
 • Aydıntan, E. 2001. Yüzey Kaplama Malze-melerinin İç Mekan Algısına Anlamsal Boyutta Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Bervin, M.E. 1984. Design Through Disco-very: The Element and Principles. Holt, Rinehart and Winston, Washington.
 • Brebner, J. 1985. Personality theory and movement. In B. Kirkcaldy (Ed.), Individual differences in movement (pp. 27-43). Lancaster: Medical and Technical Press.
 • Cimcoz, N. 2001. Mimari Biçimlendirmede Malzeme Açısından Doku ve Cepheler. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Craig, H.T. 1970. Homes with Character. D.C. Heath and Company, Lexington.
 • Dinçer, A. 2011. Konutlarda Mekân Tasarı-mı Kriterlerinin Görsel Algılama Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dommelen. D.B.V. 1971. Designing and Decorating Interiors. John Wiley & Sons Inc, 282 pp.
 • Erkman, U. 1998. Mimaride Etki ve Görsel İdrak İlişkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Faulkner, S. 1979. Planning a Home. Holt, Rinehart and Winston, New York.
 • Gezer, H. 2007. Yüzeyin Kimliği, Malzeme-nin Kendini İfadesi. Mimarlıkta Malzeme Dergisi, 2007(4):35-45.
 • Gezer, H. 2012. Mekanı Kavrama Sürecin-de Algılama Bileşenleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21):1-10.
 • Göker, M. 2010. Mimari Yapılarda Saydam-lık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010:9-10.
 • Göler, S. 2009. Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekân Algısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hall, E. 1966. The Hidden Dimension, Doubladey & Company, Inc. Garden City, New York.
 • Hasol, D. 1990. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul.
 • Hede, A.J. and Bullen, R.B. 1981. Commu-nity Reaction to Noise From Hornsby Rifle Range. NAL Report 84. National Acoustic Laboratories, Commonwealth Dept. of He-alth, Canberra, Australia. AUL-209.
 • Hesselgren. S. 1977. Man's Perception of Man-made Environment: An Architectural Theory. John Wiley & Sons Inc. 214 pp.
 • Kalınkara, V. 2001. Konutta İç Dekorasyon. Teknik Yayınevi, Mühendislik Mimarlık Yayınları.
 • Kandinsky, V. 1993. Sanatta Zihinsellik Üstüne, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Leland, R.M. 2006. Mimarlığın Öyküsü, Ögeleri ve Anlamı (Çeviren: Ergün Akça). Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Özen, A. 2006. Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi. Bilgi Teknoloji-leri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, Denizli, ab.org.tr/ab06/bildiri/81.doc.
 • Porter, T. 1979 How Architects Visualize. Studio Vista, New York.
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mek%-C3%A2n (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 2. http://www.slideshare.net/ayseguly-/gestalt-kurammekan (Erişim tarihi: 14.06. 2015).
 • URL 3. http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/406/-5939.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 4. http://www.dekorguru.com/2010/09/-kirmizi-rengin-dekorasyonda-kullanimi-ve-anlami.html (Erişim tarihi: 14.06.2015).
 • URL 5. http://www.zaha-hadid.com/design/-monsoon-restaurant (Erişim tarihi: 17.06. 2015).
 • Ünal, B. 2013. Mobil Konutların İç Mekân Tasarımlarının Görsel Algı Açısından İrde-lenmesi: Geçici Afet Konutları Örneği. Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Ankara, 190 s.
 • Yazıcıoğlu, D.A. ve Meral, P.S. 2011. İç Mekân Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1):111-131.
 • Yener, N. ve Ülker, B. 1999 Mekânda Yüzeylerin Algılanması ve Malzeme. Kuram ve Uygulama. Mimari Biçimlendirmede Yüzey Ulusal Sempozyumu, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm DR
Yazarlar

Fürüzan ASLAN
0000-0001-7981-8777


Edanur ASLAN Bu kişi benim


Atilla ATİK

Yayımlanma Tarihi 9 Temmuz 2015
Başvuru Tarihi 19 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Aslan, F. , Aslan, E. & Atik, A. (2015). İÇ MEKANDA ALGI . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 5 (11) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8730/614922