Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

FRANKS IN MUSLIM POETRIES IN CRUSADE TERM

Yıl 2017, Sayı: 66, 1 - 14, 07.11.2017

Öz

In this study, we will investigate the negative opinions of Muslim poets toward

“The Crusades.” Muslim poets assigned many names and adjectives in their poems to

Christians who joined “The Crusades,” of which the most used name was “Franks.”

Muslim Arabic poets mentioned the Franks in their poetries, trying to insult and demoralize

them and encourage Muslims to be against them. For them, the Frank army

was huge enough to scare overflowing rivers; however, they were strictly defeated

because for Muslim poets, the Franks were cowards, incapables, violators, rogues,

liars, traitors, helpless and cruel people. Moreover, they considered the Franks “the

kids of infidels” who attributed a partner to god because they were disloyal. In their

opinion, the Franks’ most evident traits were disloyalty.

Kaynakça

  • Hillenbrand, Carole, Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri, Alfa Basım Yayım, İstanbul 2012.
  • Polat, İbrahim Ethem, Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler, Vadi Yayınları, Ankara 2006.
  • _____________, “Arap Edebiyatı Penceresinden Orta Çağda Haçlı Seferlerine Karşı Türklerin Mücadeleleri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies, sayı 13 (Ankara Bahar 2004), s. 7-22.

HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER

Yıl 2017, Sayı: 66, 1 - 14, 07.11.2017

Öz

Haçlı Seferlerine katılan Hristiyanlar için Müslüman şairler, şiirlerinde çeşitli

sıfat ve isimlendirmelere başvurmuş, en çok başvurdukları sıfat ise ‘Frenk’ olmuştur.

Haçlı Seferleri dönemine şahit olan ve bu seferleri konu alan şiirlerinde ‘Frenk’lere

yer vererek onlara karşı kendi ordularını savaşmaya teşvik edici satırlar kaleme alan

Arap şairlerin, Haçlıları küçümseyerek Müslümanların gözünde küçük düşürmeyi,

Müslümanlara da moral vermeyi hedefledikleri görülmektedir. Müslüman şairlere

göre Frenkler, taşan nehirleri bile korkutacak bir sele benzer şekilde akarak sürüklenen

dağlar gibi koca bir orduyla kopup gelmişler, ancak, hezimetten yine de kurtulamamışlardır.

Çünkü Müslüman şairlere göre, zoru görünce savaşı bırakıp ardına

bakmadan kaçıp giden korkak, âciz, çaresiz, zâlim, sözünde durmayan, yeminini

bozan, hilekâr, yalancı, kendi ordusuna ve yapılan anlaşmalara ihanet eden Frenkler,

şirkin çocukları olup hain ve sadakatsizdirler. Bu sıfatların yanında daha pek çok

sıfat kullanan Müslüman şairler, Frenklerin en çok sadakatsizlikleri ve ahde vefadan

yoksun olmaları üzerinde durmuşlardır. Kısaca özetlenen konu, tarama yöntemiyle

elde edilen sonuçların sınıflandırılması suretiyle ele alınacaktır.

Kaynakça

  • Hillenbrand, Carole, Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri, Alfa Basım Yayım, İstanbul 2012.
  • Polat, İbrahim Ethem, Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler, Vadi Yayınları, Ankara 2006.
  • _____________, “Arap Edebiyatı Penceresinden Orta Çağda Haçlı Seferlerine Karşı Türklerin Mücadeleleri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies, sayı 13 (Ankara Bahar 2004), s. 7-22.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yıldız KOCASAVAŞ Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 66

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iutarih349788, journal = {Tarih Dergisi}, issn = {1015-1818}, eissn = {2619-9505}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, number = {66}, pages = {1 - 14}, title = {HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER}, key = {cite}, author = {Kocasavaş, Yıldız} }
APA Kocasavaş, Y. (2017). HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER . Tarih Dergisi , (66) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/issue/31842/349788
MLA Kocasavaş, Y. "HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER" . Tarih Dergisi (2017 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/issue/31842/349788>
Chicago Kocasavaş, Y. "HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER". Tarih Dergisi (2017 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER AU - YıldızKocasavaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarih Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - 66 SN - 1015-1818-2619-9505 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Tarih Dergisi HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER %A Yıldız Kocasavaş %T HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER %D 2017 %J Tarih Dergisi %P 1015-1818-2619-9505 %V %N 66 %R %U
ISNAD Kocasavaş, Yıldız . "HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER". Tarih Dergisi / 66 (Kasım 2017): 1-14 .
AMA Kocasavaş Y. HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER. Tarih Dergisi. 2017; (66): 1-14.
Vancouver Kocasavaş Y. HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER. Tarih Dergisi. 2017; (66): 1-14.
IEEE Y. Kocasavaş , "HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE “FRENK”LER", Tarih Dergisi, sayı. 66, ss. 1-14, Kas. 2017