Osmanlı Bilimi Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-3123 | e-ISSN 2458-7982 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://oba.istanbul.edu.tr/tr/_


Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında hakem değerlendirmesinden geçmiş, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler yanında, araştırma notları, kitap tanıtımları ve toplantı raporları yayımlar.

Derginin kapsadığı konuları arasında, özellikle bilim, teknoloji ve tıp alanında etkin olmuş kurumlarının tarihi; değişik bilim dallarının ve tekniklerin gelişimi; bilimsel ve teknik bilginin toplumlar arasında aktarımı; bilim ve teknik kitapların çevirileri; bilim eğitimi tarihi; bilim insanlarının özgeçmişleri ve ilgili konular yer almaktadır. Eczacılık tarihiyle ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki bilimsel etkinliklerin tarihi (14-20.yüzyıllar) özellikle dergi kapsamı içinde olup, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ndeki (1923’ten sonra) bilimsel etkinlikleri inceleyen yazılar da yayımlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmış olduğu bölgelerdeki (Ortadoğu ve Balkanlar) bilimsel faaliyetlerle ilgili yazılar da kabul edilmektedir.


Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

ISSN 1303-3123 | e-ISSN 2458-7982 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://oba.istanbul.edu.tr/tr/_
Kapak Resmi


Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında hakem değerlendirmesinden geçmiş, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler yanında, araştırma notları, kitap tanıtımları ve toplantı raporları yayımlar.

Derginin kapsadığı konuları arasında, özellikle bilim, teknoloji ve tıp alanında etkin olmuş kurumlarının tarihi; değişik bilim dallarının ve tekniklerin gelişimi; bilimsel ve teknik bilginin toplumlar arasında aktarımı; bilim ve teknik kitapların çevirileri; bilim eğitimi tarihi; bilim insanlarının özgeçmişleri ve ilgili konular yer almaktadır. Eczacılık tarihiyle ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki bilimsel etkinliklerin tarihi (14-20.yüzyıllar) özellikle dergi kapsamı içinde olup, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ndeki (1923’ten sonra) bilimsel etkinlikleri inceleyen yazılar da yayımlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmış olduğu bölgelerdeki (Ortadoğu ve Balkanlar) bilimsel faaliyetlerle ilgili yazılar da kabul edilmektedir.


Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Cilt 20 - Sayı 2 - Tem 2019
 1. Auf den Fussspuren eines deutschen Geowissenschaftlers in Istanbul (1915-1918): Prof. Dr. Walther Penck
  Sayfalar 1 - 58
  M. Namık Yalçın , Gerhard Walther Penck
 2. Mekteb-i Harbiye Nazırlarından Matematikçi Mehmed Emin Paşa’nın Biyografisine Giriş
  Sayfalar 59 - 74
  Atilla Polat
 3. Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eczacı Kalfalarının Örgütlenme Girişimleri (1912-1949)
  Sayfalar 75 - 102
  Eyüp Talha Kocacık , Emre Dölen
 4. Osmanlı Donanması Askerlerinin Tayyarelerde Görevlendirilmek Üzere Yetiştirilmesi
  Sayfalar 103 - 114
  Derya Geçili
 5. Note sur le dessin du système de Copernic dans le manuscrit Kandilli 403
  Sayfalar 115 - 126
  Pierre Ageron
 6. Müderris Şükrü [Sayan (1884-1943)]
  Sayfalar 127 - 132
  Ali Y. Baltacıoğlu
 7. Prof. Dr. Remziye Hisar'ın anılarını ve görüşlerini içeren yeni bir kitap hakkında düşünce ve katkılar
  Sayfalar 133 - 146
  Emre Dölen
 8. Osmanlı Biliminin Tartışmalı Bir Yorumu Üzerine
  Sayfalar 147 - 156
  Atilla Polat
 9. Kimya tarihi konusundaki bir kitap üzerine aykırı düşünceler
  Sayfalar 157 - 162
  Emre Dölen
 10. Botanik Araştırmalarının Türkiye’deki Tarihine Bir Katkı: Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar, Botanik Bahçeleri Çalıştayı (Düzce, 2019)
  Sayfalar 163 - 170
  Gönenç Göçmengil , Feza Günergun
 11. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü 2018-2019 Seminer, Konferans, Ziyaret ve Buluşmaları
  Sayfalar 171 - 179
  Bilim Tarihi Bölümü .
 12. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü V. Öğrenci Kongresi (İstanbul, 10 Mayıs 2019)
  Sayfalar 181 - 184
  Ahmet Sanıyar , Burcu Buyurman , Elif Çınar Esatoğulu
 13. İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Öğrencileri “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” Sergisinde
  Sayfalar 185 - 186
  Elif Çınar Esatoğlu
Creative Commons

88x31.png