PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İstanbul İli Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Davranışları ve Obezite Durumlarına Spor Aktivitelerinin Etkisi

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 4, 17 - 27, 29.12.2016

Öz

Son yıllarda konuyla ilgili bilim insanları tarafından çocukluk çağı obezitesinin arttığı sıkça ifade edilmektedir. Klinik gözlem ve akademik araştırmalara dayandırılan bu artışın, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bir yandan aktivite alanlarını kısıtlayan kent yaşamı, çocukların günlük yaşam alışkanlıklarını etkileyen TV ve bilgisayar oyunları ile azalan fiziksel aktivitenin öte yandan yanlış beslenme davranışlarının bu durumu oluşturduğu bilinmektedir. Çocukluk çağı obezitesi kişilerin kalp-damar hastalıkları, diyabet vb. şişmanlıkla ilişkili pek çok sağlık problemi ile erken yaşlarda tanışmalarına sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalar çocukluk çağında obez olanların %42-63'ünün erişkinlikte de obez olduklarını göstermektedir. Çalışma ile İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi’ndeki Uluğbey İlköğretim Okulu’nun 7. ve 8. sınıflarına devam eden öğrencilerinin beslenme davranışları ve obezite durumlarına spor aktivitelerinin etkisinin ilişkilendirilmesi suretiyle obezite ile mücadele çalışmalarına, çocukların sağlıklı büyüme-gelişmelerine ve uzun dönemli koruyucu hekimlik uygulamalarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, obezite, beslenme davranışı, spor aktivitesi

The Impact of Special Training Program on ITN Grades of Tennis Performance Athletes

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 4, 17 - 27, 29.12.2016

Öz

Abstract

It is also important to work on preserving existing performances as well as applied training methods to improve the performance of the athletes. The purpose of this study is to investigate the effect of tennis training on ITN level and hand-foot speed for 8 weeks for young tennis athletes. 18 athletes (9 girls - 9 boys) participated in the study. During our study for 8 weeks , basic tennis hits such as forehand, backhand, volley and service are run regularly and systematically for at least 3 days a week. When the ITN values applied as preliminary and final tests are examined; ITN Fastness Ratings and ITN Fastness Scores (p˂, 000), When the results of the forehand / backhand sensitivity test are examined (p <003), Forehand / backhand depth and forehand / backhand volley test results (p <0.00) and service test results (p <002) we can see that there are many differences between results. But; Hand speed (p <, 232) and foot agility (p <, 923) did not achieve a meaningful result.

Key words: Tennis, ITN (International Tennis Number), Speed, Aqility, Striking technique test

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Evren Ebru ALTINCI


Burçak KESKİN


Ayşe TÜRKSOY


Burcu GÜVENDİ


Gülçin DOĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Altıncı, E. E. , Keskin, B. , Türksoy, A. , Güvendi, B. & Doğan, G. (2016). İstanbul İli Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Davranışları ve Obezite Durumlarına Spor Aktivitelerinin Etkisi . İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 6 (4) , 17-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuspor/issue/31115/337701