Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MO YAN ESERLERİNİN TÜRKİYE’ DEKİ ÇEVİRİ, ARAŞTIRMA VE ALIMLAMA ANALİZİ

Yıl 2018, Sayı 32, 75 - 93, 03.10.2018

Öz

Bu çalışmamızın genel çerçevesi Türkiye’deki Mo Yan eserlerini ve çalışmalarını kronolojik bir sıra ile incelemek olacaktır. Bu bağlamda Mo Yan’in Türkçeye çevrilmiş olan beş eseri; “Kızıl Darı Tarlaları”, “İri Memeler Geniş Kalçalar”, “Yaşam ve Ölüm Yorgunu”, “Değişim” ve “Saydam Turp” ile bu eserler hakkında yapılan çalışmalar üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda Türk okurların Mo Yan ve eserleri alımlama analizi Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü öğrencilerine yapmış olduğumuz anket çalışması üzerinden incelenecektir.

Kaynakça

 • 1. 莫言. 《Kızıl Darı Tarlaları》 (红高粱) [M]. Can 出版社. 2013.
 • 2. 莫言.《İri Memeler Geniş Kalçalar》(丰乳肥臀) [M]. Can 出版社. 2014.
 • 3. 莫言.《Yaşam ve Ölüm Yorgunu》(生死疲劳) [M]. Can 出版社.2015.
 • 4. 莫言.《Değişim》(变) [M]. Can 出版社. 2016.
 • 5. 莫言.《Saydam Turp》(透明的红萝卜) [M]. Can 出版社. 2017.
 • 6. Milliyet 报纸.《Nobel Ödüllü Kitap İlk Kez Türkçe》[N]. 2013-6.
 • 7. Radikal 读书报《Çin‟in Çalkantılı Tarihi》[N]. 2015-4.
 • 8. Vatan 读书报《Manevi Bir Cücenin Gözünden Büyülü Çin Tarihi》[N]. 2014-5.
 • 9. Seriye Sezen.《Mo Yan‟in Kaleminden Yakın Çin Tarihi》[N]. Cumhuriyet 读书报. 2015-1. 第12-13 页.
 • 10. Seriye Sezen.《Yaşam ve Ölüm Yorgunu: Çin Sosyalizmi Üzerine》[N]. Cumhuriyet 读书报. 2015-7. 第12-13 页.
 • 11. Havva Erşahin.《Konuşma!‟dan Nobel‟e Ulaşan Çinli Yazar: Mo Yan》[N]. Lacivert 读书报. 2012. 第69-70 页.
 • 12. Burcu Bayer.《Çocuk Bakışlı Anlatıcı》[N]. Sabitfikir 读书报 2017-1.
 • 13. Çiğdem Sirkeci.《Çin Tarihi‟ni Mo Yan‟den Okumak》[N]. Dünya 读书报. 2017-2.
 • 14. Eyüp Sarıtaş.《Çince‟den Türkçe‟ye Yapılan Edebi Çeviriler Üzerine Bir Analiz》
 • 15. Eyüp Sarıtaş.《Mo Yan and Chinese Pastoral Literature》[N]. Chinese Language, Literature and Culture. 2016-12. 第1-5 页.
 • 16. Eyüp Sarıtaş.《Çin Köy Edebiyatı‟nın Dünü ve Bugünü》[M] Demavend 出版 社. 2016-12.

TRANSLATION, RESEARCH AND RECEPTION ANALYSIS OF MO YAN’S WORKS IN TURKEY

Yıl 2018, Sayı 32, 75 - 93, 03.10.2018

Öz

The main purpose of this article is to make a chronological analysis of Mo Yan’s works published in Turkey. In this aspect, this article emphasizes mostly on Mo Yan’s five works: “Red Sorghum”, “Big Breasts and Wide Hips”, “Life and Death Are Wearing Me Out”, “Change” and “The Transparent Carrot” which are translated and published in Turkey and the studies made on these works. Besides, Turkish readers’ reception analysis in Mo Yan and his works is also examined through questionnaires that has been done to the students of Ankara University, Erciyes University, Istanbul University and Middle East Technical University Confucius Institute.

Kaynakça

 • 1. 莫言. 《Kızıl Darı Tarlaları》 (红高粱) [M]. Can 出版社. 2013.
 • 2. 莫言.《İri Memeler Geniş Kalçalar》(丰乳肥臀) [M]. Can 出版社. 2014.
 • 3. 莫言.《Yaşam ve Ölüm Yorgunu》(生死疲劳) [M]. Can 出版社.2015.
 • 4. 莫言.《Değişim》(变) [M]. Can 出版社. 2016.
 • 5. 莫言.《Saydam Turp》(透明的红萝卜) [M]. Can 出版社. 2017.
 • 6. Milliyet 报纸.《Nobel Ödüllü Kitap İlk Kez Türkçe》[N]. 2013-6.
 • 7. Radikal 读书报《Çin‟in Çalkantılı Tarihi》[N]. 2015-4.
 • 8. Vatan 读书报《Manevi Bir Cücenin Gözünden Büyülü Çin Tarihi》[N]. 2014-5.
 • 9. Seriye Sezen.《Mo Yan‟in Kaleminden Yakın Çin Tarihi》[N]. Cumhuriyet 读书报. 2015-1. 第12-13 页.
 • 10. Seriye Sezen.《Yaşam ve Ölüm Yorgunu: Çin Sosyalizmi Üzerine》[N]. Cumhuriyet 读书报. 2015-7. 第12-13 页.
 • 11. Havva Erşahin.《Konuşma!‟dan Nobel‟e Ulaşan Çinli Yazar: Mo Yan》[N]. Lacivert 读书报. 2012. 第69-70 页.
 • 12. Burcu Bayer.《Çocuk Bakışlı Anlatıcı》[N]. Sabitfikir 读书报 2017-1.
 • 13. Çiğdem Sirkeci.《Çin Tarihi‟ni Mo Yan‟den Okumak》[N]. Dünya 读书报. 2017-2.
 • 14. Eyüp Sarıtaş.《Çince‟den Türkçe‟ye Yapılan Edebi Çeviriler Üzerine Bir Analiz》
 • 15. Eyüp Sarıtaş.《Mo Yan and Chinese Pastoral Literature》[N]. Chinese Language, Literature and Culture. 2016-12. 第1-5 页.
 • 16. Eyüp Sarıtaş.《Çin Köy Edebiyatı‟nın Dünü ve Bugünü》[M] Demavend 出版 社. 2016-12.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Lale AYDIN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 32

Kaynak Göster

Chicago Aydın, L. "MO YAN ESERLERİNİN TÜRKİYE’ DEKİ ÇEVİRİ, ARAŞTIRMA VE ALIMLAMA ANALİZİ". Şarkiyat Mecmuası (2018 ): 75-93