Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 127 - 132 2019-07-03

Müderris Şükrü [Sayan (1884-1943)]
Professor Şükrü [Sayan (1884-1943)]

Ali Y. BALTACIOĞLU [1]


Osmanlı Bilimi Araştırmaları’nda Semiha Betül Takıcak imzasıyla yayınlanan Şükrü Sayan ile ilgili yazıda [20, 1 (2019): 102-123], onun Hendese-i Tahlîliyye (c.1, İstanbul, 1915) adlı analitik geometri eserinin sonunda yer alan sanal niceliklerle ilgili makalesi incelenmiştir. Aynı makalede, Darülfünun Fen Fakültesi Analitik Geometri profesörü olan Şükrü Sayan’ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bu katkı yazısında, kişisel arşivimizde bulunan belgeler ışığında Şükrü Sayan hakkında biyografik bilgiler sunulmuştur. Bunlar arasında Sayan’ın doğum tarihi, doğum yeri, eğitimi ve mesleki yaşamı vardır. Ayrıca, Sayan’ın Feuerbach’ın dokuz nokta çemberi üzerine yaptığı çalışmanın, Hasan Fehmi Çayköy’ün Föyerbah Temas Nazariyesi isimli kitabında (1921) yayınlandığı bildirilmektedir. 

An article recently published in Osmanlı Bilimi Araştırmaları [20, 1 (2019): 102123] by Semiha Betül Takıcak analysed Şükrü Sayan’s article on imaginary quantities that was appended to his book on analytic geometry, namely the Hendese-i Tahlîliyye (vol.1, İstanbul, 1915). The same article noted that no detailed information was available on Şükrü Sayan’s life, a professor of analytic geometry at the Faculty of Science of the Darülfünun. Based on documents kept in author’s personal archives, the present addendum aims to present biographical information on Şükrü Sayan, including his year of birth, birth place, education and professional life, Besides it discloses Sayan’s work on Feuerbach’s nine-point circle published in Hasan Fehmi Çayköy’s Föyerbah Temas Nazariyesi (Feurebach’s theorem), dated 1921.

 • Ata, Galip. Tıp Fakültesi. İstanbul: TC İstanbul Darülfünunu, 1341.
 • “Bahri Vedat Alpman.” Ulus Gazetesi, 10 Mayıs 1943.
 • Baltacıoğlu, Ismayıl Hakkı. Hayatım. İstanbul: Dünya Yayınları, 1998.
 • [Çayköy], Hasan Fehmi. Föyerbah Temas Nazariyesi ve Havass-ı Müteaddidesi Hakkında Bir Tetebbu. İstanbul: Matbaa-i Amire 1337.
 • “Darülfünun Heyeti Avdet Etti.” Vakit, 19 Şubat 1924.
 • “Darülfünun’umuzun Tarihi,” Akşam, sayı 2144, 27 Eylül 1924.
 • Dölen, Emre. Ömer Şevket Öncel (1880-1950). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayınları, 2016.
 • Dölen, Emre. Umumi Kimya Müderrisi Mustafa Hakkı Nalçacı (1881-1953). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayınları, 2016.
 • Dölen, Emre. “Umumi Kimya Müderrisi Mustafa Hakkı Nalçacı (1881-1953).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 2 (2018): 297-302.
 • [Duru], Kazım Nami. “Darülfünunumuz Nasıl Olmalı?” Cumhuriyet, sayı 2350, 21 Kasım 1930.
 • [Duru], Kazım Nami. “Gene Darülfünun Münakaşası.” Vakit, sayı 4657, 25 Aralık 1930.
 • Etker, Şeref. “Öykü, Askeri Tıbbiye’den Alınan Bir Kimyagerlik Sertifikasıyla Başlar…” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 19, 2 (2018):297-298.
 • Etker, Şeref. “Darülfünun Fen Fakültesi Darülmesailer Talimatnamesi (1924).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 13, 1 (2011): 101-108.
 • “Fen Fakültesi Dün Gece Yandı.” Cumhuriyet, sayı 6298, 1 Mart1942.
 • Günergun, Feza. “Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası (1916-1933).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 1 (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1995): 285-349.
 • Günergun, Feza. “Dr. Kimyager Mehmet Ziya Ülken.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 6, 2 (2005): 79-116.
 • İshakoğlu-Kadıoğlu, Sevtap. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1998.
 • [Sayan], Şükrü. Hendese-i Tahliliyye. C. 1. İstanbul: Maarif-i Umumiye Nezareti, 1915. Takıcak, Semiha Betül. “Şükrü Sayan’ın “Kemmiyat-ı Mevhumenin Suret-i İraesine Dair Yeni Bir Nazariyye.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 1 (2019): 102-123.
 • [Yergök], Abdülfeyyaz Tevfik. “Darülfünunun Islahatı.” Cumhuriyet, sayı 2379, 20 Aralık 1930.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Katkılar
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6242-2466
Yazar: Ali Y. BALTACIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2019

Chicago BALTACIOĞLU, A . "Müderris Şükrü [Sayan (1884-1943)]". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20 (2019 ): 127-132