Osmanlı Bilimi Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-3123 | e-ISSN 2458-7982 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://oba.istanbul.edu.tr/tr/_


Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında hakem değerlendirmesinden geçmiş, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler yanında, araştırma notları, kitap tanıtımları ve toplantı raporları yayımlar.

Derginin kapsadığı konuları arasında, özellikle bilim, teknoloji ve tıp alanında etkin olmuş kurumlarının tarihi; değişik bilim dallarının ve tekniklerin gelişimi; bilimsel ve teknik bilginin toplumlar arasında aktarımı; bilim ve teknik kitapların çevirileri; bilim eğitimi tarihi; bilim insanlarının özgeçmişleri ve ilgili konular yer almaktadır. Eczacılık tarihiyle ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki bilimsel etkinliklerin tarihi (14-20.yüzyıllar) özellikle dergi kapsamı içinde olup, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ndeki (1923’ten sonra) bilimsel etkinlikleri inceleyen yazılar da yayımlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmış olduğu bölgelerdeki (Ortadoğu ve Balkanlar) bilimsel faaliyetlerle ilgili yazılar da kabul edilmektedir.


Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

ISSN 1303-3123 | e-ISSN 2458-7982 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://oba.istanbul.edu.tr/tr/_
Kapak Resmi


Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında hakem değerlendirmesinden geçmiş, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler yanında, araştırma notları, kitap tanıtımları ve toplantı raporları yayımlar.

Derginin kapsadığı konuları arasında, özellikle bilim, teknoloji ve tıp alanında etkin olmuş kurumlarının tarihi; değişik bilim dallarının ve tekniklerin gelişimi; bilimsel ve teknik bilginin toplumlar arasında aktarımı; bilim ve teknik kitapların çevirileri; bilim eğitimi tarihi; bilim insanlarının özgeçmişleri ve ilgili konular yer almaktadır. Eczacılık tarihiyle ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki bilimsel etkinliklerin tarihi (14-20.yüzyıllar) özellikle dergi kapsamı içinde olup, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ndeki (1923’ten sonra) bilimsel etkinlikleri inceleyen yazılar da yayımlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmış olduğu bölgelerdeki (Ortadoğu ve Balkanlar) bilimsel faaliyetlerle ilgili yazılar da kabul edilmektedir.


Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Cilt 21 - Sayı 2 - 3 Tem 2020
 1. İstanbul’un İlk Verem Savaşımı Derneği: Ligue contre la Tuberculose (Phitisie pulmonaire) de Constantinople
  Sayfalar 1 - 23
  Şeref ETKER
 2. Mehmed Said Efendi’nin Misâha Risâlesi
  Sayfalar 25 - 46
  Atilla POLAT , Halime Mücella DEMİRHAN ÇAVUŞOĞLU
 3. Kışladan Araziye: 1910 Osmanlı Sonbahar Manevrası
  Sayfalar 47 - 67
  Zeynep SABANCI
 4. Osmanlı Devleti’nde İletişim Araçlarının Kontrolü: “Telefon Tevkifleri”
  Sayfalar 69 - 96
  Şeyhmus BİNGÜL
 5. Hüsnü Hamid Sayman’ın Muallimler Mecmuası’ndaki Yazıları
  Sayfalar 97 - 121
  Safiye YILMAZ ERTEN
 6. Tıp Tarihyazımı: Karşıtlıklar, Etkileşimler
  Sayfalar 123 - 143
  Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU
 7. Mehmet Refik Fenmen’in Aynştayn Nazariyyesi: Mekân Zaman ve Kütle Mefhumlarının Tebeddülü Adlı Eseri (Latin Harfli Metin ve Sözlük)
  Sayfalar 145 - 174
  Yusuf AKÇAY
 8. Cem Tezer’in Aziz Hatırasına…
  Sayfalar 175 - 177
  Atilla POLAT
 9. Sanal Tarih Yazıcılığının Sorunları: Prof. Ohannes Manisacıyan ve Merzifon Anadolu Koleji Müzesi
  Sayfalar 179 - 198
  Şeref ETKER , Gönenç GÖÇMENGİL
 10. Bilimsel Aletlerin Doğu ile Batı Arasındaki Yolculuğu
  Sayfalar 199 - 202
  Atilla BİR
 11. A Scientific Tour among the Mathematical Instruments in the Collection of the Bibliothèque nationale de France
  Sayfalar 203 - 210
  Gaye DANIŞAN
 12. Batlamyus’un Coğrafya’sının Yeni Bir Tıpkıbasımı: Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57
  Sayfalar 211 - 220
  Feza GÜNERGUN
 13. Aristoteles’e Atfedilen bir Mineraloji Kitabı ve Bilim Tarihindeki Yeri
  Sayfalar 221 - 224
  Gaye ERGİNÖZ
 14. Yazık Oldu Vidinli’nin Emeklerine! Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra” (1988) Kitabının Yenibasımı Üzerine Düşünceler
  Sayfalar 225 - 233
  Feza GÜNERGUN
Creative Commons

88x31.png